Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

logoAareon

Green Consulting

Magazine
Nieuws

Pro Wonen over veranderingen en nieuwe uitdagingen

Wooncorporatie Pro Wonen is gevestigd in Borculo en beheert 8.000 woningen, 570 garages en diverse bedrijfsruimten in de Achterhoek. Pro Wonen is een sociaal huisvester en maatschappelijk ondernemer in hart en nieren.

“We geven invulling aan onze missie door te kijken naar de wereld van nu en de kansen en mogelijkheden in de toekomst”.

Iedereen heeft recht op een (t)huis. Een aantal mensen kan dit zelf niet organiseren omdat ze bijvoorbeeld een financiële, fysieke en/of verstandelijke beperking hebben. “Wij helpen hen daarbij”.

Richard Haakmeester en Wijnand Domhof zijn beide werkzaam in het team Financiën. Ze verrichten werkzaamheden die binnen het team Controle & Rapportage.

Zij vertellen over de uitdagingen en kansen die zich voor doen als gevolg van de Woningwet. Pro Wonen maakt sinds kort gebruik van Aareon Trace & Treasury om deze uitdagingen in het financiële/administratieve proces te faciliteren.

Wijnand: “Pro Wonen is uniek door de “hands-on mentaliteit” die we hebben. Ook blijven we met beide benen op de grond staan. We verbeteren en veranderen met oog voor de ontwikkelingen in de samenleving”.

Aangescherpte speerpunten in ons beleid zijn met name het verbeteren van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, verduurzamen, eigentijdse dienstverlening en het bedienen van specifieke doelgroepen.

Richard Haakmeester (links) en Wijnand Domhof (rechts)

Richard: “De bijdrage die we leveren vanuit het team Financiën is het zichtbaar maken van de maatschappelijke investeringen van Pro Wonen, monitoren of deze doelstellingen vanuit beleid en begroting worden gehaald en acties daarvoor initiëren. Daarnaast zijn we constant bezig met het verbeteren van financiële/administratieve processen om zo bij te dragen aan een efficiënte organisatie.

Wijnand vult aan: “Wat ons vak dan ook interessant maakt, is dat we juist door de constante wijzigingen in de wet- en regelgeving voor woningcorporaties worden gedwongen om constant de ontwikkelingen daarin te volgen en te vertalen naar het bijsturen van de bijbehorende processen binnen de organisatie en het borgen daarvan”. We volgen ook de ontwikkelingen bij Aareon m.b.t. deze onderwerpen”.

Richard: “We zijn in contact gekomen met Aareon, omdat wij direct op zoek waren naar een applicatie voor de leningen- en activa-administratie. Door afspraken met twee andere woningcorporaties in de regio hebben we een aanbestedingstraject gestart”. Na een grondige selectie is uiteindelijk voor Aareon gekozen”. De applicatie van Aareon is simpel, transparant en gebruiksvriendelijk door de vele import- en export mogelijkheden”.

“We gebruiken op dit moment de Vastgoed-, Treasury- en Scenario-modules voor het berekenen van de bedrijfswaarde, marktwaarde en in de loop van 2017 ook de financiële meerjarenbegroting. Uiteraard ook voor het beheer van de objecten en de leningen”.

Wijnand sluit af: “Als we naar de toekomst kijken, dan zien we het partnership met Aareon zich verder uitbreiden op gebied van integraliteit en de automatische aanlevering van gegevens aan CorpoData. “We verwachten van Aareon dat ze Pro Wonen in de toekomst helpen bij het optimaliseren van het gebruik van Aareon-applicaties om het maximale eruit te halen. Daarbij ligt voor 2017 een uitdaging om de (meerjaren-)begroting voor 2018 volledig in Aareon-software te kunnen maken en gebruik te maken van de mogelijkheden voor export naar CorpoData dPi en dVi”.

dVi en dPi in Trace & Treasury

Een deel van de dVi (waaronder de marktwaarde) en de dPi zal vanuit Trace & Treasury worden aangeleverd via XBRL-bestanden aan CorpoData. De rapportages uit Trace & Treasury zullen aansluiten bij de hoofdstuknummering en lay-out zoals die wordt opgevraagd door CorpoData. Verder zal Trace & Treasury voorzien worden van enkele plausibiliteit-controles.

to top