GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Fox Reparatie
Aareon Digital Solutions

Oplossingen > Aareon Digital Solutions > App's en portalen (Fox-suite) > Fox Reparatie - altijd en overal registreren

Fox Reparatie - altijd en overal registreren

Efficiënt werken en klanttevredenheid zijn grote uitdagingen voor vastgoedbeheerders. Hoe bereiken we het beste resultaat? De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

De wereld om ons heen verandert snel en alles wordt digitaal. Uw klanten - en ook uw medewerkers en partners - verwachten dat u hen daarin faciliteert. Tobias 365/AX is het ERP-systeem van Aareon: het centrum van uw informatiearchitectuur, de motor van uw bedrijfsprocessen, de bron van uw informatie en de basis voor rapportage en sturing. Toegankelijk gemaakt met portalen, apps en andere toepassingen die wij u nu al kunnen bieden. Uitbesteed en toch integraal.

Aareon biedt u innovatieve oplossingen die voorzien in deze mogelijkheden. De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

Iedereen: Activiteiten worden steeds meer belegd bij de personen of organisaties die een aandeel daarin hebben. Niet alleen uw medewerkers maar ook uw huurders en ketenpartners verrichten hun eigen deel van de werkzaamheden. Bewaking van en ‘in control’ blijven over de processen blijft daarin van groot belang.

Altijd: Zaken doen van negen tot vijf is al lang verleden tijd. Informatie verkrijgen, verstrekken, toevoegen en het kunnen wijzigen daarvan, moet op ieder moment mogelijk zijn.

Overal: De activiteiten moeten uitgevoerd kunnen worden ongeacht de locatie waar iemand zich bevindt. Thuis, bij de klant, op kantoor of waar dan ook onderweg.

Met Fox Reparatie heeft u een toepassing waarmee uw medewerkers snel inzicht hebben in de lopende reparatieverzoeken en ook op een gestructureerde wijze een nieuw reparatieverzoek kunnen vastleggen. Ook bij de klant aan huis of gewoon onderweg. Een prima ondersteuning voor uw medewerkers en een optimale dienstverlening naar uw klanten.

De mogelijkheden van Fox Reparatie

Zoeken
Op een eenvoudige wijze kunt u zoeken naar het object waar het reparatieverzoek betrekking op heeft, of dit nu een woning is of een gezamenlijke ruimte.

Beslisboom

Als u een nieuw reparatieverzoek wilt registreren, wordt de beslisboom gestart om met een beperkt aantal vragen te komen tot een opdracht die de juiste informatie bevat om de vaklieden of de aannemers aan te sturen.

Planning
Nadat u de beslisboom heeft doorlopen, kunt u het gewenste tijdstip plannen waarop de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Als de afspraak wordt gemaakt samen met een klant kan deze zelf bepalen welk moment het beste uitkomt.

Bijlage
Tenslotte kunt u bij het reparatieverzoek nog bijlages toevoegen, waarbij foto’s natuurlijk een belangrijk hulpmiddel zijn om meer duidelijkheid te geven over de aard van het reparatieverzoek.

Resultaat
Het resultaat van bovenstaande acties is een reparatieverzoek dat direct wordt opgenomen in Tobias en op basis van de inrichting direct kan worden verstuurd naar een vakman of een aannemer. Voor de opdrachten die naar een aannemer gaan, kan gebruik worden gemaakt van Mareon om ook dit deel van het proces volledig te digitaliseren.

Op elk device
Fox Reparatie is beschikbaar in de stores van Apple en Google en is eenvoudig te implementeren. De inrichting van het dagelijks onderhoud en de beslisboom zijn de enige voorwaarden om direct aan de slag te kunnen.

Voordelen

Veilig en vertrouwd in de cloud!

Fox Reparatie wordt aangeboden vanuit de cloud en voldoet aan de door W3C vastgestelde veiligheidseisen. Daarmee staan wij garant voor het uitstekend functioneren van Fox Reparatie, zonder extra beheerskosten voor uw organisatie. Net als de overige Fox-toepassingen kent ook Fox Reparatie een duidelijke roadmap en een actief releasebeleid.

Handige app: Fox Opname

Fox Opname is de app voor (mutatie)inspecties van woningen.
Ik lees graag meer.

Meer handige app's: Fox Procuratie

Fox Procuratie: de app voor direct inzicht in factuur en inkooporders.
Meer weten?
to top