GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Aareon  Cloud  Application  Management
Aareon Cloud Services

Nieuws > Aareon NL

Aareon Cloud Application Management

De weg naar de cloud is ingeslagen! Aareon heeft het applicatielandschap naar de cloud gebracht en ook klanten maken de transitie naar de cloud voor zowel de kantoorautomatisering als voor de businessapplicaties.

Met de komst van Tobias 365 en ShareWorX 6.x kan Aareon een full cloudoplossing bieden of het nu gaat om de Fox-suite, Trace & Treasury, Mareon of Tobias 365. Er zijn geen lokale servers meer nodig alleen een browser en een url.

Met de ‘cloud-only’ strategie hoeft er ook geen of vrijwel geen technisch beheer meer bij gebruikers aanwezig te zijn om de applicaties van Aareon te beheren, dat verhuist mee naar de cloud. Het beheer van de onderliggende infrastructuur is geborgd in de afgenomen licenties. Het blijft echter nodig op (technisch) applicatieniveau de applicatie te ‘beheren’. Dit betreft o.a. de klantspecifieke inrichting, het up-to-date houden van applicaties, bijwerken van een testomgeving, monitoring van de onderliggende infrastructuur, koppelingen met derde partijen en het databasebeheer. Alle aspecten die op dat niveau nog nodig zijn, zijn ondergebracht in de dienst Aareon Cloud Application Management, ook wel ACAM genoemd.

ACAM komt in een drietal smaken: Business, Professional en Enterprise.

Bij Business mag de gebruiker er vanuit gaan dat alle basishandelingen en voorzieningen zijn gedekt en er geen extra aandacht meer nodig is vanuit de organisatie voor het beheer van de afgenomen applicaties. Zo worden er nieuwe versies geïnstalleerd in de acceptatieen productieomgeving, worden certificaten en beveiligingssleutels up-to-date gehouden en worden er periodiek controles uitgevoerd op de technische inrichting en de werking van koppelingen.

In de twee aanvullende stappen kunnen er additionele onderdelen worden toegevoegd aan de dienst zodat die nog beter aansluiten bij de in de organisatie geldende afspraken en gehanteerde processen. Zo zijn er aanvullende voorzieningen voor extra testomgevingen, centraal gebruikersbeheer en aanvullende performance monitoring. De diensten van ACAM zijn operationele diensten die gecombineerd kunnen worden met de nieuwe SLA-niveaus die eveneens als Business-variant beschikbaar is, als brede basis, met daarnaast nog de twee uitbreidingsniveaus Professional en Enterprise. Aareon levert hiermee een passende combinatie van diensten om de cloud-only strategie op een passende manier te ondersteunen.

Deze uniforme ‘One Aareon’ benadering werkt door in de diensten die al onderdeel van ACAM worden geleverd. Het releasebeleid wordt verder op elkaar afgestemd, releasenotes worden op een uniforme wijze aangeboden en beheerprocessen worden verder samengevoegd. Alles tot doel om efficiënter met de applicaties van Aareon te kunnen werken. Of het nu om applicaties uit de Aareon public of private cloud gaat, in stappen worden de levering van nieuwe versies en het beheer van de Aareon-applicaties op dezelfde eenduidige wijze benaderd.

Samen met Aareon op naar de cloud-only!

Een meer gedetailleerde beschrijving van ACAM Business, Professional en Enterpise kunt u opvragen bij uw accountmanager.

to top