Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Werken in Tokyo

Magazine
Nieuws > Aareon

Wendbaarheid (Agility) bij Aareon

Hoor je ook vaak het woord agile, maar heb je niet echt een beeld van wat je er mee kunt? Merk je ook dat veranderingen steeds sneller gaan en de vraag die vandaag gesteld wordt zomaar kan afwijken van de vraag die morgen gesteld wordt?

In dit artikel vertellen we wat agile is, waarom het belangrijk is en hoe we bij Aareon werken aan een wendbaar bedrijf.

Agile is een verzamelnaam voor vernieuwende manieren om software te ontwikkelen. De laatste jaren zien we dat deze term ook buiten de IT steeds meer gebruikt wordt. Traditioneel werd software ontwikkeld zoals je een huis bouwt. Zodra er akkoord is dat er nieuwe software moet komen, wordt door architecten uitgewerkt hoe de software er uiteindelijk uit moet komen te zien.

In software-land worden deze details, de zogenaamde “specs” vastgelegd in uitgebreide documenten. Op basis van deze specs schrijven de programmeurs het nieuwe programma. Aan het einde van de rit wordt er uitgebreid getest of de software het wel doet en niet vastloopt. Uiteindelijk wordt het nieuwe programma opgeleverd. Net als bij een huis wordt dan bekeken of de software doet wat het volgens het vooraf bepaalde plan (bij een huis de tekening) zou moeten doen.

In de jaren 90 merkten veel softwareontwikkelaars dat deze werkwijze, ook wel de “waterval-methode” genoemd, voor een huis misschien wel werkt, maar voor softwareontwikkeling, waar je iets geheel nieuws ontwikkeld, veel problemen geeft. Het bleek dat de software vaak wel deed wat oorspronkelijk de bedoeling was, maar dat het niet deed waar er op het moment van oplevering behoefte aan was.

Bij een waterval methode gaat het er om dat de software doet wat er van tevoren is afgesproken. Veranderingen van inzicht, in de omstandigheden en/of de behoeften worden nauwelijks meegenomen. Fouten die in het begin gemaakt zijn komen pas veel later bij de tests aan het licht. Deze fouten dan nog herstellen is vaak zeer tijdrovend en kostbaar.

Uit onvrede met deze systematiek gingen steeds meer softwareontwikkelaars andere methodieken ontwikkelen waarbij ze in korte cycli steeds een werkend product leveren. Ze gingen Agile werken. Net als eerder leverden ze binnen de afgesproken tijd tegen de afgesproken kosten, maar ze lieten los dat vooraf bepaald moest worden hoe het er precies uit moest komen te zien. Wendbaar richting het einddoel werd het adagium.

Agile Manifesto

In 2001 werden de belangrijkste uitgangspunten die al deze verschillende methodieken gemeen hebben, vervat in het onderstaande schema. Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij meer waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Agile Manifesto

Waarom is agile werken in deze tijd zo belangrijk?

Deze tijd wordt ook wel aangeduid wordt als de VUCA-world. Onze wereld is Volatile, Uncertain, Complex and Ambigious (Snel veranderend, onzeker, complex en dubbelzinnig). Voor bedrijven die succesvol willen samenwerken met hun klanten wordt het steeds belangrijker om snel in te kunnen spelen op veranderingen.

Agility is van groot belang. Daarbij moet aangetekend worden dat agile werken zeker niet in alle gevallen de beste methode is. Zoals gezegd, bij het bouwen van een huis is het fijn dat het huis wordt opgeleverd zoals het een jaar eerder op de tekentafel was uitgewerkt.

Hetzelfde geldt b.v. voor Rapid Start van Tobias AX. Dit is niet voor niets een best practice van Aareon. Zodra echter de uitkomst nog niet vaststaat en er specifieke vragen en aanvullende wensen van de klant zijn die een flexibele oplossing vragen, dan is een wendbare opstelling gewenst.

In dat soort gevallen biedt agile werken een groot voordeel ten opzichte van traditionele watervalmethodes. Om die reden werkt Aareon steeds vaker op agile wijze samen met klanten aan het optimaliseren van hun IT. Door samen met de klant in korte cycli (van 2 tot maximaal 6 weken) te werken aan verbetering en optimalisatie, kunnen aanvullende oplossingen die voor de klant het meest relevant zijn, snel worden ingevoerd. Het mooiste daarbij is dat de gebruikers bij de klant ook echt merken dat hun wensen ingevuld zijn.

HR in een agile organisatie

Agile werken bij klanten vraagt om een wendbare interne organisatie. Binnen Aareon werken we hier hard aan. HR heeft hierin een belangrijke rol, zowel bij het aandragen van werkwijzen als het coachen van medewerkers en teams. Het HR-beleid verandert in een agile organisatie van controlerend en bepalend, naar faciliterend en ondersteunend.

De toegevoegde waarde van HR binnen een agile organisatie zit bijvoorbeeld in het stimuleren van flexibiliteit en vakmanschap. HR is niet meer de afdeling die voorschrijft welke cursussen iedereen moet doorlopen, maar ondersteunt teams en medewerkers in het zoeken naar de juiste wijze van ontwikkeling. We gebruiken daarvoor naast de traditionele opleidingen en trainingen ook alternatieve aanpakken als training on the job, intervisie en coaching. Er bestaat daarbij geen “one best way” meer.

Veranderen van grote HR-zaken als het functiehuis doen we ook wendbaar. We kijken waar behoefte aan is en waar we globaal naar toe willen. Vervolgens gaan we in kleine stapjes met een steeds beter werkend product naar een nieuw functiehuis. De OR van Aareon wordt hierbij in een vroeg stadium aangehaakt, zodat ze werkelijk meebepalen wat er uiteindelijk uitkomt.

Als HR-afdeling verleggen we zodoende de focus op fouten en uitzonderingen naar focus op “wat er is” en “wat goed gaat”. Belangrijke vragen daarbij zijn ‘Hoe ondersteunen we mensen en teams zodanig dat ze het beste kunnen presteren?’ en ‘Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen?’. We gaan daarbij uit van de kracht van mensen, hun talenten en waar ze energie van krijgen.

Voor medewerkers (en zijn we dat niet allemaal) is het vooral van belang dat ze lekker kunnen werken, zich veilig voelen (er bij horen), voldoende autonomie hebben en verantwoordelijk zijn voor een aandeel in het succes van de organisatie. Daarvoor krijgt ieder mens graag zo nu en dan een schouderklopje!

to top