GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Luxs

Nieuws > Aareon NL

Luxs: software én platform voor vastgoed

We weten alles van appels uit Chili, van teelt, transport, supermarkt tot fruitschaal. Woningcorporaties en vastgoedeigenaren weten relatief weinig over hun niet-bewegende vastgoed. Deze verwondering bracht datagedreven economen Björn Brix en Kris Spitsbaard tot de oprichting van Luxs.

Hun belofte is tweeledig: met de integrale Luxs-software weet je als woningcorporatie wat je hebt en via het Luxs- vastgoedplatform kun je informatie-uitwisselen en samenwerken met ketenpartners, zoals installateurs, aannemers, schilders, gemeenten en accountants. "In onze visie is een woningcorporatie veel meer datagestuurd, waarbij informatiemanagement een strategisch middel is voor duurzame en toekomstbestendige investeringen", stelt Kris. "Wij leggen het vastgoed vast en stellen op ons platform diensten beschikbaar die de processen rondom het vastgoed verbeteren. Zo haal je meer rendement uit vastgoeddata."

De twee jonge ondernemers kijken met een databril naar vastgoed. "Bij onze eerste analyse van de vastgoedwereld zagen we dat voor veel eigenaren het contract centraal stond. Dat vonden we vreemd: het huis, het pand, de flat, het vastgoed, dat is toch je product? Daar moet je alles over weten, van zowel de binnen- als de buitenkant, zoals oppervlakte binnenruimtes, ramen, kozijnen, vloeren, daken, gevels, installaties, onderhoud, reparaties, noem maar op. Die vastgoeddata moet snel, eenduidig en betrouwbaar beschikbaar zijn op elke device. Wij hebben daarom software ontwikkeld voor het creëren, verzamelen, structureren en visualiseren van alle gegevens over het vastgoed, uiteraard in de cloud en via SaaS in te zetten."

Meer werkplezier, efficiency en doelmatigheid

Met Luxs kun je het vastgoed slim en integraal bevragen vanuit één systeem. De voordelen zijn talrijk. Björn: "Je hoeft als medewerker niet meer eindeloos in verschillende kasten en systemen te zoeken naar data. Dit verhoogt je werkplezier en het is bovendien sneller en efficiënter. Ander voordeel is de toegenomen kwaliteit van informatie waarop je stuurt. Op basis van betrouwbare en actuele informatie neem je goed onderbouwde beslissingen.

Ook bespaar je op onderhoudskosten en omdat je exact weet wat je hebt, nemen faalkosten af bij aanbestedingen. Ander voordeel is dat je de klant beter en sneller kunt helpen: in het klantcontact heb je altijd de juiste informatie bij de hand, dus bij reparatieverzoek neemt de kans op een one time fix toe. Daar wordt een huurder blij van en dat scheelt onnodige kosten van aannemers die voor niks of met de verkeerde materialen komen. Voor de verduurzaming van het vastgoed is het handig als je met één druk op de knop weet waar je enkel glas hebt of welke type gevels, kozijnen en vloeren er aanwezig zijn."

Digital twin gaat leven

Met Luxs kunnen woningcorporaties ook data aanleveren voor het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat conform wet- en regelgeving. Kris: "Luxs is met slimme beeldherkenningssoftware in staat om op basis van 2D-plattegronden NEN2580-certificaten snel en nauwkeurig te creëren. Als enige in de markt maken we ook 3D-modellen en zetten die om in data. Dat is weer een goede basis voor verdere verrijking met informatie voor bijvoorbeeld de woningwaardering, de MJOB of de cartotheek (elementenbibliotheek)."

Met Luxs komt de digital twin van je vastgoed, de digitale kopie van de werkelijkheid, tot leven. Luxs kan daarbij op alle vlakken ondersteunen: "Via beeldherkenningssoftware hebben Woonstad Rotterdam geholpen met het digitaliseren van bouwtekeningen en plattegronden van het bezit", illustreert Kris. Alles conform hun informatieleveringsspecificaties en een BIM-protocol. Alle relevante data zijn eraan gekoppeld."

