GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace Investering

Financiële toetsing projectbesluit: Trace Investering

Onze klanten gebruiken Trace Investering om projecten te toetsen op financiële haalbaarheid. Volledig conform uitgangspunten in het investeringsstatuut.

Toets de financiële haalbaarheid van uw project

Trace investering maakt het voor woningcorporaties mogelijk om snel en eenvoudig een projectvoorstel te toetsen op financiële haalbaarheid. Het rendement, het vermogenseffect en de eventuele onrendabele top op markt- en beleidswaarde wordt inzichtelijk gemaakt. De software maakt het mogelijk om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Verder kunt u een volledig financiële onderbouwing van uw projectvoorstel uitdraaien, het financiële hoofdstuk van uw investeringsvoorstel. Een perfecte ondersteuning in uw totale assetmanagement en portefeuillemanagement.

Projectbesluit conform investeringsstatuut

De financiële kaders liggen vast in uw investeringsstatuut. Deze kaders legt u vast in Trace Investering. Hiermee bent u er van verzekerd dat ieder projectvoorstel is berekend op basis van gelijke uitgangspunten. Hierdoor voorkomt u dat u “appels met peren” vergelijkt. Om het vermogenseffect en onrendabele top op markt- en beleidswaarde inzichtelijk te maken rekent u met een gecertificeerde rekenkern. Hierbij zijn alle voorschriften uit het meest recente “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” verwerkt. Dit geeft vertrouwen en zorgt voor eenvoud bij het maken van een investeringsbesluit. U hoeft geen nadere verklaring over rekenmethodiek of berekende ratio’s toe te lichten.

Verschillen type ingrepen mogelijk

Met Trace Investering kunt u verschillende type ingrepen doorrekenen. Zowel sloop/nieuwbouw, nieuwbouw als renovatieprojecten. Dit geldt voor woningen, BOG, MOG, ZOG en parkeren. Alle ingrepen en type vastgoed zijn met elkaar te combineren. Hiermee krijgt u optimaal inzicht in de effecten als u verschillende scenario’s doorrekent.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!

Koppeling met Trace Waardering en Trace Financiële Planning

Bij het in kaart brengen van het vermogenseffect van de investering is het van belang dat u de huidige situatie als uitgangpunt gebruikt. Hiervoor is het mogelijk Trace investering te koppelen aan Trace Waardering. In het geval van bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw kunt u de te slopen complexen en objecten “ophalen” vanuit het meest recente waarderingsscenario in Trace Waardering. Hiermee weet u zeker dat de markt- en beleidswaarde die wordt opgeofferd exact aansluit met de waarde in de jaarrekening.

Trace investering kunt u ook koppelen aan Trace Financiële Planning. Een goedgekeurd investeringsvoorstel kunt u opnemen in de meerjarenbegroting, zonder tussenkomst van import/export met bijvoorbeeld Excel. Hiermee bent u er van verzekerd dat de exacte gegevens die zijn gebruikt voor het projectvoorstel ook worden opgenomen in de meerjarenbegroting.

Voordelen van Trace Investering

Bekijk ook de andere modules!

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top