Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Visie Aareon

Magazine
Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

Connected vanuit de cloud met Aareon Cloud Services

Met de opkomst van clouddiensten ontstaan nieuwe uitdagingen voor serviceproviders. Met de steeds verdere ontwikkeling van clouddiensten wordt identiteitmanagement één van de belangrijkste uitdagingen:

Hoe kan een organisatie met eigen identiteiten toegang verstrekken tot verschillende clouddiensten van verschillende leveranciers? De authenticatieprotocollen en -technieken die in een on-premise infrastructuur worden toegepast zijn vaak niet geschikt voor de cloudtoepassingen. Er worden steeds meer eisen gesteld aan toegangsbeveiliging en er wordt van klanten steeds meer verwacht dat zij kunnen aantonen hoe deze processen ingericht zijn. Aareon Cloud Services stelt zichzelf tot doel om een Identity Service te faciliteren die het mogelijk maakt identiteitsystemen van klanten te koppelen aan eigen clouddiensten, maar ook clouddiensten van andere (toe) leveranciers. Aareon Cloud Services wordt hierbij de integrator van identiteitkoppelingen en voert hier tevens de bewaking over.

Transitieplatform voor klanten

Clouddiensten beginnen steeds meer omarmd te worden door organisaties. Sommige organisaties zijn startend met clouddiensten en andere organisaties zijn inmiddels overgestapt op een ‘cloud first’-strategie. Aareon Cloud Services wil voor haar klanten de businesspartner zijn die klanten begeleidt in de adoptie van clouddiensten. Aareon Cloud Services hanteert hierbij het Cloud Service Integrator-businessmodel. In dit businessmodel voegt Aareon Cloud Services waarde toe aan één of meerdere (public of private) clouddiensten ten behoeve van één of meerdere klanten. Aareon Cloud Services realiseert dit door aggregatie en integratie van clouddiensten tot op maat gemaakte diensten voor de woningmarkt. Hierbij zal Aareon Cloud Services verschillende vormen van integratie met clouddiensten aanbieden, afgestemd op de fase van cloudadoptie waarin de klantorganisatie zich bevindt.

Transitieplatform eigen diensten

Aareon Cloud Services zal voorzien in een platform gebaseerd op public clouddiensten voor het hosten van eigen IaaS- en SaaS-diensten. Het IaaS-platform heeft als doel om legacyapplicaties te kunnen hosten en een transitie te faciliteren van IaaS- naar PaaS-diensten. Met deze aanpak wordt o.a. de transitie van Microsoft Dynamics AX naar Microsoft Dynamics 365 gefaciliteerd, zodat een groeipad ontstaat voor Aareon en haar klanten naar volledig cloudgebaseerde toepassingen. Tevens heeft het platform als doelstelling om voor bestaande Aareon Cloud Services-diensten de transitie naar IaaS, PaaS en SaaS in de public cloud te faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn de transitie van een on-premise Exchange-omgeving naar Microsoft Office 365, de transitie van (on-premise) SQL-servers naar Azure Database-services of de transitie van (on-premise) PowerBI-servers naar Azure PowerBI.

Flexibiliteit

De ontwikkelingen op IT-vlak gaan in een razend tempo. Niet elke organisatie gaat even snel met deze ontwikkelingen mee. Klantvraagstukken kunnen dan ook verschillend van aard zijn. De diensten van Aareon Cloud Services dienen zeer flexibel te zijn en verschillende vormen van integratie te ondersteunen. Hierbij biedt Aareon Cloud Services oplossingen in public-cloudinfrastructuren alsmede hybride-cloudinfrastructuren, waarbij voor een combinatie van twee onafhankelijke cloud-infrastructuren (private en public) door een gestandaardiseerde technologische oplossing met elkaar verbonden kunnen worden. Hiermee wordt het mogelijk om diensten met een eigen on-premise klantinfrastructuur te integreren, te integreren met een private-cloudklantomgeving in het datacenter in Mainz of klantomgevingen volledig in public-cloudomgevingen te hosten.

