Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Robotisering

Magazine
Nieuws > Aareon

Robotisering: kans of bedreiging?

Het inzetten van robots voor allerlei verschillende taken is niet nieuw. De mens is altijd op zoek geweest naar mogelijkheden om werken eenvoudiger te maken, veel voorkomende werkzaamheden op een andere manier te laten uitvoeren en hiermee ook fouten te voorkomen.

Wikipedia geeft de volgende definitie van een robot: Een robot is een programmeerbare machine die vaak niet alleen informatie verwerkt, maar ook verschillende fysieke taken uit kan voeren. Een robot kan uitgerust zijn met artificiële intelligentie (AI), en zelflerend zijn, en daardoor meer autonoom.

Voorheen waren robots veelal wezens uit sciencefictionfilms die uitgerust zijn met kunstmatige intelligentie en zelfstandig kunnen functioneren. De herkomst van robots is misschien al veel ouder. Leonardo da Vinci heeft al rond 1495 een “mechanical knight” ontworpen, die zelfstandig een beperkt aantal zaken kon uitvoeren.

In de industrie wordt al geruime tijd gebruik gemaakt van robots om werkzaamheden te verrichten. In de auto-industrie bijvoorbeeld aan de lopende band, waar robots laswerkzaamheden uitvoeren. Het aantal toepassingen wordt eigenlijk met de dag groter: automatische stofzuigers en grasmaaiers, automatisch piloten in vliegtuigen (die alweer zijn doorontwikkeld tot drones) en toepassingen in de ruimtevaart en in de chirurgie die steeds meer mogelijkheden bieden.

RPA (Robotics Process Automation) is een ontwikkeling die ook alweer even gaande is: het inzetten van softwarerobots om allerlei ICT-gerichte taken uit te kunnen voeren. Het mag duidelijk zijn dat de ontwikkeling van RPA ontstaan is om eenvoudige repeterende taken automatisch te laten uitvoeren, met name in situaties waar dit veel menselijke interactie vroeg. Eerder zou hier misschien naar een oplossing gezocht worden waarbij de gevraagde taken dan als (standaard) software ontwikkeld werden. Enerzijds brengt dit extra kosten met zich mee en anderzijds is de oplossing dan vaak peergericht op die ene specifieke taak. Een van de kenmerken van RPA is dat hier geen programmering voor nodig is. Men spreekt hier over het trainen van robots. En deze uitspraak klopt, want iemand die een robot wil leren om een bepaalde functie uit te voeren, zal op een of andere manier aan de robot duidelijk moeten maken welke handelingen er van hem verwacht worden.

Waarvoor kunnen robots worden ingezet?

Productie
Er is een aantal gebieden waar RPA kan worden ingezet. In eerste instantie wordt er vaak gekeken naar productiewerkzaamheden en dat is zeker een onderdeel waarin robots prima kunnen worden ingezet. Er wordt rondom RPA vaak een aantal standaard voorbeelden genoemd, zoals:

Maar RPA gaat veel verder. Alle bulk- en repeterende werkzaamheden bieden mogelijkheden om deze door RPA te laten uitvoeren. Vanaf eenvoudige acties, zoals het versturen van een bevestigingsbrief als er een bepaalde handeling door een klant is uitgevoerd, als complexe bewerkingen zoals het inboeken van een dagafschrift van een bank.

Functioneel testen
Bij nieuwe versies van software worden, voordat de software in productie wordt genomen, tests uitgevoerd om te controleren of alle processen correct blijven werken met het gebruik van de nieuwe programmatuur. Kenmerkend voor deze testen is dat er gewerkt wordt vanuit standaard testscripts die de test en de te verwachten resultaten beschrijven. En voor zover de software niet is gewijzigd , zullen deze scripts ook hergebruikt worden. En dan komt de kracht van RPA weer tevoorschijn. Hergebruik betekent dat dit ook door een robot kan worden uitgevoerd. Zo kan een groot deel van de testen door robots worden uitgevoerd en hoeft er alleen gereageerd te worden op de uitval. Het voordeel hiervan zal duidelijk zijn.

Performance testen
Er kunnen situaties optreden waarin de gebruikers ervaren dat datasystemen minder snel zijn dan dat zij gewend zijn. Het is altijd erg lastig om dan aan te wijzen wat daarvoor de reden is. Met behulp van RPA kunnen allerlei scenario’s worden nagebootst, ook in productieomgevingen, om te onderzoeken waar, wanneer en onder welke condities de performance van een systeem minder wordt en dit ook op een duidelijke manier te rapporteren. En ook dit kost geen extra inzet van uw medewerkers.

Tenslotte

Misschien vraagt u zich af hoeveel werk een robot aan kan. Misschien is het dan interessant om eens te kijken naar een aantal voordelen van RPA:

Aareon kan intussen zelf ook de voordelen van RPA onderschrijven. Een aantal dagelijks weerkerende testen in het productieproces van onze software wordt uitgevoerd door robots. Hierdoor kunnen onze testers zich toespitsen op nieuwe zaken en verdere verdieping in de testen. Ook bij onze klanten zien we de belangstelling hiervoor langzamerhand toenemen.

Concluderend kunnen we zeggen dat RPA werkzaamheden kan en zal gaan overnemen. Het zal leiden tot een verschuiving van werkzaamheden waarbij de focus meer zal liggen op de uitzonderingen en de belangrijke zaken. Een kans voor organisaties en medewerkers om op een hoger niveau te komen.

Arie van der Deijl
Productmanager

to top