Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

CRM-App

Nieuws

Aareon Digital Solutions

Eind juni werd Aareon Digital Solutions (ADS) door Aareon aangekondigd. Hiermee positioneert Aareon haar portfolio aan oplossingen die onafhankelijk van het primaire systeem door woningcorporaties kunnen worden gebruikt.

Wat was de aanleiding voor deze nieuwe tak in het Emmense portfolio, en wat is de rol van ketensamenwerking in dit geheel? Een gesprek met commercieel directeur Peter Hanen.

Het kernwoord bij ADS is volgens Peter ketenintegratie. "Aareon Digital Solutions richt zich op oplossingen die medewerkers, klanten en partners van corporaties in staat stellen plaats-, tijd- en device-onafhankelijk te werken. Het ERP-systeem is in veel gevallen niet meer de voor de hand liggende plek om data op te vragen, bewerken of toe te voegen. Steeds meer wordt de klant opgezocht of worden werkzaamheden in de keten geplaatst, en daarnaast verwacht de huurder 24/7 haar zaken te kunnen regelen. Dat vraagt om aanpassingen in de ICT. Daar richt ADS zich op, ongeacht of de corporatie wel of niet gebruikmaakt van Tobias AX."

ERP-onafhankelijk

Door het ERP-onafhankelijke streven van ADS werd VERA 'in de volle breedte en diepte omarmd', legt Peter uit. "Wij integreren de functionaliteiten van diverse oplossingen met elkaar. We verrijken de producten waardoor deze meer dan één doel kunnen dienen. Een voorbeeld is de medewerker die met de FOX info app de huurder thuis bezoekt en daarbij alle relevante informatie over de woning, het contract en de klant bij de hand heeft. Daarnaast is deze app verrijkt met functies uit de Reparatie App en integreerbaar met ShareWorX. Zo ontstaat een compleet digitaal ecosysteem waarbinnen medewerkers hun werk kunnen uitvoeren. De aangeboden informatie – gestructureerd en ongestructureerd – wordt binnen de context van de uit te voeren taak beschikbaar gesteld. Daardoor kan de medewerker meer tijd doorbrengen in het veld."

Gericht op digitalisering

Met Aareon Digital Solutions wil het Emmense bedrijf zich positioneren als een bedrijf dat meer doet dan ERP alleen. Peter: "We hebben hiervoor onder andere onze interne organisatie aangepast. Daar waar onze ontwikkelaars en architecten voorheen werkten aan zowel Tobias AX als onze digitale oplossingen, hebben we focus aangebracht. Een groep medewerkers is nu specifiek bezig met het ontwikkelen van portalen, apps en toepassingen voor ketenintegratie. Het vergt vaak een andere manier van kijken naar een oplossing dan bij het ontwikkelen van functionaliteit voor het ERP-systeem. Men moet sowieso breder kijken omdat het met alle ERP-systemen moet werken. Medewerkers van ADS zetten daardoor als het ware een andere bril op."

"Digitale oplossingen zijn niet nieuw voor ons. Wij beschikken over een groot portfolio dat bij veel van onze klanten al wordt gebruikt. Meer dan tachtig corporaties gebruiken al één of meerdere van onze digitale oplossingen. Omdat we de markt graag uitdrukken in aantallen VHE: dat zijn er 1.4 miljoen."

Andere infrastructuur

De grotere focus op digitalisering vraagt wel om een andere infrastructuur bij woningcorporaties. "Wij dragen al een tijdje de visie 'Iedereen, altijd en overal' uit," zegt Peter. "Dat betekent onder andere dat ook klanten en partners taken in de procesketen uitvoeren. Als je hen hier altijd en overal de mogelijkheid toe wilt geven, vergt dat wel het een en ander van de corporatie. Inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen is wat ons betreft daarbij essentieel. Mobiliteit en flexibiliteit staan daarbij voorop."

"Wij hebben qua vastgoed ervaring op internationaal niveau, en werken grensoverschrijdend samen aan oplossingen voor alle landen. Daardoor kunnen innovatieve ontwikkelingen goed worden opgepakt, zoals een app waarbij met een 'smart meter' voor stadsverwarming uitgelezen kan worden door deze voor een sensor te houden. Daarnaast zijn wij lid van de 'inner circle' van Microsoft, waardoor wij gebruik kunnen maken van trends als augmented en virtual reality." Op de vraag wat dit uiteindelijk betekent voor woningcorporaties, zegt Peter: "Een sterkere focus op kerntaken en efficiënter, controlerend en faciliterend werken."

"En vergeet vooral niet dat Aareon Nederland naast de corporatiesector actief is in diverse markten zoals Commercieel Vastgoed, Zorg, Overheid en Facility Management. Ook hier staat digitalisering hoog op de agenda. Wij zijn daardoor in staat om ontwikkelingen in verschillende sectoren te beoordelen op relevantie voor een andere sector, dat mee te nemen in onze ontwikkelingen en beschikbaar te stellen aan onze klanten en hun stakeholders."

Kijk voor meer informatie op www.aareondigitalsolutions.nl of neem vrijblijvend contact met ons op.

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 10 juli 2017

www.aareondigitalsolutions.nl

Ik ben geïnteresseerd.

close

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw contactgegevens achter. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Opmerkingen
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!
to top