GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Security
AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en die van uw klanten en medewerkers en uw gevoel van veiligheid bij het bezoeken van onze internetpagina’s en het gebruik van onze producten en diensten is een belangrijke zorg voor ons.

Wij verwerken deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Daarnaast heeft Aareon richtlijnen opgesteld voor de omgang met persoonsgegevens, die als basis dienen voor onze relatie met klanten en partners. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk op deze pagina worden aangekondigd. Daarom nodigen wij u graag uit deze website regelmatig bezoeken om op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken met betrekking tot privacy.

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze gegevensbeschermingsverklaring niet van toepassing is. Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij de selectie van links naar andere aanbieders kunnen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en de gegevensbeveiliging van de websites van deze aanbieders.

Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens die u aan Aareon verstrekt te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Vertrouwelijke persoonlijke gegevens die via het internet worden verzonden, zijn ook beveiligd door middel van versleuteling. Aareon beschikt over een geldig ISO27001-certificaat.

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens.

to top