Efficiëntie

Een van de grote voordelen van publieke IaaS/PaaS-diensten is de pay per use-belofte. Dit kan de inzet van clouddiensten zeer interessant maken. Pay per use kan echter ook tegenovergesteld uitpakken. Aareon Cloud Services zal voor de inzet van public-clouddiensten de flexibiliteit die cloudproviders aanbieden optimaal moeten uitnutten om maximale efficiency te behalen. Hierbij zal de focus liggen op right-sizing van virtuele machines, provisioning en deprovisioning van omgevingen wanneer ze nodig zijn (b.v. test- en acceptatie-omgevingen) en de inzet van auto-scalingtechnieken. Hiernaast zal Aareon Cloud Services gaan sturen op de kostenparameters. Bij toepassing van pay per use-diensten is beheersbaarheid en voorspelbaarheid essentieel - en is inzicht nodig in de parameters die de kosten drijven. Op deze manier kan Aareon Cloud Services haar kosten optimaliseren. Hierbij geldt dat Aareon Cloud Services haar factureringsmodel naar haar klanten zal wijzigen naar een echt pay-per-use model.

End-to-end ontzorging

Aareon Cloud Services richt zich als organisatie strategisch op het aanbieden van clouddiensten en tracht on-premise implementaties en beheer bij haar klanten te minimaliseren. Dit neemt niet weg dat er geen on-premise vraagstukken zijn. Om clouddiensten te kunnen benaderen, is er tenminste een endpoint device en een netwerkverbinding nodig. Klanten willen ook hier graag in ontzorgd worden. Aareon Cloud Services voorziet in faciliteiten om endpoint devices bestaande uit laptops, tablets en smartphones uit te leveren en netwerkconnectiviteit voor haar klanten te realiseren. Hierbij wordt op een beperkt aantal devices gestandaardiseerd om een full-managed oplossing aan te bieden die naadloos aansluit op de clouddiensten die Aareon Cloud Services biedt.

Beschikbaarheid en continuïteit

In de corporatiemarkt, de doelgroep van de Aareon Cloud Services, is momenteel een groeiende behoefte aan functionaliteit op het gebied van beschikbaarheid en continuïteit. Deze behoefte wordt gevoed door de groei en digitalisering van de z.g. 7 x 24 economie (denk aan internetontsluiting van klantenondersteunende diensten zoals klantportalen). Hiernaast ontstaat steeds meer de behoefte om beschermd te zijn bij uitval van de centrale locatie die de IT-diensten faciliteert. Het op individuele basis invullen van dergelijke complexe eisen m.b.t. beschikbaarheid en continuïteit is een complexe en kostbare aangelegenheid en vormt daarmee één van de drijfveren in de markt om tot outsourcing over te gaan naar een partij als Aareon Cloud Services. Dit betekent dat Aareon Cloud Services als organisatie dergelijke eisen kan aanbieden en/of ‘overnemen’. Aareon Cloud Services zal beschikbaarheids- en continuïteitseisen zoveel mogelijk invullen op basis van public-clouddiensten en diensten in haar eigen private cloud, waarbij de verantwoordelijkheid voor de technische invulling bij een derde partij ligt en Aareon Cloud Services verantwoordelijk is voor de organisatie en functionele werking van de beschikbaarheids- en continuïteitsdiensten.

Schaalbaarheid en uitbreidbaarheid

De corporatiewereld is volop in beweging: corporaties besteden steeds meer uit, zoeken steeds meer de samenwerking op, investeren steeds meer in digitale technologische oplossingen. Deze bewegingen stellen eisen aan de technische infrastructuur van Aareon Cloud Services. Diensten en omgevingen dienen snel beschikbaar gesteld te kunnen worden en uitbreidbaar te zijn. Belangrijke aspecten bij deze mogelijkheid tot uitbreiding/schaling van de technische infrastructuur zijn dan de kosten en de snelheid, waarmee dit kan geschieden. Door inzet van public-clouddiensten wil Aareon Cloud Services de snelheid en slagvaardigheid van haar dienstverlening vergroten. De inzet van public-clouddiensten stelt Aareon Cloud Services in staat in zeer korte tijd schaalvergroting en uitbreidingen te realiseren.

