GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Duurzaamheid

Nieuws > Aareon NL

Het Coolset-verduurzamingsplatform

Het verduurzamen van een bedrijf wordt vaak beschouwd als het omdraaien van een olietanker: een enorme opgave. Coolset maakt hier verandering in door middel van automatisering die verduurzamen ook mogelijk maakt voor MKB-bedrijven met beperkte middelen, tijd en kennis.

Het platform

Het platform is een softwaretool die bedrijven helpt bij het meten, analyseren en reduceren van hun scope 1-, 2- en 3-emissies. De on-boarding voor bedrijven is makkelijk en snel door het ‘3-klik’-uploadsysteem van de data. Hiermee wordt 90% van het handmatige werk voor werknemers gereduceerd en de analysetool maakt de diepgaande resultaten binnen 5 weken beschikbaar. Het platform biedt actiegerichte middelen om een reductieplan te maken en bedrijven systematisch duurzamer te maken.

Behoefte aan de Coolset-oplossing

Er zijn veel bedrijven met de motivatie om te beginnen of vorderen met verduurzamen. Vaak is de intrinsieke motivatie aanwezig om een minder negatieve impact op de planeet te hebben en een goede maatschappelijke bijdrage te leveren. Daarnaast zijn er vaak genoeg ook extrinsieke motivaties om aanbestedingen en/ of klanten te winnen. Aan motivatie geen gebrek, maar het probleem ligt vaak ergens anders: wie, wat, waar, hoe en wanneer?

Veel MKB-bedrijven hebben de kennis of tijd nog niet in huis om dit onderwerp serieus op te pakken of de mogelijkheid om hier iemand fulltime voor aan te nemen. Een consultant inhuren is vaak ook duur en deze neemt niet de gehele organisatie mee in de analyse. Dit is waar Coolset van waarde is: door snelle on-boarding en automatisering van het proces wordt verduurzamen toegankelijk gemaakt.

Dit is in het bijzonder urgent voor bedrijven die volgens de komende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) moeten gaan rapporteren over duurzaamheid. Vanaf 2025 zullen dit eerst bedrijven met 250+ medewerkers zijn maar snel daarna volgen gefaseerd de kleinere bedrijven. Lees meer over hoe bedrijven worden beïnvloed en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de komende wetgeving op onze website www.Coolset.com/academy.

De oplossing

Met de op data gebaseerde analyse worden niet alleen scope 1 & 2 (directe & indirecte emissies) in kaart gebracht, maar ook wordt scope 3 (emissies uit de waardeketen) volledig meegenomen. Hierbij houdt Coolset het Greenhouse Gas (GHG) Protocol aan waarop de Europese Unie haar CSRD-wetgeving heeft gebaseerd.

Het platform biedt na het meten van de carbon-footprint alle benodigde tools aan om de net-zero reis te beginnen. Hieronder vallen de scenarioplanner, waarmee bedrijven hun doelen kunnen vaststellen en bijhouden, de actie-gebonden aanbevelingen die assisteren in het halen van die doelen en gecertificeerde CO2-compensatieprojecten die de laatst overgebleven hoeveelheden CO2 verwijderen.

Impact

Bedrijven doen met het platform eerst een baselinemeting om de huidige impact te meten. Met de genoemde functionaliteit krijgen bedrijven alle tools in huis om verduurzaming door te voeren en emissies te reduceren. Bij de volgende metingen wordt duidelijk hoeveel de acties teweeg hebben gebracht, wat de overgebleven impact is en waar de volgende successen te behalen zijn!

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over het Coolset-verduurzamingsplatform? Je kunt meer informatie vinden op onze website Coolset.com of door ons mailen op info@coolset.com.

to top