Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

ERP - PIH

Nieuws

OFW stapt over naar Tobias AX op basis van Best Value!

Na een intensief en uitvoerig selectietraject, onder begeleiding van de heer H. Fissering van Hofman, Krul en Partners en de heer A.E. van Loon van OFW, heeft Oost Flevoland Woondiensten besloten om op basis van “Best Value” in 2017 over te stappen naar Tobias AX en aanverwante producten.

De notitie “Verder ondersteunen met ICT” die aan Aareon is verstrekt, beschrijft op welke wijze OFW door middel van de juiste ICT-toepassingen haar processen en daarmee haar dienstverlening naar haar klanten wil verbeteren.

Aareon en OFW hebben op basis van dit document een totaal concept inclusief businesscase uitgewerkt waarin beschreven staat op welke wijze OFW haar doelstellingen met de inzet van Aareon-toepassingen kan behalen en behouden.

Vlnr mw H. Dogger (Aareon), dhr A. van Doorn (OFW), dhr M. Jansen (Aareon), dhr A. Zaal (Aareon), mw G.N. Sweringa (OFW), dhr H. Fissering (HKP), dhr A.E. van Loon (OFW), dhr G.J. Tent (Aareon)

Uitgangspunt voor dit nieuwe contract is dat Aareon samen met OFW voor values staat zoals klanttevredenheid behouden en verbeteren, waarbij de klantstrategie grotendeels digitaal is met de focus op een duurzame organisatie. Verder moet de informatievoorziening voor de managers en de medewerkers verbeterd worden zodat optimaal wordt voorzien in proces- en sturingsinformatie. Daarnaast is vastgelegd dat de totale bedrijfslasten over een periode van 10 jaar ongewijzigd blijven.

Voor het implementeren van de nieuwe software is een projectplan opgesteld. Er is een samenwerkingsplan opgesteld voor de periode na het project. Hierin staan concrete afspraken benoemd over de samenwerking na het project. Zo’n plan is voor beide partijen nieuw, maar we vinden het beide zeer nuttig om dit op voorhand goed besproken en vastgelegd te hebben.

Doordat de outsourcing via Residenz ICT wordt verzorgd, worden na de overgang veel van de ICT-voorzieningen door Aareon ingevuld. Bij de contracten en afspraken is er veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om Aareon als één partner te kunnen aanspreken. De invulling van Aareon als Single Point of Contact (SPOC) krijgt hiermee weer meer invulling.

dhr A. Zaal en mw G.N. Sweringa

Op woensdag 25 januari jl. vond de feestelijke contractondertekening plaats om de uitgewerkte doelstellingen en samenwerking zoals beschreven in het nieuwe contract (looptijd 10 jaar, inclusief de overgang van Tobias naar Tobias AX en outsourcing via Residenz ICT) met een handtekening van mw ir. G.N. Sweringa (directeur-bestuurder OFW) en de heer A. Zaal (directeur Wonen Aareon) te bekrachtigen

In 2017 wordt de Tobias-suite vervangen door Tobias AX inclusief extra functionaliteit: Fox Contact (KCC oplossing), Mareon (leveranciersportaal), Archief Compact (DMS), de Procuratie-app, de Fox Info-app (woonconsultentenapp), Fox Telefonie (koppeling met de telefonie-oplossing van Unexus), Mail to Pay (creditmanagement-tool) en de volledige outsourcing via onze dochter Residenz ICT. Verder wordt er koppeling tot stand gebracht met NextMO van PCA Mobile en het WBS en huurdersportaal van ZIG Websoftware.

to top