Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aareon DesignLab in Mainz 10
Prozesse werden neu gedacht und gleich visualisiert. Wie sieht die Customer Journey aus, wie begegnet man den Anforderungen der Anwender (z. B. Mitarbeiter, Mieter) am besten?

Webinars/Academy > Academy

Volledige cursusaanbod Aareon

Het volledige cursusaanbod van Aareon vindt u terug op www.kjenning.nl. U kunt zich hier ook voor onze workshops aanmelden.

Cursusaanbod

Hieronder vindt u een korte omschrijving per cursus.

Klikt u op de titel, dan komt u uit bij dezelfde workshop op de site van Kjenning, waar u zich ook kunt aanmelden.

Beslisbomen
In deze workshop geven we u uitleg over hoe u de Tobias AX-beslisboom voor onderhoud kunt gebruiken om uw intake voor reparatieverzoeken zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit zowel voor uw klantportaal als ter ondersteuning van uw eigen frontoffice. Ook laten we u zien hoe u de beslisboom voor reparatieverzoeken kunt inrichten en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van beslisboomintelligentie.

Bezit/cartotheek in Tobias AX
U werkt al een tijdje met het beheren van bezit/cartotheekgegevens, maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt de datakwaliteit van (stam)gegevens bijwerken met actuele informatie. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het beheren van bezit/cartotheekgegevens te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Correspondentie Tobias AX
U bent bezig met de inrichting van de query's voor de brieven in Tobias AX, maar u heeft het idee dat dit gemakkelijker moet kunnen. Of u wilt meer mogelijkheden van Correspondentie benutten. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de mogelijkheden van Correspondentie te halen. Tevens is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Correspondentie in Tobias AX voor functioneel beheerders
U bent bezig met de inrichting van de query’s voor de brieven in Tobias AX, maar u heeft het idee dat dit gemakkelijker moet kunnen. Of u wilt query's maken, aanpassen of toevoegen. Of u wilt meer mogelijkheden van Correspondentie benutten. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de mogelijkheden van correspondentie te halen. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Export kasstromen
In het afgelopen jaar zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in de export kasstromen. Het belang van correct gespecificeerde kasstromen is toegenomen, ook gezien de strengere controle door accountants bij de jaarrekeningen. Naast het belang van een correcte weergave van de kasstromen is op de juiste manier boeken en het sturen erop vanuit deze export, daarmee ook van groot belang.  De export kasstromen toont boekingen die gedaan worden vanuit diverse modules. Dit kan vanuit huur, leveranciers, projecten, onderhoud en dergelijke worden aangestuurd. Het herleiden van de boekingshistorie kan daarmee complex zijn, met name wanneer er foutieve boekingen zijn gemaakt. Deze workshop neemt alle aspecten door die van belang zijn op de weergave van een juiste export kasstromen en hoe met de export dient te lezen en terug te herleiden. U ontvangt tevens een volledig handboek export kasstromen dat alle situaties helder in kaart brengt met uitleg gegeven in correctieboekingen, wanneer deze nodig zijn.

Fox Klantportaal CMS
U werkt al een tijdje als functioneel beheerder met het Fox klantportaal CMS maar hebt u hebt gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen.Of u wilt een duidelijk referentiekader dat u inzicht geeft in taken en verantwoordelijkheden. Tijdens deze workshop geven wij u handvatten om meer uit Fox Klantportaal CMS te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Frontofficetraining Tobias AX
U bent het eerste aanspreekpunt voor de huurders én u werkt veel met het RIS van Tobias AX of u maakt gebruik van andere applicaties om gegevens op te vragen en u heeft het idee dat dit gemakkelijk moet kunnen. Of u wilt meer weten over de mogelijkheden van Tobias AX om uw dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken? Tijdens deze interactieve workshop gaan wij dieper in op de rol van frontofficemedewerker en kijken we naar de digitale mogelijkheden om uw werk efficiënter en leuker te maken. Denk hierbij aan de volgende vraagstellingen: wat voor vragen stelt een huurder eigenlijk en welke informatie verwacht hij van u? Hoe kan ik bij de juiste informatie en hoe ontvang ik op tijd de juiste informatie van collega’s? We kijken uitgebreid naar de mogelijkheden van het RIS, Fox Contact, Fox Klantportaal en de mogelijkheden van andere modules in Tobias AX.

