GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Open Aareon

Nieuws > Aareon NL

Aareon is open

Aareon werkt al jarenlang samen met een aantal partners die toegevoegde waarde bieden aan de functionaliteit van de Aareon-toepassingen. Meestal betreft dit functionaliteit die wordt toegepast “aan de grenzen” van de functionaliteit van de Aareon-applicaties.

Een paar mooie voorbeelden hiervan zijn Mail to Pay voor creditmanagement of PCA voor de planning van medewerkers en de uitvoering van het dagelijks onderhoud van de eigen vaklieden. Aareon is trots op haar partners en zal deze ook altijd naar voren schuiven als er gevraagd wordt naar deze specifieke functionaliteit.

De (ICT-)wereld verandert echter, de vraag naar openheid van systemen wordt steeds groter. Bij Aareon uit zich dat in een groeiende wens vanuit ander ICT-bedrijven, al of niet via onze relaties, om ook te kunnen integreren met Aareon-oplossingen. Voorheen leidde dit vaak tot lange trajecten met veel documenten, geheimhouding en meer van dat soort zaken. Met ons nieuwe ‘Open Aareon’-programma wordt dit allemaal veel eenvoudiger!

Wat houdt ‘Open Aareon’ in?

Open Aareon houdt in dat Aareon alle marktpartijen de mogelijkheid geeft om zonder administratieve rompslomp hun softwaretoepassingen aan te sluiten op de toepassingen van Aareon. Op het moment dat een bedrijf zich aanmeldt om aan te sluiten, zal Aareon met hen een overeenkomst afsluiten waarmee zij inzicht krijgen in de integratiemogelijkheden, hun software daarop kunnen inrichten of aanpassen en hun toepassingen aan te bieden aan Aareon-gebruikers.

Krijgen dan alle bedrijven dezelfde mogelijkheden?

De vragen die we op dit moment al krijgen m.b.t. aansluiting zijn heel divers: geen integratie, beperkte integratie, volledige procesondersteunin,g etc. Ook de bedrijven die dit aanvragen zijn divers: van start-ups tot aan bedrijven die al jarenlang in deze markt aanwezig zijn. Dit vraagt ook om differentiatie in de samenwerking met deze bedrijven. Aareon onderkent daarom de volgende 4 verschillende categorieën voor de bedrijven die willen samen werken.

Innovationpartners
Dit zijn startups die maximaal 3 jaar bestaan en die een product leveren dat toegevoegde waarde levert aan de vastgoedmarkt. Voorbeeld: Homii voor inzage in het verbruik van blokverwarming

Business partners
Dit zijn partijen die producten leveren die voor onze klanten interessant zijn, maar waarbij er geen integratie nodig is met onze toepassingen. Voorbeeld: Smartlockr voor veilig mailen

Embedded partners
Dit zijn bestaande partijen, geen startups, die toepassingen (willen) leveren aan klanten van Aareon, waarbij er wel sprake is van integratie met onze toepassingen.

Strategic partners
Dit zijn onze preferred partners. De toepassingen van deze partners worden door Aareon verkocht en zijn geïntegreerd met onze toepassingen. Voorbeeld: Mail to Pay voor creditmanagement

Hoe nu verder?

Aareon is al gestart met het ‘Open Aareon’-programma. Er vinden reeds gesprekken plaats met verschillende partijen die willen aansluiten.

Heb jij vragen over het Open Aareon-programma of wil jij met jouw organisatie graag aansluiten op de toepassingen van Aareon, dan kan je hierover contact opnemen met onze partnermanager Arie van der Deijl.

to top