GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Storm
ShareWorX

Nieuws > Aareon Digital Solutions

Datakwaliteit moet elke storm kunnen doorstaan

Alles is data en derhalve is datakwaliteit van groot belang voor woningcorporaties. Dat geldt ook voor Dunavie in de regio Katwijk. Hoe borgt Dunavie deze kwaliteit? En hoe wordt de ontsluiting van data bevorderd?

CorporatieGids Magazine besprak deze en andere onderwerpen met Sander Monté, Recordmanager bij Dunavie.

Enkele dagen voor dit gesprek is er in Katwijk door storm Dudley een aantal daken van huizen afgewaaid. Zelfs een storm heeft invloed op data, legt Sander uit: “Het waren in dit geval geen woningen van Dunavie, maar dit soort gebeurtenissen zijn wel altijd aanleiding om te bespreken of er extra maatregelen nodig zijn. Dan wordt de vraag gesteld: ‘Wat als het bij onze woningen zou gebeuren?’ Het is vaak ook een reden voor een extra communicatiemoment met onze huurders. Bijvoorbeeld om aan te geven dat Dunavie – zo blijkt uit de data - iedere drie jaar een preventieve controle laat uitvoeren. Dit soort gebeurtenissen zijn voor ons dus ook aanleiding om te checken of we onze data op orde hebben.”

Recordmanager

Dat Sander en data een onlosmakelijke twee-eenheid vormen, is geen toevalligheid. “Als recordmanager ben ik ervoor verantwoordelijk dat de juiste gegevens correct vastgelegd worden. En ook makkelijk ontsloten kunnen worden. Mijn collega’s moeten nu eenmaal goed en efficiënt hun werk kunnen doen met betrouwbare documenten. Dat zegt veel over datakwaliteit. Zo mogen er bijvoorbeeld niet verschillende versies van documenten tegelijk in gebruik zijn. Daarnaast moeten mijn collega’s ook de kennis hebben om informatie snel te kunnen vinden. Daarom geef ik ook jaarlijkse opfriscursussen en workshops over ShareWorX, het ECM-systeem dat we ervoor in gebruik hebben.”

Datacontrole

“Ik besteed per week veel tijd aan controles en correcties van data,” gaat Sander verder. “En ook aan zaken als het uniformeren van gebruikte termen binnen de organisatie. Als er van de tien mensen negen de term huurcontract gebruiken en de tiende de term huurovereenkomst, dan ontstaat er een potentieel probleem. Dat moet voorkomen worden. Ook het in de gaten houden van wettelijke bewaartermijnen valt onder mijn werkzaamheden. De kwaliteit van de data is natuurlijk bijzonder belangrijk voor een organisatie als de onze. Medewerkers moeten volledig kunnen vertrouwen op de data en systemen die zij gebruiken.”

Wensen kwaliteit

De datakwaliteit is bij Dunavie goed op orde, zegt Sander. ‘’We hebben daar de juiste systemen voor die voldoende middelen bieden om de kwaliteit te borgen. De standaarddocumenten uit Tobias AX worden zo veel mogelijk gebruikt. Mede omdat deze automatisch in ShareWorX opgeslagen worden waardoor de kans op uniformiteit binnen de organisatie vele malen groter wordt dan wanneer mensen zelf een titel aan een document toevoegen en dat gaan archiveren.”

Toch ziet Sander nog steeds verbetermogelijkheden om de kwaliteit van data verder te verhogen. “We gaan wel met een partij werken die privacygevoelige gegevens kan maskeren. Denk aan een zwart balkje door de BSN-nummers. Ook maken zij de foto’s zwart. Dit is nog een uitvloeisel van de AVG. We hebben dat nu zo goed mogelijk opgeschoond maar er zit in oude dossiers soms toch nog een BSN-nummer verscholen. Met dat project gaan we zeer binnenkort van start. Zo gaat de datakwaliteit weer een klein stapje verder omhoog. Maar al met al is de kwaliteit van onze data nu al hoog.”

Meer weten over ShareWorX?

Klik hier en ga naar de webpagina over ShareWorX.
Ik ben benieuwd!

De 10 mooiste nieuwe functionaliteiten van ShareWorX 6.0

Lees verder.

Uitdagingen recordmanager

“De snelle ontwikkelingen op het gebied van communicatiemethodes leiden ertoe dat ik als recordmanager zeker uitdagingen blijf houden,” zegt Sander. “Een voorbeeld is dat belangrijke zaken wel gearchiveerd moeten worden en algemeen beschikbaar zijn en niet ergens in een persoonlijke mailbox blijven hangen. Dat betekent dat ik continu de ontwikkelingen blijf volgen en ook mensen erop wijs dat ze, als ze bijvoorbeeld WhatsAppen met een huurder, er wel voor moeten zorgen dat collega’s ook bij die informatie kunnen. Vroeger was dat makkelijker, want toen hadden medewerkers alleen een eigen mailbox. Nu zijn er meer communicatiemethodes en is die communicatie niet altijd inzichtelijk voor collega’s.”

Eén alomvattend systeem

Op de vraag of één alomvattend systeem geen oplossing is voor die situatie, antwoordt Sander: “Ik hoor vaak dat gebruikers zeggen: ‘Ik wil een dashboard hebben en van daaruit wil ik kunnen werken en alles kunnen doen.’ Dat is een utopie. Ik denk namelijk dat het beter is om een goed basissysteem te hebben en daar verschillende gespecialiseerde systemen aan te koppelen. Eén systeem waarin je alles kunt doen, wordt toch te generiek. Je wilt toch altijd net een stukje maatwerk hebben of een stukje de diepte in en dan ga je toch weer een systeem eraan koppelen. Ik neig dus veel meer naar een systeem waarin al je gegevens staan zoals Tobias en dat we daar dan de juiste pakketten aan koppelen.”

Krachtige zoekmachine

Datakwaliteit is één, maar het snel terugvinden van data is minstens zo belangrijk, vertelt Sander. “ShareWorX beschikt in de meest recente versie over een krachtige zoekmachine. We kunnen nu documenten zelf doorzoeken terwijl je voorheen beperkt was tot zoeken in titels. Een andere grote verbetering is de grafische interface. Deze is bijzonder flexibel waardoor iedereen bijvoorbeeld zelf de inrichting van het bureaublad kan bepalen. Alle medewerkers gebruiken ShareWorX, mede daardoor, nu met plezier.’’

Datakwaliteit is uiteindelijk het fundament van onze organisatie, besluit Sander. ‘’Het moet staan als een huis en elke storm kunnen doorstaan.’’

Bron: CorporatieMedia

to top