Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Skyline

Nieuws

Trivire kiest voor 'Aareon tenzij'-strategie

Flexibiliteit, eenvoud, beheersbaarheid en een verlaging van de kosten. Met die 'pijlers' wil woningcorporatie Trivire uit Dordrecht de komende jaren digitaliseren.

Welke rol is hierbij weggelegd voor ICT en wat is de meerwaarde van gespecialiseerde IT-oplossingen? Een gesprek met Manager Bedrijfsvoering Bert van der Ent en de projectleiders Patrick van Lingen en Raymond van der Vlies. Bert: "Wij kiezen voor een 'ERP tenzij'-strategie om de mogelijkheden van geïntegreerde software maximaal te benutten."

Volgens Bert zijn het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, het begeleiden van de medewerkers naar een meer digitale werkomgeving en het faciliteren van meer samenwerken de grootste uitdagingen waar Trivire op dit moment voor staat. "Daarbij zijn wij momenteel bezig met het implementeren van een nieuw ERP-systeem én het neerzetten van een nieuw Klant Contact Centrum".

Toekomstvast platform

Begin dit jaar koos de corporatie voor Tobias AX als nieuw ERP-systeem. "Wij maakten voorheen gebruik van het oude Tobias," legt Raymond de keuze uit. "Dit systeem, samen met het onderliggende platform Progress, nadert het einde van haar levenscyclus. Naast de wens voor een toekomstvast platform en verbeterde functionaliteit was de keuze dus ook een uit noodzaak en risicobeheersing."

"ERP-tenzij"-stategie

Trivire hanteert daarbij een 'ERP tenzij'-strategie. Patrick: "Dit houdt in dat wij de mogelijkheden van geïntegreerde software zoveel mogelijk willen benutten. ICT moet ondersteunend zijn aan onze bedrijfsprocessen en de kennis van functionaliteiten moet dicht bij het proces georganiseerd worden. Daarbij willen wij marktstandaarden zoals best practices, CORA en VERA omarmen en huurders de mogelijkheid tot self service portalen bieden." "Het ERP-platform van Microsoft is daarnaast een platform dat zich continu ontwikkelt. Hier lift onze ERP-leverancier op mee. Dit maakt het in de toekomst mogelijk om de totaaloplossing voor de corporatie uit de cloud te halen."

René van der Laan, Patrick van Lingen, Marco Broere, Raymond van der Vlies, Bob Kennedy, Sanne Staat en Bert van der Ent

Koppelen en ontzorgen

De 'ERP tenzij'-visie wordt ook zichtbaar als gekeken wordt naar de andere Aareon-oplossingen waar Trivire naast Tobias AX voor kiest. Tegelijkertijd werden er handtekeningen gezet onder contracten voor het Mareon aannemersportaal, een Mail2Pay-oplossing en de procuratie-app. De keuze om meerdere oplossingen van één leverancier af te nemen, is een bewuste. "Je zou dus eigenlijk kunnen spreken van een 'Aareon tenzij'-strategie. Dit zorgt er vanzelfsprekend voor dat wij makkelijker kunnen koppelen maar ook tegelijkertijd ontzorgd worden. De verantwoordelijkheid van de keten van IT-systemen wordt bij één partij gelegd. Zo is de continuïteit beter geborgd, kunnen wij ons beter focussen op onze kerntaken en hoeven wij niet meer te investeren in eigen hardware."

Twee fasen

Patrick gaat verder: "We waren bijvoorbeeld al in gesprek met aannemers over de realisatie van een S@les in de Bouw-koppeling. Het feit dat dit onderdeel van het Mareon aannemersportaal is, gaf ons de mogelijkheid om nog voor de implementatie van Tobias de koppeling te realiseren, op basis van het oude SG|tobias. De meeste systemen worden overigens tijdens de tweede fase, na de implementatie van Tobias AX, in gebruik genomen. Maar de Mail2Pay-oplossing en procuratie-app waren mooie 'quick wins' die alvast in de eerste fase konden worden meegenomen."

Platform ter ondersteuning

De komende jaren wil Trivire haar ICT-landschap verder laten uitgroeien tot een platform dat Trivire ondersteunt bij het digitaliseren. "Flexibiliteit, eenvoud, beheersbaarheid en verlaging van de kosten zijn hierbij de belangrijke pijlers. De afdeling informatiemanagement is een stuwende kracht in de vernieuwingsslag. Samen met de proceseigenaren en -beheerders worden de processen verder geoptimaliseerd en de afdeling informatiemanagement heeft de rol van regisseur op de veranderingen. Dat is mogelijk omdat de uitvoering van het dagelijkse ICT-beheer is uitbesteed."

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia - 12 april 2017

to top