GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Wij zijn Aareon Nederland

We stellen ons graag aan u voor!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Aareon beschikt over het MVO-certificaat. Dit betekent dat Aareon voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het MVO-certificaat en heeft op elk van de drie P’s (People, Planet en Profit) van het MVO goede praktijktoepassingen laten zien die passen bij de aard en omvang van het bedrijf en die bijdragen aan de circulaire, inclusieve economie en samenleving in het noorden. Voor kennisdeling en verdere ontwikkeling participeert Aareon in diverse netwerken zoals GreenDrinks ZOD, VPB, HR netwerk en MVO-Platform Zuidoost-Drenthe.

De MVO-alliantie Noord Nederland verleent een MVO-certificaat aan bedrijven en organisaties die MVO integraal in hun bedrijfsvisie hebben opgenomen, MVO in de praktijk van hun bedrijf daadwerkelijk toepassen en bereid zijn hun MVO-kennis en -ervaringen te delen in een regionaal VMO-netwerk.

In de MVO-app met de naam MVO Gids geven we met behulp van ons eigen dashboard inzicht in wat Aareon zoal op MVO-gebied doet. Nieuwe ontwikkelingen kunnen hier eenvoudig aan worden toegevoegd.

Wilt u graag willen weten wat Aareon doet op gebied van MVO, kijk dan op de MVO Gids!

Sponsoring

Wij ontvangen jaarlijks veel sponsorverzoeken. Aangezien wij slechts een beperkt budget tot onze beschikking hebben, is het voor ons onmogelijk om op al deze verzoeken in te gaan. Daarom beoordelen wij alle sponsoraanvragen die we binnenkrijgen zorgvuldig. Bij de beoordeling van sponsorverzoeken hanteren wij onder andere de volgende richtlijnen:

Aareon adverteert in principe niet in algemene informatieboekjes of gemeentegidsen. Naast deze algemene richtlijnen zullen we per project een afweging maken wat de impact van de activiteit is. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen een sponsorverzoek af te wijzen.

Sponsorverzoeken kunnen bij voorkeur per e-mail worden ingediend bij de afdeling Marketing van Aareon (marketing@aareon.nl). Aan de hand van een checklist wordt de sponsoraanvraag beoordeeld op de eerder genoemde criteria. Maandelijks beslist het management van Aareon over de sponsoraanvragen. Zodra een besluit is genomen, wordt contact opgenomen met degene die het sponsorverzoek heeft ingediend.

to top