Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Big Data

Nieuws
Nieuws > Overig nieuws

Met de juiste tools en data kan BI elk proces verbeteren

Business intelligence heeft bij woningcorporaties de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Maar de verschillen binnen de sector zijn groot.

CorporatieGids.nl ging in gesprek met Arie van der Deijl, productmanager bij Aareon, over zijn visie op het gebruik van BI: “Met de juiste tools en data kan elk proces verbeterd worden.”

Arie erkent dat niet elke corporatie even ver is met de implementatie en het gebruik van BI. “Er zijn corporaties die al heel ver zijn, en daarmee goed en diepgaand inzicht hebben in zaken die zij willen rapporteren en analyseren. Maar aan de andere kant is er ook een grote groep corporaties die bijvoorbeeld nog veel data handmatig verzamelt, of zelfs nog verder weg staat. De eerste stap – wat volgens mij de essentie is van BI – is in ieder geval het helder krijgen voor de organisatie welke informatie nodig is om te kunnen sturen en processen te verbeteren.”

Betere beslissingen

“Wanneer een corporatie kiest om van BI gebruik te maken, zijn de belangrijkste voordelen de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen, meer inzicht in doelen en vooruitgang en nieuwe inzichten,” gaat Arie verder. “Dit komt voort uit de architectuur van BI: centrale data waar de BI-tools op kunnen werken, duidelijke weergaven van de benodigde informatie, makkelijk te benaderen en te analyseren en het kunnen stellen van ad-hoc vragen.”

“Voor corporaties is er vaak nog een drempel om hiermee te beginnen. Bijvoorbeeld omdat de mogelijkheden om de data te centraliseren ontbreken, tekort schieten of nog niet bekend zijn. Dit is dus niet altijd gegrond: met de juiste ondersteuning zijn BI en haar voordelen voor elke corporatie een mogelijkheid.”

Primaire processen

Door extra inzicht in de werking van processen, kunnen corporaties met BI makkelijker en sneller bijsturen bij processen. Op de vraag welke onderdelen van de bedrijfsvoering het meeste baat hebben van BI, zegt Arie: “In basis kunnen alle processen hier voordeel van ondervinden. Traditioneel wordt in eerste instantie veel gekeken naar de primaire processen zoals deze in CORA zijn bepaald. Maar ook de sturende en ondersteunende processen komen in aanmerking. In andere woorden: of het nu de mutatiegraad, het ontwikkelen van financieel beleid of het inkopen van producten en diensten is, maakt niet uit. Met de juiste tools en – nog belangrijker – de juiste data, kan alles worden ontsloten.”

Ondersteunen van informatievoorziening

Arie beschrijft de visie van Aareon op business intelligence als ‘het ondersteunen van de informatievoorziening via rapportagemogelijkheden binnen verschillende suites’. “Daar bovenop kunnen wij met ‘Power BI’ ook een zeer krachtig hulpmiddel leveren waarmee wij op basis van een standaard set databouwstenen samen met de corporatie een maatwerkomgeving creëren. Dit doen wij omdat de praktijk leert dat elke corporatie toch altijd nog haar eigen wensen heeft die kunnen afwijken van anderen. Ook de beschikbaarheid van standaard definities van KPI´s, op zich een goede zaak, doet daar niet toe of af.”

Gebruiksvriendelijkheid

“Power BI is een product van Microsoft,” legt Arie uit op de vraag wat het verschil is met ‘normale BI’. “Wij hebben hiervoor gekozen omdat dit meer gebruiksvriendelijkheid levert voor onze klanten. Power BI draait in de cloud, waardoor er geen beheer nodig is van de BI-omgeving. De koppeling met Aareon zorgt er daarbij voor dat data uit verschillende systemen wordt verzameld – eventueel wordt gekoppeld met data uit andere systemen en open bronnen – en centraal voor gebruik wordt klaargezet.”

“Vanuit de rapporten kan direct worden ingezoomd op de informatie, er kunnen ad hoc vragen worden gesteld waarbij een instructie als ‘gemiddelde huurachterstand per buurt’ al volstaat om dit in beeld te krijgen. Power BI kan daarbij ook zelf analyses maken van de data en deze presenteren. Wanneer deze inzichten leiden tot een nieuwe rapportage kan dit vanuit het door Power BI getoonde inzicht direct worden gemaakt. En dit geldt niet alleen voor data uit het verleden; Power BI kan corporaties ook helpen vooruit te kijken en vanuit gegevens toekomstige trends te genereren.”

Intelligentere BI

Arie verwacht dat de intelligentie van BI de komende jaren zal toenemen. “Over vijf jaar is BI in staat zelfstandig data te analyseren, en op basis daarvan steeds beter de toekomst te voorspellen. In combinatie met Internet of Things en andere databronnen die openbaar zullen worden zal er veel meer data beschikbaar zijn waardoor steeds betere inzichten en voorspellingen worden gegeneerd. Data wordt geanalyseerd in plaats van het analyseren van data door een persoon met een tool. Maar ook nu kunnen corporaties al grote voordelen behalen met BI, en vrijwel elk proces binnen de organisatie verbeteren.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 11 april 2018

to top