Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Bedrijfsprofiel Aareon AG

Organisatie > Aareon Groep

Aareon Groep

Aareon AG is Europa's marktleider op het gebied van softwaresystemen en consultancy voor de vastgoedmarkt.

Bedrijfsprofiel Aareon AG

Aareon AG is Europa's marktleider op het gebied van softwaresystemen en consultancy voor de vastgoedmarkt. Haar bedrijfsactiviteiten richten zich op het optimaliseren van de door IT ondersteunde bedrijfsprocessen van kleine-, middelgrote- en grote vastgoedorganisaties. Hiertoe biedt Aareon een breed assortiment van producten en diensten die bestaat uit consultancyservices, softwareoplossingen, IT-diensten en ondersteuning. Daarnaast regelt zij de bedrijfsprocessen die door klanten aan Aareon zijn uitbesteed. Aareon is al meer dan 60 jaar aanwezig in de markt en heeft in de loop der tijd specifieke branchekennis, IT-competenties en langdurige relaties met een groot aantal klanten en partnerbedrijven ontwikkeld.

Aareon’s systemen worden gebruikt door ongeveer 50.000 gebruikers om meer dan 10 miljoen VHE te beheren door heel Europa. De Aareon Groep heeft kantoren in 37 locaties in Europa.

Het bedrijf telt ongeveer 1.600 medewerkers, waarvan 30% buiten Duitsland werkzaam is.

Aareon AG is een dochter van de in Wiesbaden gevestigde Aareal Bank Groep. De Aareal Bank Groep is één van de leidende internationale en in vastgoed gespecialiseerde banken. Zij richt zich op het segment van gestructureerde vastgoedfinanciering en consultancydiensten. Als de grootste dochter en marktleider in Duitsland is Aareon van strategisch belang voor de Aareal bank in de vastgoedindustrie.

Speerpunten van de bedrijfsstrategie

Als partner van de vastgoedindustrie creëert Aareon efficientere processen en ondersteunt zij vastgoedbedrijven in hun wens kosten te reduceren en nieuwe inkomstenbronnen te ontdekken. Het assortiment aan producten en diensten sluit aan op de specifieke wensen van deze klantengroep.

Duidelijke focus op de markt en de klant: Aareon geeft topprioriteit aan het creëren van meerwaarde voor de klant en aan klanttevredenheid. De mening van de klant wordt jaarlijks gemeten door middel van een jaarlijkse enquête.

Klantgericht assortiment van oplossingen: Aareon biedt haar klanten een non-stop service aan die bestaat uit een geïntegreerde dienstverlening gericht op kwaliteit en innovatie. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in zowel de vastgoedmarkt als de IT bij het ontwikkelen van producten en diensten. Aareon communiceert voortdurend met haar klanten en partners om hen passende services te bieden. Eisen van de klanten worden meegenomen bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Door samen te werken met partners kan Aareon de kerncompetenties van verschillende bedrijven samenvoegen tot voordeel van haar klanten.

Prestatiegerichte en gemotiveerde medewerkers: Medewerkers zijn cruciaal voor de tevredenheid van de klanten van Aareon en daarmee ook voor het succes van het bedrijf. Kernaspecten van onze bedrijfscultuur zijn een open dialoog en een eerlijke bedrijfsvoering. De medewerkers van Aareon hebben een hoog niveau van specifieke vastgoed- en IT-kennis, tonen veel toewijding en blijven hun kennis vergroten door continue training. Daarnaast promoot Aareon de combinatie van werk en gezin voor haar medewerkers.

Klantgerichte interne processen: Aanvullend op Aareon’s producten en diensten zijn haar interne processen eveneens klantgericht. Zij zijn onderhevig aan constante verbetering, daarbij rekening houdend met de kwaliteitsstandaarden. Aareon is een projectgeoriënteerd bedrijf en richt zich zowel op doelen en resultaten als op transparantie bij het realiseren van de werkzaamheden.

Klanten

Ongeveer 3000 vastgoedbedrijven in Europa maken gebruik van oplossingen van Aareon. De klantgroepen zijn:

Andere klanten zijn onder andere huurders, vaklieden, ontwikkelaars, architecten, projectontwikkelaars, assurantiekantoren en vastgoedmarketingbedrijven.Verder bestaat de doelgroep uit alle bedrijven met vastgoedportfolio’s die management vereisen.

Kijk voor meer informatie op www.aareon.com.

to top