Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Richting
Richting · Richting

Organisatie > Aareon Groep

Missie en visie

"Uw klant zo goed mogelijk leren kennen... Aareon helpt u dat uitgangspunt te realiseren, zodat u in staat bent een passend, altijd actueel en marktgericht aanbod te ontwikkelen."

Missie

"Uw klant zo goed mogelijk leren kennen... Aareon helpt u dat uitgangspunt te realiseren, zodat u in staat bent een passend, altijd actueel en marktgericht aanbod te ontwikkelen. Het antwoord ligt in het beschikbaar hebben van alle klantinformatie. Aareon heeft daarvoor de kennis en de middelen."

Visie

Informatie, communicatie en motivatie. Begrippen die bij Aareon centraal staan en de basis vormen voor succes. Voor de klant en voor ons. Automatisering is immers een totaaltraject waarbij interactie tussen mensen en systemen een belangrijke rol speelt.

Dit erkennen en voorgaan in oplossingen resulteert in functionaliteit en kwaliteit. In het huidige tijdperk is de relevantie van informatie en de beschikbaarheid daarvan essentieel voor een dynamische bedrijfsvoering. Kennis van de markt en van klanten bepalen strategische keuzes. Aareon creëert dergelijke informatiseringssystemen voor vastgoedbeheerders, treasurers en de versmarkt. Proven technology software, gecombineerd met een betrouwbare infrastructuur voor relevante en snel beschikbare informatie. Volledig gebaseerd op open communicatie en technische innovatie. Met kennis van de markt én van ICT bouwt Aareon voor klanten een vitale omgeving gericht op efficiency en op het creëren van oplossingen.

to top