Beheersbaarheid

Binnen Aareon Cloud Services wordt momenteel gewerkt met een eigen on-premise infrastructuur en er wordt nog weinig gebruik gemaakt van clouddiensten. Aareon Cloud Services is voor haar eigen organisatie een transitietraject gestart waarbij de huidige infrastructuur omgevormd en/of uitgebreid wordt naar een infrastructuur opgebouwd uit public-clouddiensten. Uitgangspunt is echter dat de operationele productieprocessen van de klant hierdoor niet verstoord mogen worden. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de beheersbaarheid van deze operationele productieprocessen, alsmede de veranderingen hierin. Een goede en efficiënt ingerichte beheerorganisatie kan derhalve ook een belangrijke bijdrage leveren aan de efficiëntiedoelstelling van Aareon Cloud Services.

Multi-klant inzetbaarheid

Het outsourcen van de complete IT-omgeving naar Aareon Cloud Services betekent dat Aareon als serviceprovider de backoffice overneemt van meerdere woningcorporatieklanten. Enerzijds dienen op zekere hoogte - vanwege de efficiëntiedoelstelling/belofte - de infrastructuren van meerdere klanten geïntegreerd te worden. Anderzijds dienen de verschillende klantadministraties, processen en mogelijk ook infrastructuurcomponenten logisch gezien volledig gescheiden te blijven. Multi-klant inzetbaarheid van de technische infrastructuur, met daarbij de mogelijkheid van volledige klantscheiding op logisch niveau, wordt daarmee een belangrijke eis.

Veiligheid

Met de ‘cloud first’-strategie van Aareon Cloud Services is de focus op betrouwbaarheid, veiligheid en scheiding van klantinformatie en identiteiten van groot belang. Bij incidenten op deze gebieden zijn de afbreukrisico’s voor de Aareon Cloud Services zeer groot. Dit betekent dat aan Aareon Cloud Services en haar technische infrastructuur strenge eisen worden gesteld qua veiligheid en betrouwbaarheid, zodat de risico’s die een cloudinfrastructuur met zich meebrengt worden geminimaliseerd. Tevens dient bij nieuwe diensten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) by design onderdeel te zijn van de op te zetten dienstverlening.

Inzichtelijkheid en openheid

De Aareon Cloud Services opereert als cloud service integrator en biedt hiermee een relatief nieuw en vooruitstrevend dienstenportfolio aan in de corporatiemarkt. Nieuwe of potentiële klanten zijn ‘gezond kritisch’ en mogelijk zelfs wat terughoudend waar het dit concept betreft. Het wekken van vertrouwen in deze markt is daarmee een belangrijke succesfactor voor de Aareon Cloud Services als organisatie geworden. Dit vertrouwen kan door de Aareon Cloud Services worden gestimuleerd door een goed inzicht te geven in haar processen en onderliggende technische infrastructuur. Een heldere op basis van architectuurcriteria opgezette en goed gedocumenteerde technische infrastructuur op basis van standaardisatie en eenvoud is hierbij cruciaal.

Realisatie van hoge beschikbaarheid

Met de digitalisering van de samenleving worden organisaties in toenemende mate afhankelijk van informatietechnologie en wordt beschikbaarheid van diensten van steeds groter belang. Beschikbaarheid kan gedefinieerd worden als de tijd dat specifieke systemen, applicaties of data toegankelijk en bruikbaar zijn. Hogere beschikbaarheid begint al bij de ontwerpfase en strekt zich uit tot de overall infrastructuur- en applicatie-architectuur en wordt bijna altijd gerealiseerd door het aanbrengen van redundantie in systemen.

Aareon Cloud Services: dé partij voor u en uw organisatie om de transitie naar de cloud in de toekomst op juiste wijze vorm te geven.

to top