GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Group of Trainees

Nieuws > Aareon NL

Klantcase met Mail to Pay: Tijdelijke jongerencontracten

Bij Ymere werken ze met tijdelijke jongerencontracten. Bij het aflopen van deze contracten moeten de huurders vooraf tijdig worden geïnformeerd en moeten zij instemmen met de beëindiging.

Tijdrovend en arbeidsintensief

Het tijdig informeren, het verkrijgen van een akkoord op de opzegging en het eventueel herinneren dat de huurder moet reageren is een tijdrovend en arbeidsintensief proces. De vele handmatige handelingen maken dit proces foutgevoelig. Samen met Ymere heeft Mail to Pay een oplossing gevonden om dit proces te digitaliseren én te automatiseren.

Digitaliseren en automatiseren

Om te beginnen is er samen met Ymere een exportbestand samengesteld in Tobias AX. Vervolgens is er een speciale flow ingericht waarin alle communicatie naar de huurder is geautomatiseerd. Zo ontvangt de huurder een aangetekende brief met QR-code en een mail om digitaal akkoord te geven op de opzegging. Wanneer de huurder akkoord gaat wordt dit in een PDF-document vastgelegd en opgeslagen in het DMS van Ymere. Bij het uitblijven van een akkoord krijgt de huurder automatisch een reminder en wordt Ymere hierover geïnformeerd.

Tijdwinst en meer persoonlijk contact

Door het proces te digitaliseren en te automatiseren, is het aantal handelingen teruggebracht tot een minimum. De behaalde tijdwinst kan worden gebruikt om de huurders die helemaal niet reageren persoonlijk te benaderen. Het opzeggen van de jongerencontracten is een mooi voorbeeld van hoe je met de software van Mail to Pay een vooral handmatig proces klantgericht kunt automatiseren.

to top