Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Meeting

Magazine
Nieuws
Nieuws > Aareon

Feedback geven en krijgen in het kader van veranderingen

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” - Albert Einstein

Het succes van Aareon wordt in belangrijke mate bepaald door haar medewerkers. Een organisatie is immers de optelsom van haar medewerkers. Dus wil je je als organisatie ontwikkelen, dan moet je je op de ontwikkeling van individuele medewerkers richten en het klein en persoonlijk maken. Door uit te gaan van iemands sterke punten kan diegene in zijn kracht komen. En als je kan doen waar je goed in bent, dan raak je echt gemotiveerd!

We doen tenslotte allemaal liever datgene waar we goed in zijn dan dat we steeds tegen onze grenzen aan lopen. Je had vast op de middelbare school wel een lievelingsvak dat je makkelijk af ging. Als iets goed gaat, dan vind je dat meestal ook leuk om te doen en kun je met een beetje extra effort nog beter worden. Daarentegen had je misschien ook wel een struikelvak, zo’n vak dat er gewoon niet in ging, hoe hard je het ook probeerde. Misschien dat je het met heel veel moeite een half punt op kon krikken, maar dat was het dan ook wel. Of denk eens aan klusjes thuis, je vindt vast niet alles dat voorbij komt leuk. Wat doe je met die rotklusjes? Schuif je die door naar je partner? Stel je het net zo lang uit tot iedereen het vergeten is of tot je er echt niet meer onderuit kunt komen? Of ben je gedisciplineerd genoeg om er direct voortvarend mee aan de slag te gaan, dan heb je dat ook maar weer gehad. Ik denk dat veel mensen zich in de eerste opties kunnen verplaatsen. Maar er zijn vast ook dingen in huis waar jij je hand niet voor omdraait en die je fluitend doet. Het zou fijn zijn als dat nou net weer andere dingen zijn dan bij je partner, dan vul je elkaar weer mooi aan!

Kortom, het is leuker om met dingen aan de slag te gaan die je goed af gaan. Dat zit je lekkerder in je vel en ben je ook nog eens productiever. En in dat kennisgebied leer je ook nog eens makkelijker nieuwe dingen bij. Klinkt ideaal! Wij realiseren ons ook wel dat er altijd onderdelen in je werk zullen zijn die minder leuk zijn en die nou eenmaal toch moeten gebeuren, maar als je ook maar enigszins rekening zou kunnen houden met dit principe, dan ben je toch al een mooi eind op weg.

We realiseren ons dat we ons moeten blijven ontwikkelen, vernieuwen en veranderen. Dat verlangt u als klant vanzelfsprekend ook van ons. We willen als Aareon voorop lopen en continu de ontwikkelingen op de voet volgen en hier tijdig op acteren. Daarom vinden we de ontwikkeling van onze medewerkers erg belangrijk. Met het speerpunt “medewerker doe waar je goed in bent” willen we dit jaar meer aandacht geven aan de talenten van medewerkers en samen kijken of iemand voldoende in zijn kracht staat. Op zich is dit niets nieuws bij Aareon. We werken niet voor niets op verschillende plekken met tandems samen die elkaar goed aanvullen. Goede voorbeelden zijn onze twee directieleden: Jeroen Kuiper en Martin Holwerda. Twee totaal verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden die elkaar enorm goed aanvullen en wat een hele krachtige directie tot gevolg heeft. Hetzelfde zie je bij directie Wonen met Alexander Zaal en Hero de Klaver en bij implementatietrajecten waar de projectmanager van Aareon zeer nauw samenwerkt met de teamleider van het consultancyteam dat het traject uitvoert. Ook op de HR-afdeling werken we samen met twee personen die elkaar goed aanvullen. Het mooie hiervan is dat ieder in zijn eigen kracht kan staan. Dit werkt over het algemeen beter dan te forceren dat iemand op alle onderdelen excelleert.

Collega's van de afdeling consultancy

Het afgelopen jaar hebben we op beperkte schaal ervaring opgedaan met persoonlijke profielen. Dit gaf ons inzicht in de talenten, valkuilen, motivatie, manier van communiceren en samenwerken van iemand. Het heeft ons nog bewuster gemaakt van het feit dat iedereen verschilt van elkaar en dat juist die diversiteit een kracht is. Door de persoonlijke profielen kregen mensen niet alleen meer inzicht in zichzelf, maar ook in hoe andere mensen in elkaar kunnen zitten. Als je zelf heel taak- en resultaatgericht bent aangelegd en een vrij directe communicatiestijl hebt, is het best een openbaring om te realiseren dat niet iedereen zo in de wedstrijd zit. Er zijn ook mensen die juist de relatie en de samenwerking met andere mensen het belangrijkst vinden en vanuit een andere motivatie hun werk doen. Deze inzichten leiden tot meer begrip voor elkaar en kunnen zo ook de samenwerking verbeteren.

Ook de implementatie van de scrum-methodiek in de ontwikkelteams heeft bijgedragen aan een cultuuromslag. Er wordt binnen die teams nu veel meer samengewerkt, vanuit één team aan het totaalresultaat gewerkt. Goede communicatie, verwachtingen uitspreken en bijstellen en feedback is daarbij heel belangrijk. Nou is feedback sowieso belangrijk in dit hele verhaal. Want als je iemand vraagt wat zijn sterke kant is, dan weet lang niet iedereen dat van zichzelf te zeggen. Een ander kan dat soort zaken soms beter zien dan jijzelf. Ook ervaart iemand jouw gedrag soms anders dan dat jij bedoelt. Om die redenen is het goed om regelmatig feedback van anderen te krijgen en aan anderen te geven. Het houdt je een spiegel voor, geeft je meer inzicht en je kunt er weer verder door groeien. Grondslag is daarbij dat het op een respectvolle manier gebeurt en constructief is. Je wilt natuurlijk niet dat mensen elkaar gaan afbranden onder het mom van feedback. Omdat het nog best een kunst is om constructieve feedback te geven en zeker ook om feedback te ontvangen, hebben we een organisatie gevraagd mee te denken hoe we dit in kunnen implementeren.

In de tussentijd zijn we op kleine schaal begonnen met ontwikkelgesprekken. Het idee daarbij is dat je als medewerker zelf stilstaat bij je eigen ontwikkeling, waar sta je, wat motiveert je, wanneer sta je in je kracht. Denk daarbij ook aan je inzetbaarheid op langere termijn; het werk zal continu veranderen, voel je je in staat om deze veranderingen bij te houden en wat heb je daarvoor nodig? Dit is van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van de individuele medewerker en daarmee ook van de organisatie.

Zo willen we het bewustzijn laten ontstaan dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling, stimuleren dat mensen zelfkritisch worden en vragen om feedback bij anderen. Vervolgens kunnen we samen kijken hoe wij als organisatie deze ontwikkeling kunnen ondersteunen en mensen kunnen helpen het optimale uit hun talent te halen. Prestaties bereik je via een positieve aanspreekcultuur en een optimale samenwerking tussen medewerkers en natuurlijk met onze relaties. Dus wilt u als klant ook een boost aan deze ontwikkeling van onze medewerkers geven? Wij stellen het zeer op prijs wanneer u onze medewerkers gevraagd of ongevraagd constructieve feedback geeft!

to top