Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Banner Innovatietrack

Magazine
Nieuws > Overig nieuws

Innovatietrack: samenwerking in optima forma

Aareon-dochter Kalshoven en Sweco zijn een innovatietrack gestart. Wat is een innovatietrack en vooral: wat levert het op? Insight Magazine vroeg het aan Bart Kalshoven, directeur Kalshoven* en Sander Groot, directeur Vastgoedmanagement bij Sweco.

Een gesprek over samenwerking in optima forma tussen softwareleverancier en klant.

Is de sector net een beetje gewend aan lean, agile en scrum, schudt daar ineens ‘innovatietrack’ aan de boom voor innovatieve manieren van samenwerken. Waar met name agile en scrum vooral in softwareontwikkeling worden toegepast, is een innovatietrack vooral een methode om nieuwe technologie stapsgewijs in de bedrijfsvoering te introduceren, legt Bart uit. “De track richt zich enerzijds op innovatie voor de eigen medewerkers, maar anderzijds ook voor overige stakeholders zoals huurders, eigenaren, beleggers en leveranciers. Thema’s in een innovatietrack zijn ketenintegratie, digitalisering, klantgericht werken en mobiele communicatie. Door thema’s in stappen door te voeren, vindt de introductie van innovatie en vernieuwing op een gecontroleerde wijze plaats, wat een positief effect heeft op acceptatie en succes.”

Versnellen

Sander legt uit waarom Kalshoven en Sweco een innovatietrack zijn gestart. “Sweco is constant op zoek naar nieuwe, innovatieve toepassingen om zodoende de beste oplossing voor de vragen van haar klanten te kunnen bieden. Dit geldt ook op het gebied van propertymanagement, waarbij een moderne, betrokken en benaderbare dienstverlening voor opdrachtgevers en huurders cruciaal is. Hierin is vooroplopen even belangrijk als het bieden van continuïteit. In de jarenlange samenwerking met Kalshoven staan continuïteit en betrouwbaarheid centraal. De behoefte om te versnellen in het toepassen van innovatieve technologie vormt de basis om nieuwe ontwikkelingen te starten en succesvol te implementeren.”

Klant én partner

Op de vraag of dat eigenlijk wel werkt, enerzijds klant zijn en anderzijds partners om het gebruik en de functionaliteit van het vastgoedbeheer softwarepakket REMS (Real Estate Management System) rijker en efficiënter te maken, zegt Sander: “Het werkt juist in het voordeel - de kracht van samenwerken - als je kiest voor een partnership. Sweco richt zich op kwalitatieve partnerships zodat zij zich optimaal kan concentreren op haar eigen corebusiness, het bieden van het beste propertymanagement voor eigenaren en gebruikers van vastgoed. In de relatie met Kalshoven zijn de krachten van beide bedrijven complementair aan elkaar en zorgt het partnership voor een maximaal gebruik van elkaars kennis en expertise, zonder hierbij de expertise van derden uit te sluiten.”

Stroomversnelling

De mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen te implementeren kwamen in een stroomversnelling nadat Sweco onlangs het besluit had genomen om het IT-beheer te outsourcen naar de datacentervoorzieningen van Kalshoven. “Kalshoven is onderdeel van Aareon en investeert in nieuwe toepassingen voor haar klanten,” licht Bart toe. “Bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen trekken wij bij voorkeur samen op met klanten die een voortrekkersrol willen innemen. Sweco is dat bij uitstek.”

Ideeën inbrengen

Door samen te werken in een innovatietrack kan Sweco haar ideeën over gewenste functionaliteit inbrengen, zonder dat zij zelf de oplossingen hiervoor hoeft te bouwen. Een ideale situatie voor Sweco én Kalshoven, vindt Bart. “Wij maken het liefst standaardtoepassingen die door en voor de markt worden ontwikkeld. Met de kennis die Sweco inbrengt, is Kalshoven in staat om een standaardoplossing te ontwikkelen die snel kan worden geaccepteerd door de markt.” Op de vraag of andere klanten van de best practise van Sweco kunnen profiteren, zegt Bart: “Absoluut, de oplossingen die we maken zijn direct toepasbaar voor andere klanten van Kalshoven.”

