Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Meeting

Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) komt er aan!

Aedes heeft in december 2017 met de Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van BZK een convenant gesloten over de verbetering van de informatievoorziening.

Men wil hiermee een vermindering van de administratieve lasten bereiken en een methode om de dVi en dPI rechtstreeks uit te kunnen wisselen tussen de systemen. Hiervoor is het Referentie GrootboekSchema (RGS) een belangrijk hulpmiddel.

In Nederland wordt in andere sectoren al gewerkt met een RGS. Aedes zal met een aantal corporaties een voorstel voor het RGS voor corporaties opstellen.

Aareon heeft toegezegd mee te willen werken aan de ontwikkeling van het RGS en zal hiervoor ook een pilot gaan uitvoeren. Hiervoor heeft zich al een aantal kandidaten aangemeld. In de pilot wordt een aantal zaken onderzocht:

  1. Hoe komen we van het oude naar het nieuwe rekeningschema?
  2. Is het RGS werkbaar in het ERP?
  3. Is het nodig om een alfanumeriek rekeningschema te hanteren?
  4. Kunnen de huidige boekingsgangen 1 op 1 overgezet worden naar het RGS?
  5. Is het mogelijk om door aanvullende inrichting meer boekingen automatisch te laten verlopen?
  6. Kunnen de boekingen als specificatie van facturen en bank nog beter voorbereid worden zodat het gebruik van tussenrekeningen geminimaliseerd of zelfs voorkomen wordt?

Als de pilot succesvol is en er besloten wordt om het RGS in te voeren, zal Aareon het RGS opnemen in de Rapid Start-inrichting, waarmee het direct beschikbaar komt bij nieuwe implementaties. Voor relaties die al met onze toepassingen werken, zal een overgangsscenario worden uitgewerkt.

Door het werken met het RGS hebben corporaties een volledig rekeningschema dat volledig aansluit op de algemene rapportagebehoefte, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Bovendien wordt de communicatie met de accountants en de belastingdienst eenvoudiger omdat de standaard duidelijk en bekend is voor iedereen.

GBNED, het onderzoeksbureau voor administratieve softwarepakketten en daaraan gerelateerde onderwerpen, heeft de onderstaande ervaring met het RGS in andere sectoren:

  1. Communicatie met andere systemen is eenvoudiger en betrouwbaarder
  2. Er kan door externe partijen snel een beoordeling van de administratie worden uitgevoerd
  3. Meer mogelijkheden om boekingsgangen te automatiseren

Tenslotte heeft GBNED een lijst met criteria opgesteld om te controleren of administratieve software het stempel “RGS Ready” kan krijgen. Aareon zal deze eisen gebruiken om de invoering van het RGS mogelijk te maken.

We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

to top