Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Aareon Academy

Nieuws
Bijeenkomsten/Academy > Academy

Aareon slaat handen ineen met Kjenning!

De Aareon Academy heeft zich het afgelopen jaar steeds verder ontwikkeld. Gedurende het jaar worden verschillende workshops georganiseerd om inzicht te krijgen en kennis en ervaring uit te wisselen over processen waar woningcorporaties mee te maken hebben.

Centraal in ons aanbod staat het inspireren en delen van kennis m.b.t. inzet van de Aareon-software zoals Tobias AX, Trace & Treasury en Fox. U als klant heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over de workshops die wij voor u mogen uitvoeren.

Om onze professionaliteit nog verder te vergroten en u als klant nog beter te helpen met uw opleidingsvraagstukken, hebben Aareon en Kjenning de handen ineen geslagen. Kjenning staat al jaren bekend als een gerenommeerd instituut wanneer het gaat om advies, training, opleiding en coaching voor woningcorporaties en maatschappelijke vastgoedondernemingen.

Wat verandert er voor u?
Er verandert ogenschijnlijk niet zoveel. U kunt zich vanaf vandaag via de website van Kjenning (www.kjenning.nl) aanmelden voor de Aareon-workshops die u graag wilt volgen. Natuurlijk kunt u ook verder uw keuze maken uit het uitgebreide opleidingsaanbod van Kjenning. Het overzicht van de mogelijkheden vindt u nog wel altijd op de vertrouwde plek op de Aareon-website onder Academy. Op de achtergrond werken Kjenning en Aareon aan nieuwe mogelijk gecombineerde workshops en helpt Kjenning bij het opzetten van nieuwe producten zoals bijv. een nulmeting ten aanzien van de kennis van de Aareon-software.

Wilt u meer informatie over de workshops in het open rooster of heeft u een vraag voor een maatwerktraining, dan kunt u dit als vanouds mailen naar academy@aareon.nl.

Cursusaanbod

Hieronder vindt u een korte omschrijving per cursus.

Klikt u op de titel, dan komt u uit bij dezelfde workshop op de site van Kjenning, waar u zich ook kunt aanmelden.

Bankafschriften specificeren
U werkt al een tijdje met het specificeren van bankafschriften, maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt betalingen van sociale instanties met een druk op de knop kunnen matchen aan de juiste klantenpost? Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het specificeren van bankafschriften te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Bezit en Cartotheek
U werkt al een tijdje met het beheren van bezit/cartotheekgegevens, maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt de datakwaliteit van (stam)gegevens bijwerken met actuele informatie. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het beheren van bezit/cartotheekgegevens te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Correspondentie
U bent bezig met de inrichting van de query's voor de brieven in Tobias AX, maar u heeft het idee dat dit gemakkelijker moet kunnen. Of u wilt meer mogelijkheden van Correspondentie benutten. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de mogelijkheden van Correspondentie te halen. Tevens is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

Correspondentie functioneel beheer
U bent bezig met de inrichting van de query’s voor de brieven in Tobias AX, maar u heeft het idee dat dit gemakkelijker moet kunnen. Of u wilt query's maken, aanpassen of toevoegen. Of u wilt meer mogelijkheden van Correspondentie benutten. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de mogelijkheden van correspondentie te halen. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Dagelijks onderhoud
U bent functioneel beheerder Dagelijks onderhoud maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt meer weten over de integratie van de module Onderhoud met bijvoorbeeld bezit, projecten en voorraadbeheer of hoe uw collega-corporaties het functioneel beheer voor dagelijks onderhoud hebben georganiseerd. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het functioneel beheer van dagelijks onderhoud te halen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Fox Klantportaal CMS
U werkt al een tijdje als functioneel beheerder met het Fox klantportaal CMS maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt een duidelijk referentiekader dat u inzicht geeft in taken en verantwoordelijkheden. Tijdens deze workshop geven wij u handvatten om meer uit Fox Klantportaal CMS te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Frontofficemedewerker
U bent het eerste aanspreekpunt voor de huurders én u werkt veel met het RIS van Tobias AX of u maakt gebruik van andere applicaties om gegevens op te vragen en u heeft het idee dat dit gemakkelijk moet kunnen. Of u wilt meer weten over de mogelijkheden van Tobias AX om uw dagelijkse werkzaamheden te vergemakkelijken? Tijdens deze interactieve workshop gaan wij dieper in op de rol van frontofficemedewerker en kijken we naar de digitale mogelijkheden om uw werk efficiënter en leuker te maken. Denk hierbij aan de volgende vraagstellingen: wat voor vragen stelt een huurder eigenlijk en welke informatie verwacht hij van u? Hoe kan ik bij de juiste informatie en hoe ontvang ik op tijd de juiste informatie van collega’s? We kijken uitgebreid naar de mogelijkheden van het RIS, Fox Contact, Fox Klantportaal en die van andere modules in Tobias AX.

