Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

ADS

Nieuws > Overig nieuws

Aareon Digital Solutions

In de afgelopen maanden hebben wij bij meerdere gelegenheden de naam Aareon Digital Solutions voor het voetlicht gebracht. Tijdens de Aareon Update in juni werd ook de nieuwe website onder deze naam gelanceerd.

Waarom Aareon Digital Solutions?

Digital Solutions richt zich op oplossingen voor medewerkers, klanten, leveranciers en partners om deze onafhankelijk van plaats, tijd en apparaat te laten werken. Vragen stellen, informatie raadplegen, uitwisselen en bewerken. Oftewel het menselijk handelen binnen de werkzaamheden en processen maar dan ondersteund door digitale toepassingen en oplossingen. Maar het gaat nog een stap verder. Want ook de directe interactie tussen systemen, zonder tussenkomst van menselijk handelen, maakt onderdeel uit van het domein van Digital Solutions.

Onder invloed van technologische, economische maar ook sociale impulsen is deze - niet te stuiten - verandering ingezet. Het ERP-systeem (b)lijkt in veel gevallen niet meer de voor de hand liggende plek om informatie in op te vragen, toe te voegen of te bewerken. De neerslag van deze informatie en data daarentegen wel. Maar de toegang tot de informatie vindt meer en meer op andere wijze plaats. Met de smartphone en de tablet via apps en portalen of systemen van derden die rechtstreeks informatie uitwisselen met uw ERP-systeem. Niet alleen tijdens kantooruren maar 365 dagen per jaar en 24 uur per dag. Dat vraagt om aanpassingen in de ICT-omgeving en in de manier van werken.

Als gevolg daarvan zien we de werkzaamheden van zowel back- als frontofficemedewerkers zich verplaatsen in de procesketen naar de klant, naar partners of leveranciers én naar de medewerker, die het werk op locatie uitvoert. Dat houdt in dat de u hen daarbij moet ondersteunen met de geschikte tools. In plaats van de data en informatie in rechtstreeks in het ERP in voeren of op te vragen, moet dit mogelijk gemaakt worden via een mobiel device, de smartphone, een tablet of via interfacing met andere systemen.

En dat is nu juist waar Digital Solutions zich op richt. Gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van digitale oplossingen, ketenintegratie én het leveren van een modulair serviceplatform dat dit allemaal ondersteunt uit de Aareon Cloud.

Integratie is een sterk aspect

In de afgelopen jaren hebben wij steeds meer leveranciers zien toetreden tot de markt. Vaak richten deze leveranciers zich op een of misschien twee aspecten van digitalisering. Een portaal, een app of misschien zelfs een combinatie. In de loop der jaren heeft Aareon een indrukwekkend scala aan oplossingen ontwikkeld op het gebied van digitalisering. Maar het is nooit als dusdanig specifiek in de etalage gezet. Als we kijken naar ons portfolio op dit gebied, dan mogen we dit gerust uniek noemen!

Een heel sterk aspect is de integratie van de diverse oplossingen, waardoor wij deze als het ware verrijken zodat deze meer dan één doel kunnen dienen. Wij bundelen onze krachten en kennis binnen de Aareon Groep en brengen de verschillende ontwikkelingen samen waardoor nog krachtigere en breder toepasbare oplossingen ontstaan. Doordat wij actief zijn in diverse markten, zijn we in staat om ontwikkelingen in de ene sector te beoordelen op relevantie voor een andere sector en dit mee te nemen in onze ontwikkelingen. Mobiliteit en flexibiliteit staan daarbij voorop.

En voorbeeld hiervan: Een woonconsulent legt huisbezoeken af. Met de Fox Info-app beschikt deze medewerker online over alle relevante informatie over huurders, contracten, betaalgedrag en het vastgoed van zijn rayon. Binnen de app is ook ShareWorX geïntegreerd waardoor deze medewerker ook alle correspondentie met deze huurder tot zijn beschikking heeft. Op locatie is het mogelijk om direct een taak/contactmoment aan te maken voor de backoffice. Bijvoorbeeld als de medewerker zwerfvuil in de buurt constateert, uiteraard inclusief een foto als dat nodig is. Als de huurder een reparatieverzoek heeft, kan dit snel via de Reparatie-app vastgelegd kan worden. Als diezelfde medewerker in de wijk betaald heeft moeten parkeren, dan kan hij direct de parkeerkosten declareren door de Faciltor-app te gebruiken.

En zo zijn er nog legio voorbeelden te benoemen. Wijkbeheerders, woonconsulenten, opzichters, ze kunnen allemaal meer tijd besteden aan hun kerntaken in het veld omdat ze minder tijd kwijt zijn met het van en naar kantoor rijden om daar de administratieve taken uit te voeren.

