GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Visie en missie Aareon NL

Over Aareon NL

Missie en visie

Benieuwd naar de visie en missie van Aareon NL? Wij lichten ze graag kort toe. En we sluiten af met de kernwaarden die voor ons als organisatie belangrijk zijn.

Visie

Door digitalisering creëren wij een verantwoord woon- en werkklimaat, nu en in de toekomst - voor iedereen.

Missie

Verbeterde efficiency, flexibele concepten voor woon- en werkomgeving, maatschappelijke verantwoordelijkheid en veeleisende klimaatdoelstellingen – wij ondersteunen de vastgoedsector bij het aangaan van deze uitdagingen.

Onze software en digitale oplossingen maken het leven gemakkelijker voor iedere gebruiker. Niet alleen bieden ze onze klanten nieuwe zakelijke mogelijkheden en staan ze garant voor economisch succes, maar ze dragen ook bij het creëren van een duurzamere toekomst voor de vastgoedsector en een sterkere binding met onze stakeholders. Door mensen met elkaar te verbinden, het dagelijkse werk te faciliteren en te zorgen voor een betere uitwisseling van kennis en informatie, creëren we voor iedereen ruimte om te groeien.

Met grote ambitie hanteren we een aanpak gebaseerd op samenwerking, waarbij we klanten in een vroeg stadium betrekken om uitstekende oplossingen te ontwikkelen. De passie en toewijding om toegevoegde waarde te creëren verbindt onze collega’s in heel Europa en benadrukt onze positie als marktleider.

Kernwaarden Aareon NL

"Ruimte om te groeien"

Baanbrekend
Altijd voorop: met onze technische expertise en innovatieve instelling anticiperen wij op de behoeften van onze klanten en stellen wij hen in staat hun doelstellingen te realiseren.

Betrouwbaar
Onze stakeholders kunnen vertrouwen hebben in de toekomst: als ervaren en betrouwbare partner helpen wij bij alle uitdagingen en staan wij garant voor succes.

Resultaatgedreven
Samen bereiken we meer: in nauwe samenwerking, met een gedeelde visie en een duidelijke motivatie, creëren we een grote toegevoegde waarde voor alle stakeholders.

to top