Procesverbetering: informatie-uitwisseling over vastgoed

Tijdens hun contacten met woningcorporaties zagen Björn en Kris kansen voor procesverbetering in de vastgoedwereld. "De informatie-uitwisseling tussen en de samenwerking met ketenpartners is nog onvoldoende geautomatiseerd", stelt Björn. "Aan de koffietafel hebben we toen de eerste ideeën geschetst voor een Luxs-vastgoedplatform voor iedereen die met het vastgoed te maken heeft. Kernvraag: hoe kunnen we de woningcorporaties en alle ketenpartners verrijken met informatie uit elkaars processen, zodat kwaliteit, efficiency en doelmatigheid toenemen? We zijn daarbij uitgegaan van een ecosysteem rondom het vastgoed. Ecosysteem, omdat het een dynamisch speelveld is met veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Ook komen er steeds nieuwe spelers bij, zoals aannemers, installateurs, schilders, energiebedrijven, accountants, gemeentes, wijkbureaus, noem maar op. Het platform groeit organisch mee met de klantbehoeftes en de samenwerkingsverbanden. Wij regelen dat technisch in via API-koppelingen en verbinden zo op een slimme en efficiënte manier de relevante data van verschillende partijen. Met behulp van artificial intelligence kunnen ze dan ook sneller en beter anticiperen op veranderingen en vragen."

Verbeterde samenwerking tussen woningcorporaties

Op het Luxs-vastgoedplatform hebben accountants en installatiebedrijven al een portal. Ook worden er diensten aangeboden, zoals beeldherkenningssoftware en er zijn links met externe bronnen, zoals Kadaster en GIS. Björn en Kris zien grote winst voor de samenwerking tussen woningcorporaties: "Woningcorporaties maken prestatieafspraken met gemeentes en moeten daarin steeds vaker samen optrekken in wijken en buurten. Via ons vastgoedplatform kunnen ze gemakkelijk informatie uitwisselen op basis van betrouwbare en actuele data die eenduidig zijn vastgelegd. Ik denk dat ons platform corporaties ook kan helpen bij leefbaarheidsprojecten, bijvoorbeeld met analyses van zelfredzaamheid bewoners, veiligheid en criminaliteit."

Via het vastgoedplatform heeft Luxs een succesvolle pilot met een accountantskantoor gedaan. Björn: "Nu komen de accountants nog vaak een paar weken met een groot team naar de corporatie toe om alle cijfers en data te checken. Stressvol en tijdrovend. Dat kan slimmer: als je eerder elkaar opzoekt en relevante informatie uitwisselt, gaan het goedkeuringsproces en de verslaglegging sneller en beter."

Thuis in corporatieland

voor het uitwisselen van data met installatiebedrijf Kemkens. Bij woningbouwvereniging Woonmeij is er een uitwisseling van data met de accountant. Bij woningstichting Compaen gaat het om uitwisseling met de gemeente over leefbaarheid.

Voor de portalen op het vastgoedplatform werkt Luxs samen met Embrace, een bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale klantportalen voor onder meer voor Mitros, Portaal, Delta Wonen, GroenWest, Ieder1, Lefier en Woningstichting Nijkerk.

Softwareontwikkeling: snel, flexibel en wendbaar

Luxs heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling van software. "Tankers genoeg in de wereld van softwareontwikkeling", stelt Björn vast. "Wij bewegen meer als een snelle, flexibele en wendbare speedboot. Van vijf woningcorporaties kregen we de vraag of we ook 3D-visualisaties konden ontwikkelen. We haalden een team van specialisten bij elkaar, gingen in een vakantiepark zitten en binnen een week kwamen we met een werkende applicatie voor 3D. Natuurlijk moesten we dat nog wel finetunen op basis van klantvraag en gebruikservaringen, maar dit onze snelle manier van ontwikkelen. Wij zorgen elke drie weken voor een nieuwe release. Wij kiezen bewust voor heel vaak een klein beetje verbeteren, in plaats van één keer per jaar een grote release."

Adviesteam van experts

Het jonge bedrijf is zes jaar geleden opgericht en groeit sterk. Kris: "Om onze kwaliteit van dienstverlening hoog te houden, werken we nauw samen met onze Raad van Advies. Eduard van der Kun, Roy Mierop, Guus Verduijn, Cuno van Steenhoven vormen ons expertteam. Zij hebben jarenlange ervaring met onder meer financiën, organisatieadvies, vastgoed, woningcorporaties en commercie. Zij kijken met ons mee en met hun kennis en ervaring kunnen ze toetsen of onze ideeën haalbaar, relevant en van toegevoegde waarde zijn voor woningcorporaties."

to top