Ketenintegratie

Een ander voorbeeld maar dan op het gebied van ketenintegratie is Mareon. Ontstaan door de bundeling van krachten tussen Aareon en Facilitor als een portaal voor aannemers. Werkopdrachten en facturen die zonder tussenkomst van menselijk handelen in de betrokken systemen verwerkt kunnen worden. Gebruik makend van de standaard S@ales in de bouw. Binnen een jaar is dit product geëvolueerd van een aannemersportaal naar een compleet serviceportaal. Mareon kan inmiddels ingezet worden voor de opdrachtverstrekking aan leveranciers, voor de bestelling van voorraadartikelen maar ook voor de verwerking van alle (UBL) facturen. Inmiddels verwerkt Mareon maandelijks meer dan 15.000 werkopdrachten en bijna 8.000 facturen.

Digitaal ecosysteem

Een gedegen integratie tussen de backofficesystemen (het ERP en expertapplicaties) en de frontoffice-applicaties is daarbij van wezenlijk belang. Dat regelen wij via een modulair serviceplatform.

Op deze wijze ontstaat een digitaal ecosysteem waarbinnen het mogelijk wordt gemaakt om de end-to-end integratie tussen medewerkers, klanten, partners en leveranciers te realiseren. Maar daar eindigt het niet. Er worden nu al stappen gezet op het gebied van informatie-uitwisseling tussen systemen, installaties en gebouwen. Een lift of cv-installatie die zelf reparatieverzoeken indient en waarbij eventueel te vervangen onderdelen al direct worden besteld. Wij conformeren ons bij dergelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk aan bekende standaarden als VERA en S@les in de bouw.

Aareon Digital Solutions brengt in het digitale ecosysteem dus alle gestructureerde en ongestructureerde informatie samen en biedt die via ons modulaire cloud-serviceplatform aan de gebruiker aan. En voor dat digitale ecosysteem hebben we ook een naam: de Aareon Smart World.

De Aareon Smart World

Digitalisering en integratie geven een enorme boost aan de economie en de business. Het biedt mensen en organisaties compleet nieuwe mogelijkheden om met elkaar de interactie aan te gaan, geeft toegang tot enorme hoeveelheden aan informatie en kan de verschillende informatiestromen met elkaar verbinden. De voorwaarden zijn daarmee geschapen om waarde toe te voegen, kosten te reduceren, processen efficiënter te laten verlopen en de klanttevredenheid te verhogen. Er ontstaat een nagenoeg naadloos informatie en service netwerk.

De actoren in dit netwerk zijn de medewerkers, klanten, partners en leveranciers. De behoeften en doelen van deze onderscheiden zich echter van elkaar. Klanten willen snel antwoord op hun vraag en geïnformeerd worden, huiseigenaren willen hun klanten tevreden stellen en het vastgoedportfolio zo efficiënt mogelijk managen en leveranciers willen hun processen zo efficiënt mogelijk laten verlopen om de doorlooptijd van order tot betaling zo kort mogelijk te houden. Om de diverse doelen te kunnen bereiken dient er continu interactie plaats te vinden. Interactie tussen verschillende systemen en actoren. En wel zo efficiënt mogelijk. En dat is waar de Aareon Smart World om de hoek komt kijken. Het geeft inzicht in het complexe systeem van digitale relaties en verbindingen binnen de businessprocessen van vastgoedbeheerders. En Aareon Digital solutions geeft van daaruit invulling aan de integratie daarvan. Als voorbeeld: Het klassieke klantproces van verhuizing dat naadloos aanhaakt bij het (mutatie)onderhoudsproces en opdrachtverstrekking aan leveranciers.

In de Aareon Smart World komen alle oplossingen en services bij elkaar en grijpen ze in elkaar. De Smart World is flexibel van opzet waardoor het mogelijk is om snel nieuwe ontwikkelingen, oplossingen en services toe te voegen. Geïntegreerd, gestandaardiseerd en veilig!

Medewerkers
Alle disciplines waar uw medewerkers mee te maken hebben, worden ondersteund door onze oplossingen. En welk ERP u ook gebruikt, onze solutions communiceren hier probleemloos mee.

Partners
Volledige ketenintegratie met uw partners levert voor alle partijen voordelen op, zoals lagere kosten, hogeren productiviteit en meer efficiency. Natuurlijk willen wij u hierbij graag behulpzaam zijn.

Machines
Integratie van processen wordt vergaand geautomatiseerd. Machines en systemen communiceren steeds meer met elkaar zonder tussenkomst van menselijk handelen. U kunt hierbij denken aan “slimme meters” die zelf meterstanden doorgeven, CV-ketels die zelf aangeven dat reparatie noodzakelijk is of Mareon waarbij de systemen van de opdrachtgever en de leverancier direct met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen.

Huurders
Uw huurders willen steeds meer zelf uitvoeren en verwachten antwoorden op hun vragen op het moment dat hen dat uitkomt. Dit betekent dat u hen verschillende mogelijkheden moet bieden om dit te kunnen doen.

Aareon Digital Solutions: Iedereen, alles, altijd en overal.

Ik ben geïnteresseerd.

Geïnteresseerd?

Laat hieronder uw contactgegevens achter.

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Graag hieronder vermelden wat wij voor u kunnen doen.
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!
to top