GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

ISAE 3402
Aareon CRE

Nieuws > Aareon CRE

Aareon CRE opnieuw ISAE Type II gecertificeerd!

Met trots kunnen wij melden dat Aareon CRE (Commercial Real Estate) per 1 januari 2022 opnieuw is gecertificeerd voor ISAE 3402 Type II.

Het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit is de rode draad door onze dienstverlening. Met het certificeren van onze dienstverlening voor ISAE 3402 is aangetoond dat Aareon CRE voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging, risicomanagement en interne beheersing van processen.

Ons streven is om onze dienstverlening voortdurend uit te breiden en te verbeteren, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

ISAE-rapportage

Met het verkrijgen van het ISAE 3402 Type II-certificaat zorgt Aareon CRE ervoor dat u als klant inzicht heeft in de wijze waarop de processen en risico’s worden beheerst.

Het opgestelde rapport over de ISAE 3402 Type II-certificering heeft betrekking op beheer- en onderhoudsactiviteiten van Aareon CRE ten behoeve van haar opdrachtgevers en richt zich in het bijzonder op de processen die van invloed zijn op de jaarrekening van u en uw opdrachtgevers. Er is omschreven hoe risico’s worden gesignaleerd en of de maatregelen effectief zijn ingericht om de risico’s te beheersen.

Audit

Voor het behouden van het ISAE 3402 Type II-certificaat ondergaat Aareon CRE periodiek een audit, die door een onafhankelijke auditor wordt uitgevoerd. Tijdens de audit wordt het bestaan en de werking van onze processen, de beheersing van deze processen en security beoordeeld. Hierdoor blijft de kwaliteit van de dienstverlening, met de daarbij behorende processen, op het juiste niveau.

Rapport inzien

Het is voor u als klant mogelijk om ons ISAE-rapport in te zien. Heeft u naar aanleiding van dit bericht een vraag over onze certificering of wilt u het rapport inzien, neemt u dan contact met ons op via sales.cre@aareon.nl of bel naar 020-6068606.

to top