Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Annual Report 2015
Annual Report 2015 · Delivering solutions

Nieuws

Fox: the Front Office eXperience

Van alle contacten die een corporatie heeft, zijn die met haar klanten de meest belangrijke. Elk contact dat goed afgehandeld wordt, is een stap naar grotere klanttevredenheid, voorkomt extra contacten en geeft inzicht in het reilen en zeilen van klant en omgeving.

Klanten zijn veelal goed in staat om hun zaken met de corporatie af te handelen via een toepassing die zij overal en altijd kunnen gebruiken. Dat kan met behulp van een internetportaal, maar uiteraard ook met andere mobiele toepassingen zoals apps. Ook dan is natuurlijk een correcte en betrouwbare afhandeling - zonder tussenkomst van de corporatiemedewerkers - van groot belang. Om zowel de huurders als de medewerkers optimaal te ondersteunen bij het afhandelen van de vragen van huurders en het begeleiden van de processen waar de huurders direct bij betrokken zijn, heeft Aareon een scala van oplossingen.

De wereld om ons heen verandert snel. Eisen die klanten én medewerkers stellen aan de toepassingen waar zij mee werken, veranderen net zo snel mee. Het is niet meer per definitie zo dat een huurder belt om zijn vraag aan de corporatie te stellen en het is zeker niet zo dat de medewerker altijd vanachter een desktop PC de huurder te woord staat.

Er wordt steeds meer gewerkt vanuit de visie: iedereen, altijd en overal. Niet alleen medewerkers, maar ook klanten en partners werken samen in bedrijfsprocessen en moeten hun eigen zaken kunnen regelen. En dat moet op elk moment kunnen, niet alleen tijdens de openingstijden van de corporatie. Tenslotte moet het ook vanaf elke locatie kunnen en daarmee dan ook ongeacht het device waarmee wordt gewerkt.

De introductie van Fox

Om aan al deze eisen te voldoen introduceert Aareon de suite Fox: een oplossing met een aantal aansprekende onderdelen. De naam Fox staat hierin voor Front Office eXperience. Met de verschillende onderdelen van Fox kunnen op dit moment alle mogelijke klantcontacten worden afgehandeld en wordt ondersteuning voor het mutatieproces geboden.

In onderstaande illustratie is Fox schematisch weergegeven in combinatie met de Tobias AX-suite.

Fox
Fox

Tobias AX is in deze architectuur de basis en bron voor gegevens en de processen. Tobias AX kan hiervoor worden opgesplitst in twee delen. De backoffice met de bijbehorende processen zoals de prolongatie, het inboeken van het bankboek en de verwerking van crediteuren facturen. De frontoffice richt zich op de contacten met de buitenwereld, voornamelijk de klanten. In Tobias AX word dit ondersteund door toepassingen als RIS, contactmomenten en leefbaarheid. Dit is standaard functionaliteit van Tobias AX en wordt ook bij vrijwel alle corporaties die met Tobias AX werken naar tevredenheid ingezet. Maar als we teruggrijpen op de eerder genoemde visie ‘iedereen, altijd en overal’, zien we dat niet aan alle voorwaarden van deze visie wordt voldaan. En daarvoor wordt Fox ingezet !

Ondersteuning bij de volledige levenscyclus van uw huurder

Huurders komen en gaan. Als uitgangspunt bij de ontwikkeling van Fox is er daarom voor gekozen om de volledige levenscyclus van een huurder te ondersteunen. Vanaf het nieuwe huurcontract tot en met het vertrek en de afhandeling daarvan. Uitgevoerd door de huurder zelf of ondersteund door de medewerkers. Onderstaande illustratie geeft een beeld van de levenscyclus.

Levenscyclus huurder
Levenscyclus huurder

Wij geven hieronder een korte toelichting op de verschillende onderdelen van Fox:

Fox Klantportaal biedt uw huurder de mogelijkheid om gedurende de huurcyclus op eenvoudige wijze zijn zaken te regelen.

Fox Contact is onze intuïtieve webapplicatie waarin uw callcentermedewerkers alle benodigde handelingen kunnen uitvoeren.

Fox Telefonie is de slimme en geïntegreerde telefoonoplossing die extra services biedt zoals WhatsApp en webchat.

Met Fox Info kunnen uw medewerkers op de tablet of smartphone alle gegevens van de huurder opvragen en aan de keukentafel verschillende zaken muteren.

Met Fox Inspectie hebben uw inspecteurs geen formulieren meer nodig, maar wordt alles geregistreerd in een app op de tablet of smartphone en worden de bevindingen direct doorgesluisd naar Tobias AX.

Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, dekt de Fox-suite de volledige levenscyclus van de huurder. Volledig geïntegreerd, daardoor direct bijgewerkt en voor iedereen beschikbaar.

Resumé

Met het inzetten van de Fox-suite positioneert u de frontoffice daar waar deze naar de huidige eisen hoort: bij iedereen, altijd en overal.

Iedereen, altijd en overal
to top