Gerichter sturen op het betaalgedrag van huurders
U werkt al een tijdje met het incassoproces van Tobias AX maar u wilt de mogelijkheden die Tobias AX biedt beter gaan benutten om het incassoproces te optimaliseren. Of u wilt weten hoe u Mail to Pay kunt inzetten om het incassoproces te vergemakkelijken. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het incassoproces te halen en het werken hiermee te optimaliseren. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Informatievoorziening
U werkt al een tijdje met rapportages en query’s uit Tobias AX of de rapportagetools Radar of Fox Vastgoed, maar hebt het gevoel dat sommige dingen handiger moeten kunnen. Of u wilt inzicht krijgen in de bestaande mogelijkheden van Tobias AX in combinatie met de BI-tools van Aareon nu en in de nabije toekomst op gebied van de informatievoorziening. Tijdens deze interactieve sessie waarin demo’s en workshop worden gecombineerd, geven wij u handvatten om meer uit uw rapportages te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Inkoopcontracten beheren
U werkt al een tijdje met de module Inkoopcontracten maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen.Of u wilt eenvoudiger uw contracten beheren, verlengen en financieel efficiënt afhandelen. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit Inkoopcontracten te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Jaarverslag
Aan de hand van een inhoudelijke workshop nemen we u mee in het opstellen van een jaarverslag. Uiteraard kan er ervaring en kennis met elkaar uitgewisseld worden. Stelt u elk jaar voor uw woningcorporatie het jaarverslag op maar moet u telkens weer nagaan welke informatie u hiervoor uit Tobias AX nodig heeft? Of heeft u dit nog niet eerder gedaan? Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om informatie uit Tobias AX te halen voor het opstellen van het jaarverslag. Wij geven aan welke gegevens, overzichten en rapportages u in Tobias AX kunt gebruiken ter onderbouwing van het jaarverslag. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Met nog meer gemak door Tobias AX
U werkt al een tijdje met Tobias AX maar hebt het gevoel dat u handiger en sneller moet kunnen navigeren. Of u wilt filters en query’s kunnen maken om lijstwerk uit Tobias AX te kunnen genereren. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit Tobias AX te halen en het werken te vergemakkelijken en versnellen. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Mutatieproces optimaliseren/analyseren
Voor het mutatieproces maakt u al een tijdje gebruik van de workflow, maar u hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt een kleine aanpassing maken in het lint zodat u zich eenvoudiger door uw werkvoorraad kunt werken. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het mutatieproces te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Mutatieproces teamleiders
Deze workshop is bedoeld voor de teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het gehele mutatieproces of een deel ervan. Als de processen binnen uw organisatie veranderen, moet ook Tobias AX hierop worden ingericht. Tijdens deze workshop leert en ervaart u welke mogelijkheden Tobias AX biedt voor het ondersteunen van een efficiënt en beheersbaar mutatieproces. U krijgt meer inzicht hoe u het mutatieproces in Tobias AX kunt aanpassen op het proces binnen uw organisatie.

Optimalisatie routing facturen
U werkt al een tijdje met met de facturenrouting maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt het facturenproces optimaliseren. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het facturenproces te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Voorbereiding jaarrekening Activa
In deze workshop geven we uitleg hoe u de module Activa optimaal kunt gebruiken voor het opstellen van de jaarrekening. Tijdens de workshop worden de gevolgen van RJ645 voor de inrichting van de activa-administratie met u doorgenomen. Daarna zal aan de hand van een processchema duidelijk worden gemaakt welke stappen u moet zetten om de journalisering goed te laten verlopen. Uiteraard staan we ook stil bij de nieuwe ontwikkelingen binnen onze vastgoedmodules.

