GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Fox Info
Aareon Digital Solutions

Oplossingen > Aareon Digital Solutions > App's en portalen (Fox-suite) > Fox Info - onderweg met uw klant

Fox Info - onderweg met uw klant

Efficiënt werken en klanttevredenheid zijn grote uitdagingen voor vastgoedbeheerders. Hoe bereiken we het beste resultaat? De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

Iedereen: Activiteiten worden steeds meer belegd bij de personen of organisaties die een aandeel daarin hebben. Niet alleen uw medewerkers maar ook uw huurders en ketenpartners verrichten hun eigen deel van de werkzaamheden. Bewaking van en ‘in control’ blijven over de processen blijft daarin van groot belang.

Altijd: Zaken doen van negen tot vijf is al lang verleden tijd. Informatie verkrijgen, verstrekken, toevoegen en het kunnen wijzigen daarvan, moet op ieder moment mogelijk zijn.

Overal: De activiteiten moeten uitgevoerd kunnen worden ongeacht de locatie waar iemand zich bevindt. Thuis, bij de klant, op kantoor of waar dan ook onderweg.

Uw huidige privacy-instellingen zorgen ervoor dat u onze Vimeo-video’s niet kunt zien.

De wereld om ons heen verandert snel en alles wordt digitaal. Uw klanten - en ook uw medewerkers en partners - verwachten dat u hen daarin faciliteert. Tobias AX is het ERP-systeem van Aareon: het centrum van uw informatiearchitectuur, de motor van uw bedrijfsprocessen, de bron van uw informatie en de basis voor rapportage en sturing. Toegankelijk gemaakt met portalen, apps en andere toepassingen die wij u nu al kunnen bieden. Uitbesteed en toch integraal.

Met Fox Info levert Aareon een toepassing waarmee uw medewerkers inzicht hebben in al de gegevens van uw klanten. Hiermee kunnen zij, waar ze ook zijn, de juiste informatie raadplegen en indien nodig ook de juiste acties uitzetten binnen uw organisatie. Dus ook bij de klant aan huis altijd de meest actuele informatie op elk mobile device beschikbaar. Fox Info zorgt niet alleen voor een betere ondersteuning van uw medewerkers maar leidt ook tot een grotere klanttevredenheid.

Voordelen

De mogelijkheden van Fox Info

Op het startscherm van de huurder is direct inzicht in de relevante klantgegevens, zoals de naam- en adresgegevens van de klant, de contractgegevens en het laatste contactmoment. Vanaf dit startscherm kan direct worden ingezoomd op de volgende onderdelen:

Contact
Alle contactmomenten zijn, waar en door wie deze ook zijn aangemaakt, inzichtelijk met de mogelijkheid om in te zoomen op de verschillende regels en de uitgezette acties.

Persoon
Hier worden de volledige persoonsgegevens, de contactgegevens en de adresgegevens getoond.

Contract
Van het geselecteerde contract worden hier de algemene gegevens, de huuropbouw inclusief de eerstvolgende huurverhoging, de woningwaardering van het de woning en de rekening courant met de huurder gepresenteerd.

Leefbaarheid
Bij dit onderdeel wordt de leefbaarheidsmelding getoond, waarbij kan worden ingezoomd op de reeds uitgezette acties en gemaakte afspraken en er inzage is in alle bij de melding betrokken relaties.

Onderhoud
Hier worden de reparatieverzoeken getoond, zowel de reparatieverzoeken die zijn gekoppeld aan de woning als de reparatieverzoeken van algemene ruimtes, ook als deze laatste door andere klanten zijn gemeld.

Dossier
Met deze functie is er inzage in de dossiers die voor de geselecteerde klant zijn vastgelegd.

Registratie nieuw contactmoment
Het gesprek met de huurder en eventueel hieruit voortkomende afspraken kunnen direct als contactmoment worden geregistreerd. Deze informatie is dan direct voor alle medewerkers beschikbaar en de benodigde acties kunnen hiermee worden uitgezet.

Op elk device
Fox Info kan op elk mobile device worden uitgevoerd, ongeacht het formaat. Daarmee biedt Fox Info maximale inzetbaarheid: op kantoor, thuis en op locatie.

Veilig en vertrouwd in de cloud!

Fox Info is een cloudoplossing, die voldoet aan de door W3C vastgestelde veiligheidseisen. Daarmee staan wij garant voor het uitstekend functioneren van Fox Info, zonder extra beheerkosten voor uw organisatie. Software updates worden automatisch geïnstalleerd. Fox Info kent een een duidelijke en actieve roadmap en releasebeleid.

to top