Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Toetsenbord
Toetsenbord · Toetsenbord

Nieuws

Met Mail to Pay creditmanagement naar een hoger niveau

Woningcorporaties die gebruikmaken van Tobias of Tobias AX als ERP-systeem, kunnen sinds kort Mail to Pay als creditmanagementsoftware gebruiken. Aareon is de afgelopen maand met het de dienstverlener Mail to Pay een samenwerkingsverband aangegaan.

Daarom ging CorporatieGids.nl in gesprek met Arie van der Deijl - productmanager bij het Emmense bedrijf - over de redenen achter de deal: "Hiermee wordt de digitalisatie en het hele creditmanagement van een corporatie naar een hoger niveau getild."

Volgens Arie kunnen woningcorporaties met Mail to Pay hun incassomethode aanzienlijk verbeteren: "Er kan meer en sneller worden geïncasseerd. Dit maakt klanten van Aareon die de Mail to Pay-software gebruiken financieel gezonder en sterker."

Functies

Woningcorporaties die op dit moment Tobias of Tobias AX als ERP-systeem hebben, kunnen van verschillende Mail to Pay-functies gebruikmaken: "Digitale facturen, herinneringen en aanmaningen via de e-mail, SMS en telefoon. Deze digitale betaalverzoeken kunnen vervolgens eenvoudig door huurders met hun smartphone, tablet of PC worden betaald. Hierdoor worden huurders altijd op het juiste moment geattendeerd op openstaande vorderingen en ervaren zij een zeer hoog betaalgemak."

Automatisch afletteren

Arie legt uit dat het gebruik van Mail to Pay woningcorporaties meerdere voordelen oplevert: "Omdat vorderingen digitaal - bijvoorbeeld per e-mail of SMS - met een directe iDEAL-link worden aangeboden, blijkt het betaalgedrag van de huurders aanzienlijk te verbeteren. Door de betaling met iDEAL worden deze incasso's door huurders altijd gegarandeerd toegewezen aan de juiste openstaande vordering, ook wel automatisch afletteren genoemd. Hierdoor maakt de corporatie stappen in het efficiënt afhandelen van bankontvangsten."

"Bij telefonisch contact met huurders kunnen corporaties daarnaast betaalafspraken direct aan de telefoon bevestigen, waardoor betalingen tijdens het gesprek volledig en direct worden geïncasseerd," gaat Arie verder. "Dit geeft extra mogelijkheden bij bijvoorbeeld sleuteluitgifte of het starten van een betalingsregeling."

Toegevoegde waarde

Woningcorporaties Parteon en de Alliantie maken op dit moment al gebruik van Mail to Pay via Aareon. "Zij hadden hier al voor gekozen voordat er een samenwerkingsverband was tussen Aareon en Mail to Pay. Het enthousiasme van beide corporaties en Mail to Pay over de toegevoegde waarde van de software, is voor Aareon dé reden geweest om naar deze samenwerkingsovereenkomst toe te werken."

Sneller betalen

Volgens Arie is het nut van Mail to Pay goed te zien in de resultaten die Parteon in een korte tijd met de incassosoftware heeft behaald: "Parteon heeft Mail to Pay in eerste instantie ingezet om de stroom papieren acceptgirokaarten te beperken. Bij de introductie is bijna veertig procent van de huurders van Parteon direct overgestapt naar deze nieuwe manier van betalen. Al direct werd bij Parteon duidelijk dat incasso's veel eerder binnen zijn; binnen enkele minuten na het verzenden van de eerste e-mails kwamen de eerste betalingen al binnen. Door de monitoringmogelijkheden van Mail to Pay is dit ook direct inzichtelijk."

"Daarnaast wordt de functie om direct aan de telefoon een huurder een e-mail of een SMS te sturen veel gebruikt. En er kan dan door de huurder ook direct worden betaald. Daarmee kunnen ook heel eenvoudig betaalregelingen afgesproken worden met eventueel meteen de eerste betaling. Door het directe inzicht in de status hiervan, gebruikt Parteon dit als middel om toezeggingen van huurders te kunnen volgen en hen daarmee verder te helpen. Zonder vrijblijvendheid aan de kant van de huurder."

Ondersteuning van consultants

Volgens de productmanager van Aareon zijn corporaties het meest gebaat bij Mail to Pay via Aareon, en niet bijvoorbeeld een één-op-één-deal tussen de corporatie en de dienstverlener Mail to Pay zelf. "Op deze manier hebben woningcorporaties bij de implementatie een perfecte ondersteuning van consultants die niet alleen de Aareon-producten door en door kennen, maar ook volledig zijn opgeleid in de Mail to Pay-producten. Ook kennen zij alle in's and out's van de onderlinge communicatie."

"Daarnaast is er bovendien maar één aanspreekpunt voor de corporaties bij vragen: de servicedesk van Aareon. Ook daar wordt gebruikgemaakt van de eerdergenoemde consultants met volledige kennis van beide producten."

Grote stappen

Arie sluit af door aan te geven dat de huidige samenwerkingsovereenkomst met Mail to Pay voor onbepaalde tijd is afgesloten: "Uiteraard zullen wij tweemaal per jaar de gang van zaken evalueren. Mail to Pay en Aareon zijn er echter van overtuigd dat de combinatie van elkaars toepassingen zoveel voordelen biedt voor corporaties, dat er geen beperking nodig is aan de samenwerkingsovereenkomst. Meer grip op je creditmanagement en een grote stap maken qua digitalisering is voor woningcorporaties nog nooit zo makkelijk geweest."

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 29 september 2015

Contractondertekening Mail to Pay en Aareon
Van links naar rechts: Rody Heijstek - Mail to Pay, Jeroen Kuiper - Aareon, Arie van der Deijl - Aareon en Edwin Romijn - Mail to Pay
to top