Incassoproces Tobias AX
U werkt al een tijdje met het incassoproces van Tobias AX maar u wilt de mogelijkheden die Tobias AX biedt beter gaan benutten om het incassoproces te optimaliseren. Of u wilt weten hoe u Mail to Pay kunt inzetten om het incassoproces te vergemakkelijken. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het incassoproces te halen en het werken hiermee te optimaliseren. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Informatievoorziening
U werkt al een tijdje met de rapportagetools Radar of Sonar maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt inzicht krijgen in de bestaande mogelijkheden die de BI-tools van Aareon nu en in de nabije toekomst kunnen bieden. Tijdens deze interactieve sessie waarin demo’s en workshops worden gecombineerd, krijgt u handvatten om meer uit uw rapportages te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen.

Inkoopcontracten beheren in Tobias AX
U werkt al een tijdje met de module Inkoopcontracten maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen.Of u wilt eenvoudiger uw contracten beheren, verlengen en financieel efficiënt afhandelen. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit Inkoopcontracten te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Jaarverslag met Tobias AX
Helpt u ook dit jaar bij uw woningcorporatie met het opstellen van het eindjaarwerk? Dan heeft u informatie uit Tobias AX nodig. Maar waar u die informatie vinden? Of bent u gevraagd de informatie uit Tobias AX te halen?  In deze workshop wordt u meegenomen in het proces rondom het opstellen van de DVI en leert u hoe u met behulp van PowerBI de benodigde informatie uit Tobias AX kunt halen om de DVI te kunnen vullen. Ook kan met behulp van PowerBI de consistentie van de vulling in de database worden gecontroleerd.

Het eindejaardocument omvat de richtlijnen voor het einde jaar werk. Tijdens de workshop doorloopt u het einde jaar document per onderdeel. Tevens wordt de eindejaar verwerking van DAEB besproken. Omdat het eindejaarverslag een veelomvattend document is en u wellicht een onderdeel uitvoert van het document is de workshop ingedeeld in twee dagdelen. Bij het aanmelden kunt u kiezen voor welk dagdeel of dagdelen u zich aanmeldt.

Opfrissen en verdieping Tobias AX
U werkt al een tijdje met Tobias AX maar hebt het gevoel dat u handiger en sneller moet kunnen navigeren. Of u wilt filters en query’s kunnen maken om lijstwerk uit Tobias AX te kunnen genereren. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit Tobias AX te halen en het werken te vergemakkelijken en versnellen. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Woningwaarderingsgegevens beheren in Tobias AX
U beheert al een tijdje de woningwaarderingsgegevens, maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt overbodig geworden inrichting uitsluiten in vervolgprocessen. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het beheren van woningwaarderingsgegevens te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Opfrissen proces jaarlijkse huurverhoging in Tobias AX
Voert u elk jaar de jaarlijkse huurverhoging uit maar kunt u wel weer een opfrisbeurt gebruiken? Of u wilt sneller en makkelijker de huurverhoging kunnen verwerken? Het gezamenlijk beoordelen van de huidige werkwijze wat betreft de huurverhoging is een mogelijkheid. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om de jaarlijkse huurverhoging te vereenvoudigen. We behandelen het gehele proces. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Opfrissen proces stook- en servicekosten in Tobias AX
Voert u elk jaar de stook- en servicekostenafrekening uit maar kan uw kennis wel weer een opfrisbeurt gebruiken? Of u wilt sneller en makkelijker de afrekeningen stook- en servicekosten kunnen verwerken? Ook het samen beoordelen van de huidige wijze van afrekenen is een mogelijkheid. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de stook- en servicekostenafrekening te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. We behandelen het gehele proces van het maken van de afrekeningdefinitie tot het daadwerkelijk versturen van de brieven. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Workshop RGS
Het Referentie Grootboek Schema voor woningcorporaties is opgeleverd. Met het Referentie Grootboek Schema kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen. Het gebruik van Referentie Grootboek Schema is niet verplicht. Wel zitten er op termijn voordelen aan het gebruik van het schema. Aedes heeft hiervan een aantal op een rijtje gezet, namelijk; met het Referentie Grootboek Schema:
• administreert u eenduidiger en efficiënter.
• kunt u sneller en beter rapporteren.
• krijgt u sneller inzicht.
• kunt u uw financiële situatie beter beoordelen.

De workshops van de Aareon Academy kenmerken zich door een grote mate van interactie en praktische, direct toepasbare tips. Met onze trainingslocatie in Amersfoort beschikken we over de juiste ambiance voor workshops en trainingen. Wij bieden u een grote variëteit aan workshops, waardoor u of uw collega zich gericht op de functie en interesse kunt inschrijven. We kunnen workshops van een dag(deel)faciliteren, inclusief lunch.

 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen m.b.t. ons cursusaanbod of wilt u hierover een klacht indienen? Stuur deze dan naar academy@aareon.nl.

Onze klachtenprocedure ziet u rechts.

to top