GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Fox Deurwaarder
Aareon Digital Solutions

Oplossingen > Aareon Digital Solutions > App's en portalen (Fox-suite) > Fox Deurwaarder - direct toegang tot dossiers

Fox Deurwaarder - direct toegang tot dossiers

Efficiënt werken en klanttevredenheid zijn grote uitdagingen voor vastgoedbeheerders. Hoe bereiken we het beste resultaat? De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

Innovatief en vooruitstrevend

De wereld om ons heen verandert snel en digitalisering is een belangrijk onderdeel van deze verandering. Efficiënt werken en klanttevredenheid zijn grote uitdagingen voor vastgoedbeheerders. Bovendien heeft de klant van vandaag hoge verwachtingen. Uw klanten willen steeds meer zelf uitvoeren en verwachten antwoorden op hun vragen op het moment dat hen dat uitkomt. Dit betekent dat u uw klanten verschillende mogelijkheden moet bieden om dit te kunnen doen

Aareon biedt u innovatieve oplossingen die voorzien in deze mogelijkheden. De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

Iedereen: Activiteiten worden steeds meer belegd bij de personen of organisaties die een aandeel daarin hebben. Niet alleen uw medewerkers maar ook uw huurders en ketenpartners verrichten hun eigen deel van de werkzaamheden. Bewaking van en ‘in control’ blijven over de processen blijft daarin van groot belang.

Altijd: Zaken doen van negen tot vijf is al lang verleden tijd. Informatie verkrijgen, verstrekken, toevoegen en het kunnen wijzigen daarvan, moet op ieder moment mogelijk zijn.

Overal: De activiteiten moeten uitgevoerd kunnen worden ongeacht de locatie waar iemand zich bevindt. Thuis, bij de klant, op kantoor of waar dan ook onderweg.

Fox Deurwaarder

Wanneer medewerkers van een extern incassobureau de laatste informatie van een huurder willen raadplagen, kunnen zij inloggen op Fox Deurwaarder. Zij zien dan alleen de huurders die aan het betreffende bureau zijn overgedragen met een actief dossier. Na aanmelding kan de juiste huurder worden gezocht en worden op verschillende formulieren de gegevens getoond. Het startpunt is altijd het formulier met de algemene gegevens. Vervolgens kan er gekozen worden uit een aantal functies waarmee de detailinformatie kan worden geraadpleegd.

Contracten en contactpersonen
Vanzelfsprekend kunnen de gegevens van het contract en de personen die op het contract zijn opgenomen worden ingezien.

Betalingsregelingen
Een formulier biedt inzage in de betalingsregelingen die met deze huurder zijn afgesproken. De algemene gegevens zijn beschikbaar net als de verschillende termijnen met de termijnbedragen en de ontvangsten hierop.

Schuldenregelingen
De schuldenregelingen die met de huurder zijn afgesloten, zijn inzichtelijk gemaakt. Ook de facturen die te maken hebben met deze regelingen worden getoond.

Vaststellingsovereenkomst en ontruiming
Is er sprake is van een vaststellingsovereenkomst, dan wordt deze ook inzichtelijk gemaakt. De gegevens over een toekomstige of uitgevoerde ontruiming zijn eveneens beschikbaar.

Vonnissen
Uiteraard ontbreken de gegevens van de vonnissen ook niet.

Contactmomenten
Tot slot geeft Fox Deurwaarder inzage in de contactmomenten en kunnen er contactmomenten worden geregistreerd. Deze zijn uiteraard ook weer in Tobias inzichtelijk.

Voordelen

Fox Deurwaarder maakt deel uit van onze Fox-suite

Wilt u meer weten of de complete suite?
Lees verder
to top