GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
vimeo

adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Treasury Cash Management

Koppeling realisaties aan prognose: Treasury Cash Management

In Treasury Cash Management legt u de liquiditeitsprognose vast en kunt u realisaties koppelen. Dit kan op ieder gewenst detailniveau. Met de actuele prognose en realisaties wordt uw financieringsbehoefte inzichtelijk en kunt u tijdig sturen op wijzigingen.

Automatische koppeling realisaties aan prognoses

Om het proces van het inlezen en koppelen van realisaties aan prognoses zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het in Treasury Cash Management mogelijk om de realisaties op basis van reconciliatiecriteria te koppelen aan een prognose. Deze criteria zorgen ervoor dat de realisaties op basis van een aantal kenmerken aan een prognoses worden gekoppeld. Door het gebruik van de reconciliatiecriteria wordt een groot deel van de realisaties automatisch aan een prognoses gekoppeld, waardoor u slechts een enkele realisatie handmatig aan een prognose dient te koppelen.

Vergelijken prognoses vs. realisatie

Wanneer de realisaties aan de prognoses gekoppeld zijn heeft u middels het kasstroom rapport direct inzichtelijk wat het verschil is tussen het geprognotiseerde en het gerealiseerde bedrag. Mogelijk dient op basis van deze verschillen nader onderzoek gedaan te worden. Mocht daaruit blijken dat bepaalde posten verkeerd geprognotiseerd waren dan kunt u de toekomstige prognoses aanpassen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe uw liquiditeitspositie zich in de toekomst ontwikkelt.

Toekomstige effecten direct inzichtelijk

Om inzichtelijk te krijgen wat voor effect een wijziging in prognoses tot gevolg heeft, is het in Treasury Cash Management mogelijk om prognosevarianten aan te maken. Uw oorspronkelijke prognoses blijft bestaan, maar u krijgt wel inzichtelijk wat het effect van de wijziging in de prognoses heeft in uw liquiditeitspositie. Hierdoor kunt u beslissen om een bepaalde investering wel of niet te doen.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!

Leningbeheer koppelen aan Cash Management

U kunt de module Treasury Leningen koppelen. Hierdoor wordt aflossingen en rentebetalingen automatisch opgenomen in de liquiditeitsprognose.

Voordelen Treasury Cash Management

Inzicht en grip op de financierbaarheid en betaalbaarheid van uw organisatie.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële sturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top