Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Plato

Magazine
Nieuws

Maak uw meerjarenonderhoudsbegroting met Plato

Het maken van een meerjarenonderhoudsbegroting is bij iedere woningcorporatie een jaarlijks terugkerende belangrijke activiteit. Het is de basis voor de onderhoudsprojecten voor het komende jaar en ook een essentieel onderdeel van de totale meerjarenbegroting.

Om op eenvoudige wijze een cyclische onderhoudsbegroting te kunnen maken, introduceert Aareon Plato.

Plato maakt het mogelijk om op een snelle en eenvoudige wijze een MJOB samen te stellen. Beginnend vanuit een basis kunnen uitzonderingen eenvoudig verwerkt worden. Ook het maken van meerdere scenario’s is mogelijk binnen Plato.

Integratie met Tobias AX

Plato kent een volledig geautomatiseerde koppeling met de module Bezit van Tobias AX, waarmee Tobias AX het basissysteem blijft voor mutaties van bezitsgegevens. Deze gegevens zijn zichtbaar in het onderdeel Vastgoed van Plato. De vastlegging van basisgegevens gaat vervolgens verder in Plato. Hier worden aanwezig elementen vastgelegd in het programma Elementbeheer om, samen met de inrichting van recepten, een eerste basis MJOB op te stellen. Zodra deze verder is uitgewerkt, vastgesteld en goedgekeurd, wordt deze aangeboden aan de module MJOP in Tobias AX. MJOP zorgt met één druk op de knop voor het aanmaken van de gehele gewenste projectstructuur en bijbehorende budgetten. De realisatie van het betreffende begrotingsjaar wordt vervolgens verwerkt in de Projecten-module van Tobias AX. Niet-uitgevoerd onderhoud kan weer worden verwerkt in Plato waarmee een nieuwe begrotingscyclus start.

De verschillende functies in Plato

Administrator
De eerste belangrijke stap bij het in gebruik nemen van Plato is het samenstellen van de inrichting. Aareon biedt voor Plato de Rapid Start-implementatie aan. De inrichting is daarbij gebaseerd op een standaard set bouwdelen, cycli en activiteiten die aansluit bij de inrichting van Tobias AX. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid om de inrichting te importeren uit andere systemen.

Vastgoed
In Tobias AX kan worden aangegeven hoe vaak er een synchronisatie plaats moet vinden van de gegevens in Plato, zodat deze altijd actueel zijn. Denk hierbij aan gegevens als einde exploitatiejaren of verkocht bezit. In Plato kunnen deze gegevens altijd worden opgevraagd zodat inzichtelijk blijft waarop de begroting is gebaseerd.

Elementen
Het beheren van aanwezige bouwdelen in de complexen gebeurt in het programma ‘Elementbeheer’. De startjaren van de activiteiten op deze bouwdelen kunnen worden opgegeven en de cyclische basisbegroting is hiermee direct opgesteld en zichtbaar in de MJOB-console.

MJOB-console
Met Plato kunt u eenvoudig activiteiten verschuiven en aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn op basis van een conditiemeting, andere soorten inspecties of simpelweg omdat de begroting beter verdeeld moet worden over de verschillende jaren. Bij dit verschuiven/aanpassen kan de onderbouwing/reden opgegeven worden, zodat altijd inzichtelijk blijft waarom maatregelen zijn aangepast. Deze verschuivingen kunnen per maatregel afzonderlijk of seriegewijs worden uitgevoerd, waardoor u ook eenvoudig aanpassingen over het volledige bezit uit kunt voeren. Hierdoor bent u in staat op eenvoudige wijze een realistische begroting op te stellen.

Output

De begrotingsinformatie is altijd direct opvraagbaar vanuit Plato. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van diverse filters en niveaus. Denk hierbij aan het uitdraaien van de gehele MJOB op globaal of detailniveau maar ook aan een overzicht van één specifieke maatregel(groep) over het hele bezit. Alle dwarsdoorsneden zijn snel en eenvoudig te maken. Overzichten kunnen worden gerapporteerd in het scherm en uitgevoerd naar pdf- of Microsoft Excel-bestanden.

In the cloud

Plato draait volledig in de cloud en is dus ook op meerdere locaties te gebruiken!

Samengevat

Met Plato heeft u een tool in handen waarmee u op eenvoudige wijze een cyclische MJOB kunt genereren. Aanpassingen in deze MJOB worden op een overzichtelijke manier vastgelegd en blijven altijd en voor iedereen beschikbaar. Plato is gekoppeld aan Tobias AX, de bezitsgegevens worden daardoor maar op één locatie bijgehouden. Door het heldere inzicht in het vastgoed binnen Plato wordt het gebruik van Plato eenvoudig en aantrekkelijk.

Ik ben geïnteresseerd.

close

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw contactgegevens achter. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Persoonlijke gegevens
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Opmerkingen
Uw formulier wordt verstuurd. Een moment a.u.b.
Bedankt voor het contact met ons!
to top