GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Fox Contact
Aareon Digital Solutions

Oplossingen > Aareon Digital Solutions > App's en portalen (Fox-suite) > Fox Contact maak(t) elk gesprek compleet!

Fox Contact maak(t) elk gesprek compleet!

Fox Contact is onze callcenterapplicatie die uitstekend aansluit op de moderne communicatiebehoeften van vastgoedbeheerders en haar huurders. Aareon biedt met Fox Contact een zeer intuïtieve KCC-oplossing die zich kenmerkt door eenvoud en efficiëntie.

De wereld om ons heen verandert snel en digitalisering is een belangrijke onderdeel van deze verandering. Efficiënt werken en klanttevredenheid zijn grote uitdagingen voor corporaties. Bovendien heeft de klant van vandaag hoge verwachtingen. Uw klanten willen steeds meer zelf uitvoeren via digitale toepassingen en verwachten antwoorden op hun vragen op het moment dat hen dat uitkomt. Dit betekent dat u uw klanten verschillende mogelijkheden moet bieden om dit te kunnen doen.

Aareon biedt u innovatieve oplossingen die voorzien in deze mogelijkheden. De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

Iedereen: Activiteiten worden steeds meer belegd bij de personen of organisaties die een aandeel daarin hebben. Niet alleen uw medewerkers maar ook uw huurders en ketenpartners verrichten hun eigen deel van de werkzaamheden. Bewaking van en ‘in control’ blijven over de processen blijft daarin van groot belang.

Altijd: Zaken doen van negen tot vijf is al lang verleden tijd. Informatie verkrijgen, verstrekken, toevoegen en het kunnen wijzigen daarvan, moet op ieder moment mogelijk zijn.

Overal: De activiteiten moeten uitgevoerd kunnen worden ongeacht de locatie waar iemand zich bevindt. Thuis, bij de klant, op kantoor of waar dan ook onderweg.

Uw huidige privacy-instellingen zorgen ervoor dat u onze Vimeo-video’s niet kunt zien.

Fox Contact is onze callcenterapplicatie die uitstekend aansluit op de moderne communicatiebehoeften van corporaties en haar huurders. Aareon biedt met Fox Contact een zeer intuïtieve KCC-oplossing die zich kenmerkt door eenvoud en efficiëntie. Als gevolg hiervan zijn corporaties flexibel in het inzetten van haar medewerkers op het callcenter.

Alle disciplines zijn ondergebracht in één systeem, de juiste persoonsgegevens worden geladen door de telefoonnummerherkenning en in een aantal klikken kunnen de medewerkers de benodigde zaken inzien, registreren en uitvoeren. Bovendien biedt Fox Contact multi-channelmogelijkheden. Dit betekent dat de klant kan kiezen via welk kanaal hij contact zoekt met de corporatie. Is uw klant niet in de gelegenheid om te bellen, dan kan hij een WhatsApp bericht naar de callcentermedewerker sturen of via een webchatverbinding via het klantportaal een vraag stellen. Kortom, met Fox Contact zijn de corporaties beter in staat om te communiceren met de klant en hen te voorzien van eenduidige informatie.

De mogelijkheden van Fox Contact

Contact
Het startscherm van Fox Contact biedt direct inzicht in de persoons- en contractinformatie en geeft een overzicht van de contactmomenten. In Fox Contact staat het contactmoment centraal en een gesprek met de klant wordt pas afgerond met de registratie van een contactmoment. Alle contactmomenten zijn, ongeacht waar en door wie ze zijn aangemaakt, inzichtelijk met de mogelijkheid om in te zoomen op de verschillende regels en uitgezette acties. Ook kunnen er activiteiten worden belegd bij de front- en backoffice.

Onderhoud
Met de geïntegreerde en intelligente beslisboom van Fox Contact is het zeer eenvoudig om een reparatieverzoek in te dienen en te beleggen in de backoffice. Daarnaast kan de callcentermedewerker de reparatieverzoeken van de woning en de algemene ruimtes inzien.

Contract
Van het geselecteerde contract worden de algemene gegevens, de woningwaardering, de contractstatus en eventueel geplande inspecties gepresenteerd. Daarnaast kan de medewerker het contract opzeggen, een nieuw adres invoeren en een inspectie plannen.

Financieel
De medewerker kan het financiële overzicht van de klant inzien, de huuropbouw en eventuele huurverhogingen of betalingsachterstanden bekijken. Daarnaast kan hij een beslisboom doorlopen om een betalingsregeling af te sluiten.

Woonruimteverdeling
Fox Contact biedt daarnaast een overzicht van advertenties waarvan de huurder voldoet aan de criteria. De huurder kan geïnformeerd worden over het aantal reacties en de positie waarop ze geëindigd zijn. Ook kan de medewerker namens de huurder een reactie op een woning doorvoeren of een aanbieding weigeren.

Leefbaarheid
In het overzicht worden de verschillende leefbaarheidsmeldingen weergegeven die gemeld zijn door de huurder. Reeds uitgezette activiteiten kunnen bekeken worden en nieuwe meldingen en eventueel bijbehorende activiteiten kunnen belegd worden bij de backoffice.

Dossiers
Op het hoofdscherm kunnen ook de dossiers worden bekeken door de medewerker. Daarnaast kan de medewerker een nieuw dossier of een dossierregel aanmaken.

Voordelen

Complete integratie

Front- en backoffice
Fox Contact is niet alleen een slimme oplossing voor uw frontoffice, maar biedt ook een optimale integratie tussen front- en backoffice. Dankzij de volledige integratie met Tobias zijn de zaken die gemuteerd worden door de frontofficemedewerkers direct beschikbaar voor de backoffice en andersom.

Fox Telefonie
Aareon en Unexus werken samen om corporaties een geïntegreerde telefonie-oplossing te kunnen bieden. In deze samenwerking levert Unexus de zogenaamde CTI-integratie voor Fox Contact. Dit zorgt voor de automatische herkenning van telefoonnummers en op basis hiervan de pop-up van het bijbehorende klantscherm. Naast telefonisch contact zijn er nog diverse andere media waarmee contact gezocht kan worden met de corporatie, bijvoorbeeld WhatsApp en Webchat.

Kennisbank
Fox Contact kent een volledige integratie met de kennisbank die gevuld kan worden met nuttige artikelen die antwoord geven op de meest voorkomende vragen van klanten. De zoekfunctie in Fox Contact zorgt ervoor dat de medewerker snel de juiste informatie kan raadplegen en actuele informatie is met één klik op te vragen. Hierdoor zijn de medewerkers altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen ze de huurder op een uniforme wijze informeren.

DMS-koppeling
Fox Contact beschikt daarnaast over een DMS-koppeling waardoor de medewerker met één klik alle documenten van de huurder tot zijn beschikking heeft.

Meer weten over onze Fox-suite?

Onze Fox-suite bestaat uit verschillende apps en portalen. We lichten ze graag kort toe!
Klik hier om verder te lezen.
to top