Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Fox Reparatie
Fox Reparatie ·
Aareon Digital Solutions

Oplossingen > Aareon Digital Solutions
Oplossingen > Aareon Digital Solutions > Fox-suite > Fox Reparatie

Fox Reparatie: altijd en overal snel registreren

Efficiënt werken en klanttevredenheid zijn grote uitdagingen voor corporaties. Hoe bereiken we het beste resultaat? De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

De wereld om ons heen verandert snel en alles wordt digitaal. Uw klanten - en ook uw medewerkers en partners - verwachten dat u hen daarin faciliteert. Tobias AX is het ERP-systeem van Aareon: het centrum van uw informatiearchitectuur, de motor van uw bedrijfsprocessen, de bron van uw informatie en de basis voor rapportage en sturing. Toegankelijk gemaakt met portalen, apps en andere toepassingen die wij u nu al kunnen bieden. Uitbesteed en toch integraal.

Aareon biedt u innovatieve oplossingen die voorzien in deze mogelijkheden. De visie van Aareon is hierin duidelijk: Iedereen, Altijd, Overal.

Iedereen: Activiteiten worden steeds meer belegd bij de personen of organisaties die een aandeel daarin hebben. Niet alleen uw medewerkers maar ook uw huurders en ketenpartners verrichten hun eigen deel van de werkzaamheden. Bewaking van en ‘in control’ blijven over de processen blijft daarin van groot belang.

Altijd: Zaken doen van negen tot vijf is al lang verleden tijd. Informatie verkrijgen, verstrekken, toevoegen en het kunnen wijzigen daarvan, moet op ieder moment mogelijk zijn.

Overal: De activiteiten moeten uitgevoerd kunnen worden ongeacht de locatie waar iemand zich bevindt. Thuis, bij de klant, op kantoor of waar dan ook onderweg.

Fox: de Future Office eXperience

Fox Reparatie is onderdeel van de Fox-suite. De volledige Fox-suite bestaat uit:

Fox kent een duidelijke roadmap en een actief releasebeleid.

Met Fox Reparatie heeft u een toepassing waarmee uw medewerkers snel inzicht hebben in de lopende reparatieverzoeken en ook op een gestructureerde wijze een nieuw reparatieverzoek kunnen vastleggen. Ook bij de klant aan huis of gewoon onderweg. Een prima ondersteuning voor uw medewerkers en een optimale dienstverlening naar uw klanten.

De mogelijkheden van Fox Reparatie

Zoeken
Op een eenvoudige wijze kunt u zoeken naar het object waar het reparatieverzoek betrekking op heeft, of dit nu een woning is of een gezamenlijke ruimte.

Beslisboom

Als u een nieuw reparatieverzoek wilt registreren, wordt de beslisboom gestart om met een beperkt aantal vragen te komen tot een opdracht die de juiste informatie bevat om de vaklieden of de aannemers aan te sturen.

Planning
Nadat u de beslisboom heeft doorlopen, kunt u het gewenste tijdstip plannen waarop de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Als de afspraak wordt gemaakt samen met een klant kan deze zelf bepalen welk moment het beste uitkomt.

Bijlage
Tenslotte kunt u bij het reparatieverzoek nog bijlages toevoegen, waarbij foto’s natuurlijk een belangrijk hulpmiddel zijn om meer duidelijkheid te geven over de aard van het reparatieverzoek.

Resultaat
Het resultaat van bovenstaande acties is een reparatieverzoek dat direct wordt opgenomen in Tobias AX en op basis van de inrichting direct kan worden verstuurd naar een vakman of een aannemer. Voor de opdrachten die naar een aannemer gaan, kan gebruikt worden gemaakt van Mareon om ook dit deel van het proces volledige te digitaliseren.

Op elk device
Fox Reparatie is beschikbaar in de stores van Apple en Google en is eenvoudig te implementeren. De inrichting van het dagelijks onderhoud en de beslisboom zijn de enige voorwaarden om direct aan de slag te kunnen.

Veilig en vertrouwd in de cloud!

Fox Reparatie wordt aangeboden vanuit de Cloud en voldoet aan de door W3C vastgestelde veiligheidseisen. Daarmee staan wij garant voor het uitstekend functioneren van Fox Reparatie, zonder extra beheerskosten voor uw organisatie. Net als de overige Fox-toepassingen kent ook Fox Reparatie een duidelijke roadmap en een actief releasebeleid.

De voordelen van Fox Reparatie

Hieronder zetten we de voordelen nog even op een rij:

Fox Reparatie: altijd en overal snel registreren
to top