Bart Kalshoven, directeur Kalshoven*, Sander Groot, directeur Vastgoedmanagement bij Sweco en Nico Booij, manager Beheeradministratie bij Sweco Vastgoedmanagement

Kracht van het delen

Sander onderschrijft de kracht van het delen. “Het exclusief houden van oplossingen voorkomt marktacceptatie en verkort de houdbaarheid van de oplossing. Wij bieden onze klanten de ruimte om samen met ons de standaardoplossingen mee te laten groeien met de veranderende behoeften. Wij geloven in een gezamenlijke ontwikkeling van technologie gebaseerd op nieuwsgierig blijven en delen.”

Aareon

De synergie tussen Kalshoven en Sweco wordt volgens Bart verder versterkt omdat Kalshoven onderdeel uitmaakt van Aareon. “De ontwikkelteams van Aareon en Kalshoven werken intensief samen aan productontwikkeling en aan productintegratie. Ervaring delen uit wederzijdse markten is regelmatig onderwerp van gesprek en vormt de basis voor onze productroadmap. In dit traject heeft Kalshoven de rol om in gesprek te zijn met Sweco en de klantbehoefte te vertalen in requirements voor de gewenste oplossing. Aareon levert technologie en ontwikkelt generieke componenten en oplossingen die zowel voor de woningcorporaties als voor de commerciële vastgoedsector van grote waarde zijn.”

Beslisboom als een service

Bart vervolgt: “Een mooi voorbeeld is de beslisboom, dit is een slimme manier om een huurder stapsgewijs te helpen bij het indienen van een reparatieverzoek of bij het stellen van een vraag. De beslisboom is traditioneel onderdeel van een ERP-oplossing, en zou dus terug te vinden zijn in zowel REMS van Kalshoven als in Tobias AX van Aareon. Echter door deze functionaliteit te isoleren en als een service beschikbaar te stellen voor andere applicaties, kan deze zowel vanuit REMS als vanuit Tobias AX worden toegepast. Daarnaast is deze opzet ook de opmaat naar verdere innovatie, zoals het integreren van een chatbot voor de beslisboom. Deze vorm van ontwikkelen komt daarmee alle markten ten goede. Door deze aanpak zijn aanpassingen eenvoudiger en goedkoper te realiseren voor de klant.”

Concreet resultaat

Een concreet resultaat en de eerste ontwikkeling van het innovatietrack is een huurderapp. Daarnaast zal Kalshoven de komende periode ook het reparatieverzoekenproces met leveranciers bij Sweco volledig digitaliseren. “De implementatie van het digitaliseren van opdrachtbonnen en inkoopfacturen is ook onderdeel van het innovatietrack. Op dit moment worden opdrachten veelal nog per e-mail verstrekt en ontvangt Sweco facturen van haar leveranciers in pdf-formaat. Door gebruik te maken van het Mareon- en het UBL-platform kan Sweco de communicatie van haar opdrachtverstrekkingen respectievelijk inkoopfacturen volledig digitaal verzorgen.

Het leveranciersportaal Mareon ondersteunt de Sales Ketenstandaard voor bouw en installatiebedrijven. Naast een opdrachtverstrekking door de vastgoedmanager kan de leverancier informatie digitaal teruggeven over de planning, de voortgang en de gereedmelding van werk. Deze informatie wordt via Mareon ook automatisch verwerkt in REMS. Het UBL-platform ondersteunt diverse taxonomieën zoals UBL, SI-UBL en Standaard Energie eFactuur (SEeF). Daarmee kan Sweco in de toekomst ook alle overige inkoopfacturen digitaal ontvangen en verwerken.”

Verbeteren

Niet alleen het gebruik van de nieuwste technologie is van belang bij kwalitatief vastgoedbeheer, ook het beheersbaar maken, houden en verbeteren van de administratieve processen is essentieel, beaamt Sander. “Het verregaand digitaliseren zorgt voor een versnelling van de be- en afhandeling van opdrachten, verkleint significant de foutmarge hierin en geeft optimaal inzicht aan eigenaar en gebruiker. Een innovatietrack helpt ons echt om nieuwe technologie stapsgewijs te introduceren, zodat we onze bedrijfsvoering voortdurend kunnen optimaliseren.”

* Ten tijde van dit interview was Bart Kalshoven directeur van Kalshoven. Met ingang van 1 januari 2019 is hij TCO bij Aareon. Hij is opgevolgd door Marion Gootzen.

to top