Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Ontwerpen

Nieuws
Nieuws > Tobias AX
Nieuws > Trace & Treasury

Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector

Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW sloten eind 2017 het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatie-sector, waarin staat dat ze met elkaar de informatievoorziening willen verbeteren.

Dat doen ze o.a. door de sector aan te sluiten op Standard Business Reporting (SBR) en stapsgewijs (in vijf jaar) toe te werken naar het mogelijk maken van het geautomatiseerd uitwisselen van informatie tussen corporaties en opvragende partijen. SBR is een aanpak voor informatie-uitwisseling tussen overheid en organisaties, die zich in andere sectoren in Nederland (en ook daarbuiten) al heeft bewezen (het is ‘proven technology’). De SBR-aanpak bestaat uit meerdere onderdelen. Het bestaat uit een eenduidig gegevensmodel - een zogenaamde taxonomie - die alle partijen gebruiken. Daarnaast maakt SBR gebruik van standaard bouwblokken voor het realiseren van de (digitale) informatie-uitwisseling.

Aareon denkt in de rol van softwareleverancier proactief mee in deze stuurgroep. Op 24 april jl. is de keuze gemaakt om de dPi wel of niet via SBR te laten plaatsvinden. Aareon is koploper in de sector met een “CorpoData-module” die alle specificaties standaard in rapportages kan aanleveren.

Harold Bontius (product owner Trace & Treasury): "Met de huidige SaaS-oplossing kunnen we goed aansluiten op de SBR-technologie die wordt gebruikt om de informatievoorziening te verbeteren vanuit Trace & Treasury richting het SBR Wonen-portaal".

Ruim 80 Trace & Treasury klanten werken al in SaaS en de meerderheid ervaart grote tijdsbesparingen door deze standaard (en goed te controleren) rapportages. Natuurlijk kijken we ook naar de aanlevering van data uit ons ERP-systeem Tobias AX om integraal de administratieve lastendruk bij onze klanten verder te verlagen.

Marktwaarde in verhuurde staat
Marktwaarde in verhuurde staat
to top