GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Aareon NL
Aareon NL

Nieuws > Aareon NL

Door digitalisering een verantwoord woon- en werkklimaat

Aareon Nederland is al meer dan veertig jaar een gevestigde speler in de vastgoedmarkt. In de corporatiesector voert het een nek-aan-nekrace om het marktleiderschap in het ERP-segment

Toch positioneert de ERP-leverancier uit Emmen zich steeds nadrukkelijker als totaalaanbieder van digitale oplossingen: Aareon Digital Solutions. Welke visie schuilt daarachter? Hoe ondersteunt Aareon daarmee de woningcorporatie van de toekomst? We vroegen het commercieel directeur Hero de Klaver.

Wat is jullie visie op de woningcorporatie van de toekomst?

De corporatie van de toekomst is een organisatie die zich richt op duurzaamheid in combinatie met betaalbaar wonen voor iedereen in de doelgroep. Het tekort aan woningen en de moeite die moet worden gestoken om de klimaatdoelstellingen te halen, bepalen in grote mate de richting die de corporaties opgaan. En dat leidt tot grote veranderingen in de manier van werken. Waar het daarbij voornamelijk om draait is het werken op een zo efficiënt mogelijk manier. Om op deze manier de kosten laag te houden, maar ook om de tevredenheid van klanten en de stakeholders naar een hoog niveau te tillen. Vanuit de ICT kan daaraan worden bijgedragen door digitalisering, automatisering en de beweging naar de cloud. Samengevat in één zin is onze visie: ‘Door digitalisering creëren wij een verantwoord woon- en werkklimaat – nu en in de toekomst – voor iedereen’.

Wat is jullie visie op ERP voor corporaties?

Het ERP zal nog steeds een belangrijke en centrale rol spelen binnen corporaties. Met name voor de standaardprocessen blijft het ERP de motor, voor de dataopslag is de database van het ERP de centrale plaats. De corporatie-specifieke processen en de frontoffice-activiteiten zullen steeds meer worden uitgevoerd via toepassingen die als aanvulling op een standaard ERP worden geboden en ook niet per definitie onderdeel van het ERP hoeven te zijn.

Hoe zien de stappen richting de cloud eruit voor corporaties?

Het overstappen naar de cloud vergt een gedegen aanpak waarbij je een aantal stappen kunt onderkennen. De eerste stap is om te bepalen welke toepassingen er in de cloud moeten draaien en wat eventueel nog achterblijft, on-premise of gehost. Op basis daarvan kun je een pakket van eisen opstellen waarin wordt vastgelegd wat je wilt gaan doen en wat de eisen zijn die je daaraan stelt, bijvoorbeeld waar de data worden opgeslagen en wie de eigenaar van de data is. Dit is dan de leidraad voor de selectie van toepassingen en leveranciers. Vervolgens kunnen aan de hand van het PVE en de leverancierselectie de juiste toepassingen en leveranciers worden gekozen en kan een plan van aanpak worden opgesteld voor de migratie naar de cloud. Als de migratie conform de afspraken uit het PvA is uitgevoerd, kan uiteindelijk afscheid worden genomen van de oude ICT-oplossingen.

Hero de Klaver - Commercieel directeur Aareon
Hero de Klaver - Commercieel directeur Aareon - Fotograaf: Theo Scholten ·

Is er een alternatief of ‘moet’ iedere klant naar de cloud?

Er is altijd een alternatief, maar de trend in ICT is volledig overstappen naar de cloud en dat is ook waar Aareon op inzet. De voordelen van de cloud dragen bij aan onze visie op de corporatie van de toekomst. Aareon kan nooit een organisatie verplichten naar de cloud te gaan, maar de ontwikkelingen bij Aareon zijn hier wel volledig op gericht met onze cloudoplossing Tobias 365 en andere oplossingen zoals de Fox-suite en Mareon.

Aareon Digital Solutions of oplossingen van partners; welk beleid voeren jullie?

Aareon investeert veel in de digitale transformatie. Zo zijn we inmiddels in staat om belangrijke processen van klanten volledig met innovatieve tools te ondersteunen die de werkprocessen kunnen optimaliseren. Apps en portalen spelen hierin een belangrijke rol. Binnen de digitalisering passen we RPA (Robotic Process Automation), IoT (Internet of Things) en AI (Artificial Intelligence) toe. Onze belofte naar de sector is dat ze op Aareon kan rekenen voor wat betreft verdere innovatie en digitalisering.

Naast al onze Aareon Digital Solutions leveren wij ook oplossingen in samenwerking met partners. De reden hiervoor is eenvoudig: we kunnen niet overal goed in zijn. De praktijk leert dat aan de randen van het ERP er gebieden zijn waar andere partijen specialistische kennis van hebben. Dat kunnen we als Aareon proberen te evenaren, maar in een partnerschap bereik je doorgaans samen meer dan als aparte partijen, bijvoorbeeld door de optimale integratie die je vanuit het partnerschap kunt bieden.

Aareon is ook de ERP-partner voor woningcorporaties die voor best of breed kiezen. De integratie met producten van derden is nog altijd niet eenvoudig in de sector. Dit heeft veel te maken met de adoptie van standaarden zoals VERA. Door deze standaarden daadwerkelijk te gebruiken, ontwikkelen deze standaarden zich verder. Het initiatief van Aedes om de adoptie van de standaarden in de sector te vergroten, wordt door Aareon goed begrepen. Standaarden zullen de digitalisering en daarmee de innovatie verder helpen. Onze belofte naar de sector is dat ze op Aareon kan rekenen voor wat betreft verdere innovatie en digitalisering. Dat mag met onze software, maar hoeft niet persé.

Wat is jullie belofte aan corporaties?

Aareon wil, samen met haar partners, corporaties een totaalaanbieding kunnen doen. Niet alleen de software en de implementatie daarvan, maar daarnaast ook het blijvend ondersteunen van corporaties, zowel op het gebied van de functionaliteit van de toepassingen die wij leveren als op het gebied van beheer. En dit laatste dan op technisch en functioneel gebied. Aareon is daarbij het single point of contact, ook voor veel van onze partnertoepassingen.

Bron: CorporatieGids Magazine

to top