GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Aareon NL

Nieuws
Nieuws > Aareon NL

Aareon ISO27001-gecertificeerd!

Afgelopen januari vond na een klein jaar van voorbereidingen in Emmen de audit plaats bij Aareon voor ISO27001. Tijdens deze audit werden geen tekortkomingen gevonden en dat betekent dat Aareon zich ISO27001 gecertificeerd mag noemen!

Het rapport en certificaat worden nu opgesteld en we verwachten deze spoedig te ontvangen. De unit Trace & Treasury is overigens als sinds 2016 ISO27001-gecertificeerd.

ISO27001 is een standaard internationaal normenkader over hoe een bedrijf omgaat met informatiebeveiliging. Dit moet zorgen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie. Het doel daarvan is om de continuïteit van informatie en informatievoorziening te waarborgen en de kans op beveiligingsincidenten en de eventuele gevolgen te beperken tot een acceptabel niveau.

Hiervoor heeft Aareon een Information Security Management System (ISMS) opgesteld. Dat is een complete set van vastgelegde maatregelen, processen en procedures die de methode omschrijft waarop Aareon omgaat met haar informatiebeveiliging. Een goede informatiebeveiliging is niet statisch, maar steeds in ontwikkeling. Daarom zorgt het ISMS voor een zich steeds herhalend leerproces voor Aareon met een continue verbetering van de informatiebeveiliging tot gevolg.

Kortgezegd houdt het feit dat Aareon ISO27001-gecertificeerd is, in dat Aareon informatiebeveiliging zeer serieus neemt. Het betekent bovendien dat het ISMS van Aareon voldoet aan de internationale normeisen voor informatiebeveiliging en daarnaast zorgt voor een continu verbeterproces op dat gebied. Mede hierdoor zorgt Aareon ervoor dat vertrouwelijke informatie ook echt vertrouwelijk blijft.

to top