Woningwaarderingsgegevens beheren
U beheert al een tijdje de woningwaarderingsgegevens, maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt overbodig geworden inrichting uitsluiten in vervolgprocessen. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit het beheren van woningwaarderingsgegevens te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Scenarioanalyse
Aan de hand van een uitgebreide procesbeschrijving nemen we u mee in de stappen voor het opstellen van de meerjarenbegroting. Uiteraard wordt er hierbij rekening gehouden met de CorpoData dPi-aanlevering.Tijdens deze workshop zullen wij dieper ingaan op het proces van de financiële meerjarenbegroting en de ondersteuning die de software van Aareon u hierin kan bieden. Aan het eind van de dag heeft u uw kennis weer bijgewerkt om het proces van de meerjaren- begroting een goede start te geven en bent u prima voorbereid voor een succesvolle afronding van de begroting en de oplevering van de rapportage richting CorpoData.

Inspectie en Fox Inspectie-app 
U werkt al een tijdje met de Inspectiemodule en de mobiele toepassing Fox Inspectie maar hebt het gevoel dat sommige handelingen handiger moeten kunnen. Of u wilt een aanpassing doorvoeren in de inspectiestructuur zodat er eenvoudiger constateringen vastgelegd kunnen worden binnen Fox Inspectie. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de module Inspectie en uit Fox Inspectie te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Vernieuwing Trace & Treasury 
Gebruikers die in SaaS werken, en dat zijn inmiddels meer dan 80 klanten, kunnen naast de huidige versie van Trace & Treasury ook gebruik maken van de nieuwe software. Deze nieuwe versie werkt naadloos naast de huidige software en maakt gebruik van dezelfde database. Door gebruik te maken van de nieuwe versie krijgt u veel extra mogelijkheden en gebruiksgemak. Om u te laten zien wat de mogelijkheden zijn en u te leren hoe u deze kunt gebruiken organiseren wij deze training. Erg interessant als u net bent overgestapt naar de nieuwe software of dat op korte termijn wilt gaan doen.

Btw-aangifte 
Weet u welke rapportages u kunt gebruiken voor de btw-verslaglegging? Tijdens deze workshop leert en ervaart u welke mogelijkheden Tobias AX biedt voor de verslaglegging van de btw. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die de financiële verslaglegging maken. Tijdens de workshop is er volop gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Trace & Treasury Leningen en Derivaten 
Deze workshop zal in de vernieuwde omgeving van Trace & Treasury worden gegeven. Het doel van de workshop is om het leningen- en derivatenproces op te frissen. Daarnaast leert u werken in de vernieuwde omgeving van Trace & Treasury. Aareon stelt laptops beschikbaar voor deze workshop, zodat u ook zelf in de vernieuwde omgeving kunt werken.

Opfrissen proces jaarlijkse huurverhoging 
Voert u elk jaar de jaarlijkse huurverhoging uit maar kunt u wel weer een opfrisbeurt gebruiken? Of u wilt sneller en makkelijker de huurverhoging kunnen verwerken? Het gezamenlijk beoordelen van de huidige werkwijze wat betreft de huurverhoging is een mogelijkheid. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om de jaarlijkse huurverhoging te vereenvoudigen. We behandelen het gehele proces. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

Opfrissen proces stook- en servicekosten 
Voert u elk jaar de stook- en servicekostenafrekening uit maar kan uw kennis wel weer een opfrisbeurt gebruiken? Of u wilt sneller en makkelijker de afrekeningen stook- en servicekosten kunnen verwerken? Ook het samen beoordelen van de huidige wijze van afrekenen is een mogelijkheid. Tijdens deze interactieve workshop geven wij u handvatten om meer uit de stook- en servicekostenafrekening te halen en het werken hiermee te vereenvoudigen. We behandelen het gehele proces van het maken van de afrekeningdefinitie tot het daadwerkelijk versturen van de brieven. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met de andere cursisten.

 

De workshops van de Aareon Academy kenmerken zich door een grote mate van interactie en praktische, direct toepasbare tips. Met onze trainingslocatie in Amersfoort beschikken we over de juiste ambiance voor workshops en trainingen. Wij bieden u een grote variëteit aan workshops, waardoor u en uw collega zich gericht op de functie en interesse kunnen inschrijven. We kunnen workshops van een dag(deel)faciliteren, inclusief lunch.

 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen m.b.t. ons cursusaanbod of wilt u hierover een klacht indienen? Stuur deze dan naar academy@aareon.nl.

Onze klachtenprocedure ziet u rechts.

to top