GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Mail to Pay

Oplossingen > Woningcorporaties > Meer oplossingen > Creditmanagement (Mail to Pay)

Creditmanagement via Mail to Pay

De toepassingen van Mail to Pay zijn al enige tijd onderdeel van het Aareon productportfolio en worden door een nog steeds groeiend aantal corporaties ingezet.

Het toepassingsgebied van Mail to Pay wordt door de integratie met Tobias en de doorontwikkeling van Mail to Pay steeds groter. De verschillende producten van Mail to Pay kunnen nu worden ingezet vanaf het versturen van een digitaal (betalings-)verzoek tot en met het volledig creditmanagement. In combinatie met de al ruime mogelijkheden hiervoor in Tobias is dit een in de sector ongekend sterke combinatie!

Optimaliseer uw communicatie

Met Mail to Pay-software stroomlijnt u de communicatie met uw debiteuren met nieuwe, snelle en eenvoudige betalingsmogelijkheden:

E-mail: Betaalverzoeken aan klanten kunnen via e-mail worden aangeboden. Vanuit deze e-mail kan de klant direct via een link betalen, bijvoorbeeld met behulp van iDEAL. De e-mail kan uiteraard ook de specificatie van het aangeboden betaalverzoek vermelden.

SMS: Hiermee wordt het betaalverzoek direct aangeboden via een SMS-bericht, ook hier weer met een link om direct te kunnen betalen.

Print: Ook via een brief kan een betaalverzoek worden verstuurd. Door er een QR-code aan toe te voegen, kan de klant ook hier weer gebruik maken van het gemak van betalen via iDEAL.

Telefonie: Bij telefonisch contact met klanten kan er direct een e-mail of SMS worden gestuurd met daarin een betaalverzoek. Betalingen door de klanten kunnen tijdens het gesprek volledig en direct inzichtelijk worden geïncasseerd. Dit geeft extra mogelijkheden, bijvoorbeeld bij de sleuteluitgifte of het starten van een betalingsregeling.

Alle digitale betaalverzoeken die met Mail to Paysoftware zijn verstuurd, kunnen eenvoudig door huurders met de smartphone, tablet of vanachter de PC worden betaald. Voor de huurders is het prettig dat zij altijd op het juiste moment geattendeerd worden op de openstaande vorderingen en dankzij de specifiek op hen gerichte communicatie een zeer hoog betaalgemak ervaren. De betalingen van de huurders komen direct op uw bankrekening. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tussenrekening van een andere partij.

Meet direct de effecten

Corporaties biedt dit meerdere voordelen, zoals:

Verbeter uw resultaat

Met nieuwe inzichten kunt u waardevolle creditmanagement-beslissingen nemen. Uw kosten nemen af en uw opbrengsten stijgen.

Creditmanagement

Het creditmanagement van Mail to Pay in combinatie met de mogelijkheden tot segmentatie en labeling van uw klanten in Tobias levert een ijzersterke combinatie, waarmee de openstaande vorderingen gegarandeerd worden teruggedrongen. In Tobias kunnen de klanten, automatisch, worden gesegmenteerd en gelabeld. Op basis van deze eigenschappen kunnen de klanten met openstaande vorderingen worden benaderd op de voor hen meest effectieve manier. En dat beperkt zich niet tot één enkel contact. Voor elke groep klanten wordt een werkstroom ingericht waarin wordt opgenomen hoe en wanneer een klant moet worden benaderd.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Door deze mogelijkheden kan het creditmanagement voor een substantieel deel automatisch worden uitgevoerd en kunnen uw medewerkers hun beschikbare tijd richten op de gevallen die juist extra aandacht nodig hebben. Uiteraard kan bij het creditmanagement ook gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die hierboven genoemd zijn.

Tobias AX en Tobias

De Mail to Pay-toepassingen zijn uiteraard volledig geïntegreerd met Tobias. Bijzonder aan de integratie is dat elk contact dat uit de werkstroom van Mail to Pay met de klant wordt gelegd, automatisch leidt tot een geregistreerd contactmoment met de klant. Voor uw (frontoffice) medewerkers is dus altijd inzichtelijk welke stappen er in het incasso en credit management proces doorlopen zijn.

Een aanspreekpunt
Aareon levert Mail to Pay aan de corporaties, zodat deze voor het hele incassoproces een aanspreekpunt hebben. Mail to Pay is beschikbaar vanuit de cloud en daardoor zeer snel operationeel.

to top