GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Rems in de cloud
Commercial Real Estate

Nieuws > Aareon CRE

REMS in de Cloud bij Aareon CRE – NMG Vastgoed

Sinds de introductie van REMS CloudComputing heeft de Aareon CRE (Commercial Real Estate) in de afgelopen jaren al een groot aantal van haar klanten succesvol gemigreerd van REMS On Premise naar REMS CloudComputing.

De voornaamste redenen voor deze overstap zijn: de ontzorging van IT-zaken, geen investering in dure hardware en verdergaande digitalisering.

Verder in dit artikel komen Nicole van de Berg (adjunct directeur) en Roy Frentz (applicatiebeheerder) van onze klant NMG uit Nijmegen aan het woord. NMG heeft recent de overstap gemaakt naar REMS CloudComputing en vertelt over de ervaringen in dit traject.

Focus op de core business

Het is aan de vastgoedonderneming om zich zo efficiënt mogelijk op de core business te richten: vastgoedbeheer, als Aareon CRE leveren daarbij graag onze bijdrage. Het ontzorgen van onze klanten op het gebied van ondersteunende systemen en software is hierbij een belangrijke doelstelling. Wij hebben immers de expertise in huis. Het managen van ICT-zaken hoeft dan ook geen zorg te zijn van onze klanten.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze klanten over de meest recente updates van onze software beschikken, zodat ze gebruik kunnen maken van de nieuwste mogelijkheden, alles is toegespitst op de huidige wet- en regelgeving. Met het gebruik van REMS CloudComputing is dit de standaard.

Schaalbaarheid en flexibiliteit

Waar Aareon actief bezig is met het verbreden van haar portfolio met interessante nieuwe ontwikkelingen, is het voor de klant belangrijk hier goed op te kunnen anticiperen. Het gebruik van onze cloudoplossing draagt bij aan flexibiliteit en schaalbaarheid. Door een modulaire opbouw van ons systeem kunnen functionaliteiten eenvoudig worden toegevoegd aan de gekozen opbouw. Hetzelfde geldt voor het aantal gebruikers. Groeit uw organisatie dan kunt u eenvoudig opschalen, maar ook als uw organisatie krimpt dan heeft u de mogelijkheid om te downgraden.

Continuïteit en beveiliging

Aareon maakt gebruik van de voorzieningen in twee gerenommeerde datacenters in Nederland, die beide ISO-gecertificeerd zijn en zowel fysiek als softwarematig een hoge en uitgebreide mate van security en beveiliging bieden. Deze datacenters zijn zowel fysiek als juridisch gescheiden. Wanneer de toegang tot een datacenter voor langere tijd niet mogelijk blijkt, dan kan Aareon haar klanten in korte tijd over laten schakelen naar de voorzieningen van het andere datacenter. Daarbij hanteert Aareon een retentiegraad van de backup van 6 maanden. Hiermee is het risico van downtime minimaal en kan de kwaliteit en continuïteit van REMS CloudComputing worden gewaarborgd. Daarnaast laat Aareon tenminste twee keer per jaar een externe audit uitvoeren door een onafhankelijke partij. De audit richt zich op de opzet en werking van de beheersmaatregelen voor REMS CloudComputing met als doel het verschaffen van zekerheid omtrent de veiligheid van REMS CloudComputing.

In gesprek met NMG Vastgoed B.V.

Wij geven graag vanuit het klantperspectief weer wat het werken met REMS CloudComputing betekent en hoe wij de migratie voor onze huidige klanten faciliteren. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met een belangrijke vastgoedmanager uit Nijmegen, NMG Vastgoed B.V. (hierna NMG). Zij gaven ons inzicht in de beweegredenen en motivatie om naar REMS CloudComputing te gaan, het migratietraject en de visie met Aareon CRE als partner op de lange termijn. Nicole van de Berg vertelt vanuit haar rol als Adjunct directeur meer over de motivatie en visie met Aareon als partner en Roy Frentz is binnen NMG intern verantwoordelijk geweest voor een goede migratie.

Wie is NMG?

NMG biedt alles op het gebied van wonen. Vanuit de gedachte om voor elke woonwens een passende woonoplossing te bieden, hebben zij alle disciplines in huis. NMG denkt graag proactief mee met haar klanten en door het landelijk dekkende netwerk zijn zij in staat persoonlijk betrokken te werk te gaan.

Beweegredenen

NMG had al langere tijd optimalisatie wat betreft de digitale infrastructuur op de agenda staan en begin maart hebben zij besloten om het traject te gaan starten. Dit met de migratie naar REMS CloudComputing als doel.

Nicole vertelt hoe NMG de overstap naar REMS CloudComputing heeft ervaren:

“Voorheen werkte onze organisatie altijd met REMS On Premise op een eigen server. De voornaamste reden om niet eerder te migreren, is onze eigen agenda geweest. Wij hebben een nieuwe organisatiestructuur, naam en logo gekregen en zijn daarnaast verhuisd naar een modern hoofdkantoor in Nijmegen. Nu zijn wij klaar voor een stap vooruit en zijn we gestart met het uitbreiden van de digitale infrastructuur, wat zal moeten gaan bijdragen aan onze dienstverlening.”

Migratietraject

”Kenmerkend voor dit specifieke traject is de termijn geweest. Gezien de aflopende On Premise-licenties was het zaak snel te schakelen, nadat de beslissing voor migratie naar REMS CloudComputing was genomen. Dit heeft ertoe geleid dat er weinig ruimte was voor het maken van een planning. Gelukkig was er goed contact tussen beiden partijen betreffende de te doorlopen stappen. De garantie vanuit Aareon dat er niets zou veranderen wat betreft onze processen, data en functionaliteiten in REMS gaf het vertrouwen direct weer met REMS uit de voeten te kunnen.

Roy Frentz:

De communicatie met Aareon was goed en de projectleider heeft ons voorzien van een duidelijk stappenplan, er was weinig tijd voor een echte planning. Het inloggen in de REMS CloudComputing omgeving was voor ons nieuw en wij hadden vragen met betrekking tot het applicatiebeheer. Indien wij meer tijd hadden gehad voor dit trajec,t was er de ruimte geweest dit uitvoerig met Aareon door te nemen. Uiteindelijk hebben wij zelf in het weekend de inventarisatie van de nieuwe REMS-omgeving gedaan. Na afstemming met Aareon en twee echte migratiedagen kunnen wij nu met REMS CloudComputing werken. Aanvullende digitalisering met REMS CloudComputing gaat er nu aankomen, de eerst volgende stap is bijvoorbeeld de volledige integratie met InspectAndGo.”

Visie van NMG op lange termijn als partners

“Voor ons is de tevredenheid en het goed kunnen bedienen van onze klanten erg belangrijk en daarbij wensen wij onze processen en het werken voor onze medewerkers zo prettig en efficiënt mogelijk te maken. Belangrijk is dat de software hier een positieve bijdrage aan kan leveren. Wij merken dat Aareon actief bezig is met ontwikkelen en investeren in de software wat erg goed aansluit bij onze visie. Wij zijn er klaar voor dit op te nemen in onze bedrijfsvoering en hebben het vertrouwen samen met Aareon en REMS CloudComputing een sterke digitale infrastructuur te realiseren. “ aldus Nicole van de Berg.

to top