GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Aareon DesignLab in Mainz 7
Abstract and complex facts will be worked on in a playful way, thus developing solutions for problem areas.
Academy

Events/Webinars/Academy > Academy

Opleidingsmogelijkheden

Aareon biedt u verschillende opleidingsmogelijkheden zowel bij u in huis als op locatie. Deze opleidingen worden verzorgd door onze Academy.

Visie

Aareon hecht veel belang aan het optimaal afstemmen van inhoud en vorm van onze opleidingen aan de behoefte van u als klant. Daarbij staan de volgende aspecten centraal:

Opleidingsvormen

Op basis van deze aspecten bepalen wij samen met u wat voor u de juiste opleidingsvorm en locatie is. De mogelijkheden variëren van een klassikale groepsopleiding op één van onze opleidingslocaties, tot een individuele training die we volledig op de taken van uw medewerker afstemmen.

Klassikale opleidingen

Opleidingen in groepsvorm met maximaal 8 deelnemers. Hierdoor is er ruimte voor interactie. Bij open inschrijvingen wordt het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de deelnemers zelf ook als een belangrijk voordeel van dit type opleiding gezien.

1-op-1 training

Een 1-op-1 training is leerzaam en effectief. Het is een gerichte training waarbij we inspelen op de specifieke taken van uw medewerker in zijn of haar (toekomstige) functie. Deze training is dé manier om medewerkers snel productief te krijgen in uw organisatie.

E-learning

Met behulp van e-learning kunnen uw medewerkers efficiënter opgeleid worden. Deze manier van leren kost uw organisatie minder tijd en biedt meer flexibiliteit. Uw medewerkers kunnen de opleiding vanaf de eigen werkplek of vanuit huis volgen, mits er een internetverbinding beschikbaar is en Silverlight op de werkplek is geïnstalleerd. Een cursist kan een jaar lang via internet gebruik maken van het materiaal in de e-learningomgeving. Voor iedere cursus is een eindtoets beschikbaar in de e-Campus. Via diverse rapportages kunnen resultaten inzichtelijk gemaakt worden waardoor gerichte bijsturing mogelijk is.

Zie hiervoor onze aparte pagina over e-learning.

Workshops

Soms is een interactieve, groepsgewijze vorm van kennisdeling en kennisoverdracht gewenst. Het bespreken van actuele thema’s of het situationeel uitdiepen van functionaliteit van bijvoorbeeld de module 'Dagelijks onderhoud' is geschikt voor een workshop.

Procesgerichte opleidingen

Onze Tobias(AX)-opleidingen zijn gericht op uw bedrijfsprocessen. Hierdoor ontstaat een heldere volgorde in de uit te voeren taken en duidelijkheid over de relaties tussen functies. Een prima manier om medewerkers contextbewust op te leiden.

Maatwerkopleidingen

Maatwerkopleidingen worden volledig toegesneden op de context en werkwijze van uw organisatie. Met name als processen in uw organisatie wijzigen of als u onlangs organisatorische wijzigingen heeft doorgevoerd, bieden deze opleidingen duidelijkheid hoe er in de nieuwe setting wordt gewerkt. De opleidingen gaan uit van uw eigen gegevens, zodat de herkenbaarheid voor uw medewerkers maximaal is.

Opleidingsplannen

Voor een opleidingsplan stellen wij samen met u de opleidingsbehoefte in uw organisatie vast en zetten die om in een concreet plan dat Aareon samen met u kan invullen. Dit plan geeft structuur en helderheid over de gewenste aanpak en resultaten en laat zien welke medewerkers binnen uw organisatie welke opleidingen mogen volgen.

to top