GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Trace Waardering
Marktwaardering bezit woningcorporaties: Trace Waardering ·

Marktwaardering bezit woningcorporaties: Trace Waardering

Trace Waardering is een taxatiemanagementsysteem waarmee woningcorporaties snel en eenvoudig de markt- en beleidswaarde van de vastgoedportefeuille kunnen berekenen.

Bereken de markt- en beleidswaarde van uw portefeuille

Trace Waardering is de applicatie voor het berekenen van de markt- en beleidswaarde van uw vastgoedportefeuille. Naast de basis waardering is het ook mogelijk om uw taxateur toegang te geven tot de software voor de full-waardering. De software wordt gebruikt voor de vaststelling van de marktwaarde voor de jaarrekening, maar ook voor de update waardering voor de Meerjarenbegroting en de aanlevering van de dPi (de Prospectieve informatie).

Gecertificeerde rekenkern

Basis voor de software zijn de voorschriften uit het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”. Alle voorschriften zijn verwerkt in de software die jaarlijks worden ge-updatet. Ieder jaar, voor de jaarrekening, wordt de rekenkern gecertificeerd zodat u bent verzekerd van een correcte waardering. Voorafgaand aan de begroting wordt de leidraad economische parameters dPi verwerkt.

Waardeverloop waardering automatisch inzichtelijk

Na de berekening van de markt- en beleidswaarde geeft de software volledig geautomatiseerd een overzicht van het waarde verloop van uw bezit, de “automatische verloopstaat”. Hiermee besparen onze klanten dagen werk bij het verklaren van verschillen van marktwaarde tussen twee opeenvolgende jaren. U heeft direct een onderbouwing voor uw accountant gereed.

Neem vrijblijvend contact met mij op

Laat hieronder uw bericht achter

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
VerplichtPlease enter a valid email address.
captcha
nieuwe code
De code komt niet overeen met de foto
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!

Koppeling Trace Assets, Trace Investering en Trace Financiële Planning

De module Trace Waardering is direct gekoppeld aan Trace Assets. In Trace Assets liggen uw bezit en historische kosten vast. Voorafgaand aan de waardering haalt u uw volledige bezit “over” naar Trace Waardering zonder tussenkomt van export/importbestanden. Hiermee staat uw bezit direct gereed voor waardering. Nadat de waardering is afgerond, bepaalt u eenvoudig de herwaarderingsreserve in Trace Assets.

Voor het in kaart brengen van het vermogenseffect van de investering is Trace Waardering ook gekoppeld met Trace Investering. In het geval van bijvoorbeeld sloop/nieuwbouw kunt u de te slopen complexen en objecten “ophalen” vanuit het meest recente waarderingsscenario in Trace Waardering. Hiermee weet u zeker dat de markt- en beleidswaarde die worden aangeboden exact aansluiten op de waarde in de jaarrekening.

Om de markt- en beleidswaarde in de Financiële Meerjarenbegroting te krijgen is er ook een koppeling met Trace Financiële Planning ontwikkeld. De markt- en beleidswaarden kunnen met één druk op de knop uit Trace Waardering worden gehaald, waarna ook het dPi-overzicht 2.7 Toelichting Waardering bezit wordt aangemaakt.

Voordelen van Trace Waardering

Bekijk ook de andere modules!

Financiële vastgoedsturing kan in onze visie alleen integraal worden ondersteund.

André Tammes en Stefan Hartgers

André Tammes en Stefan Hartgers zijn verantwoordelijk voor het versterken van de klantrelaties en informeren u over productontwikkelingen en procesoptimalisaties voor financiële vastgoedsturing met Trace & Treasury.

André Tammes en Stefan Hartgers
Vraag vrijblijvend een demo aan!
088 242 0242

to top