GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Treasury Financiële Instrumenten

Beheer leningportefeuille: Treasury Financiële Instrumenten

Al meer dan 140 klanten administeren, waarderen en analyseren hun lening- en derivaten portefeuille met Treasury Financiële instrumenten.

Beheren leningen- en derivatenportefeuille

Treasury Financiële instrumenten is dé applicatie voor het berekenen van uw leningen- en derivatenportefeuille. De applicatie is ontwikkeld om leningen en derivaten te administreren, waarderen en analyseren. Daarnaast kunnen ook financieringsstrategieën getoetst worden, door gebruik te maken van simulatieleningen en rentecurves.

Marktwaarde van de leningen- en derivatenportefeuille

Om de financiële positie van woningcorporaties te beoordelen, wordt er door het Aw/WSW onder andere naar de dekkingsratio gekeken. Daarnaast kijkt het WSW afzondelijk ook naar de onderpandratio. Voor beide ratio’s is het van belang dat de marktwaarde van de schuldpositie bepaald wordt. Met Treasury Financiële instrumenten is het mogelijk om de marktwaarde van de leningen en derivaten (schuldpositie) te berekenen op basis van actuele en historische percentages. Daarnaast is het ook mogelijk om, eventueel als afgeleide van de actuele percentages, een eigen rentescenario aan te maken, waarmee de marktwaarde van de financiële instrumenten berekend kan worden.

Flexibele analysemogelijkheden

Om de lening- en derivatenportefeuille te analyseren, zijn er binnen Treasury Financiële instrumenten diverse standaard rapportages beschikbaar. Deze standaard rapportages kunnen naar wens aangepast worden, zodat ze alleen de voor u noodzakelijke informatie bevatten. Om de cijfermatige weergave te ondersteunen is het ook mogelijk om de gegevens grafisch te presenteren, door middel van de diverse grafiektypes die in de applicatie beschikbaar zijn.

Journalisering naar basisadministratie

Door de flexibele uitvoer van journaalposten kan Treasury Financiële Instrumenten dienst doen als subadministratie voor uw basisadministratie. U geeft zelf aan naar welke periode de kosten toegerekend dienen te worden en het systeem zorgt voor de correcte journalisering hiervan. Deze journaalposten kunt u vervolgens gemakkelijk in uw basisadministratie importeren.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!

Koppeling Treasury Cash Management en Trace Financiële Planning

Voor optimaal inzicht en sturing op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie worden alle kasstromen uit Treasury Financiële instrumenten als prognoses opgenomen in Treasury Cash Management. U heeft hierdoor direct inzicht in de toekomstige kasstromen van de financiële instrumenten.

Om in Trace Financiële Planning de meest passende financieringsstrategie door te rekenen kan de huidige leningen- en derivatenportefeuille uit de module Treasury Financiële Instrumenten worden opgehaald. Vervolgens wordt de financieringsbehoefte en de nieuw aan te trekken leningen gesimuleerd op basis van de berekende benodigde liquiditeit. Ook kan op basis van de rentescenario’s de toekomstige rente- en aflossingsverplichting berekend worden van de toekomstige financieringen.

Voordelen Treasury Financiële Instrumenten

Bekijk ook de andere modules!

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top