Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aareon CRE
Aareon CRE

Nieuws > Aareon CRE

Aareon CRE wederom ISAE Type II-gecertificeerd

Met trots kunnen wij u mededelen dat Aareon CRE (Commercial Real Estate) per 1 januari 2020 wederom is gecertificeerd voor ISAE 3402 Type II. Het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit is de rode draad door onze dienstverlening.

Met het certificeren van onze dienstverlening voor ISAE 3402 is aangetoond dat Aareon CRE voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld op het gebied van informatiebeveiliging, risicomanagement en interne beheersing van processen. Afgelopen jaar is ons ISAE 3402-rapport aangevuld met onderdelen uit de cloudchecklist van De Nederlandsche Bank. Ons streven is om onze dienstverlening verder uit te breiden en te verbeteren, zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn.

ISAE-rapportage

Met het verkrijgen van het ISAE 3402 Type II-certificaat zorgt Aareon CRE ervoor dat u als klant inzicht heeft in de wijze waarop de processen en risico’s worden beheerst. Het opgestelde rapport over de ISAE 3402 Type II-certificering heeft betrekking op beheer- en onderhoudsactiviteiten van Aareon CRE ten behoeve van haar opdrachtgevers en richt zich in het bijzonder op de processen die van invloed zijn op de jaarrekening van u en uw opdrachtgevers. Er is omschreven hoe risico’s worden gesignaleerd en of de maatregelen effectief zijn ingericht om de risico’s te beheersen.

Audit

Voor het behouden van het ISAE 3402 Type II-certificaat ondergaat Aareon CRE periodiek een audit, die door een onafhankelijke auditor wordt uitgevoerd. Tijdens de audit wordt het bestaan en de werking van onze processen, de beheersing van deze processen en security beoordeeld. Hierdoor blijft de kwaliteit van de dienstverlening, met de daarbij behorende processen, op het juiste niveau.

Rapport inzien?

Het is voor u als klant mogelijk om ons ISAE-rapport in te zien. Heeft u naar aanleiding van dit bericht een vraag over onze certificering of wilt u het rapport inzien, neemt u dan contact met ons op via sales.cre@aareon.nl of bel 020 606 8 606.

to top