GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Koers

Nieuws > Aareon NL

'Wijs met data’

Wellicht herkent u de volgende situatie? In uw organisatie is veel behoefte aan informatie en u doet er veel aan om data om te zetten naar bijvoorbeeld maandrapportages of kwartaaloverzichten.

Maar u heeft onder aan de streep een ontevreden gevoel omdat data niet lijken te kloppen, het veel werk is, definities onduidelijk zijn en de belangrijkste vraag onbeantwoord blijft namelijk: hoe helpt mij dit nou echt?

Aareon en Koers werken sinds kort samen om deze situatie te verbeteren. Koers richt zich op het organiseren van informatiemanagement vanuit de overtuiging dat de mens centraal moet staan bij het verkrijgen van inzicht. Informatietechnologie is een randvoorwaarde die goed geregeld moet zijn en vooral moet faciliteren bij het krijgen van inzicht. De kersverse partnership tussen Aareon en Koers levert een mooie combinatie.

Harm Booij stelt het als volgt: ”Aareon redeneert vanuit de techniek naar de mens en Koers vanuit de mens naar de techniek. Beiden hebben we andere invalshoeken, veel ervaring op ons eigen terrein en werken we aan hetzelfde doel. Dat doel is het voorzien in de informatiebehoefte van de organisatie vanuit een solide fundament. Belangrijke resultaten zijn het creëren van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van data-gedreven werken.

Harm Booij heeft ervaring aan twee kanten van de tafel. Hij werkte bij meerdere woningcorporaties en IT-bedrijven. “Ik heb lang gezocht naar eenvoudig en eenduidig inzicht in prestaties zoals huurincasso en verkoop. Deze informatie heb je nodig om te zien of processen goed genoeg gaan en of de organisatie haar strategische doelen behaald. Het viel mij op dat er vele oplossingen en leveranciers zijn op het gebied van informatiemanagement. Deze oplossingen en partijen richten zich echter te veel op de technische oplossing en niet op de achterliggende behoefte. Woningcorporaties ontwikkelen zich hierin gelukkig en stellen zich steeds vaker de vraag waar ze afhankelijk van willen zijn en welk inzicht ze echt nodig hebben. Grip hebben op belangrijke doelstellingen is iets wat je zelf moet willen organiseren en waarbij je IT-partner kan helpen”.

Ramon Bijsterveld heeft een achtergrond als projectleider en is expert in business intelligence. Hij heeft bij meerdere woningcorporaties informatiemanagement opgezet. Vanaf de data-ontsluiting tot een digitaal bestuursdashboard met strategische KPI’s. Ramon beschrijft de kracht van het partnership als volgt: “Aareon levert met haar Sonar-oplossing (Power BI) een gestandaardiseerde ontsluiting van de Aareon-applicaties. In die standaarden zitten indicatoren zoals we die inmiddels vanuit CORA en referentieprocessen kennen. Er kunnen ook externe bronnen aan worden toegevoegd. De rol van Koers is om vanuit deze standaarden de vertaalslag te maken naar dashboards die volledig aansluiten bij de behoefte van de organisatie. Denk hierbij aan een maandrapportage of strategisch dashboard. Voor een strategisch dashboard zijn de strategische doelen van de organisatie natuurlijk leidend. Hier ligt dan ook een logische scheidslijn tussen de standaarden van Aareon en de aanpassingen die nodig zijn voor individuele woningcorporaties. Die aanpassingen doen wij graag voor u, maar wij richten ons ook op iets groters. Wij organiseren vooral het gebruik van informatie in uw organisatie en creëren de benodigde randvoorwaarden die leiden tot dashboards die goed zijn, maar nooit af. Dat doen we samen met collega’s voor maximaal draagvlak. We prikkelen collega’s en zorgen voor zelfredzaamheid door bijvoorbeeld collega’s op te leiden of aan te haken bij uw planning en control-cyclus. Wij zijn tevreden als uw organisatie zelf verder kan werken aan de continu veranderende informatiebehoefte”.

Er gebeurt iets bijzonders als collega’s zich ‘eigenaar’ gaan voelen van de prestaties die ze leveren en die je samen tastbaar maakt in de vorm van een dashboard. Ze gaan niet langer twijfelen aan de data, definities, registratie of normen. Ze worden nieuwsgierig en kijken hoe het beter kan! Ze gaan erover in gesprek met elkaar en gaan aan de slag. Dat is ‘wijs met data’!

Wil jij ook wijs worden met data? Koers gaat de uitdaging graag aan. Kijk op www.kies-koers.nl voor meer informatie.

to top