GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Process mining

Nieuws > Overig nieuws

Process mining

Bedrijven werken zo veel mogelijk op basis van standaard processen. Deze zijn dan ook meestal beschreven voor de organisatie en misschien zijn er zelfs workflow ’s of andere hulpmiddelen om de gebruikers via de processen te laten werken.

Maar verlopen de processen altijd wel zoals we willen dat ze verlopen? Het grootste deel van de processen zullen wel van het starpunt naar het eindpunt komen, maar worden de processen altijd gevolgd? En hoe lang duren de processen?

We weten vaak wel wat de gemiddelde doorlooptijd van een mutatie is of hoe lang het duurt voor een factuur betaald wordt, maar verder inzicht in de processen ontbreekt meestal. Om de processen beter in kaart te brengen zijn er tegenwoordig technieken om dit in beeld te brengen. De verzamelnaam hiervoor is process mining.

Wat is het?

Process mining is een verzameling van technieken waarmee processen kunnen worden geanalyseerd. Trends, patronen en details in processen kunnen hiermee worden ontdekt. Process mining heeft als doel om processen te kunnen verbeteren en het begrip van processen te vergroten.

Bij vrijwel alle gebruikte toepassingen voor process mining wordt er in basis gewerkt vanuit een logbestand. Er zijn dan doorgaans drie verplichte gegevens waarmee het proces in kaart wordt gebracht: de unieke sleutel van de case, de stap waarin de case zich bevindt en de begindatum en tijd van de stap. Op basis hiervan wordt het proces geanalyseerd en uitgetekend. Andere gegevens kunnen worden gebruikt als dimensies, zoals dit ook in BI-rapporten wordt toegepast.

Wat levert dit op?

Na het in kaart brengen van het proces kan er gestart worden met de analyse waarbij onder andere de volgende zaken duidelijk kunnen worden gemaakt:

Op zich is dit al een mooi resultaat, maar het echte resultaat moet nog komen. Op basis van de resultaten kunnen de processen worden verbeterd, bijvoorbeeld door de processen aan te passen, delen van processen te robotiseren of de toepassingen waarmee wordt gewerkt aanpassen. Hiermee kunnen de volgende voordelen worden behaald.

Procesvisualisatie
Visualiseer de stroom van uw werk door de processtappen en zie de vertragingen, knelpunten, uitschieters en zelfs items die achteruit gaan.

Inzicht in de klantreis
Verkrijg inzicht in uw “standaard” klantprocessen. Begrijp uitdagingen en ontdek bijzondere gevallen. Gebruik dit inzicht om verbeteringen aan te brengen die de klanttevredenheid verhogen.

Bespaar tijd en handmatige werkzaamheden
Elimineer handmatige procesevaluatie, waardoor u sneller de waarde van uw procesverbeter-initiatieven kunt bepalen.

Continu optimaliseren
Procesverbetering stopt nooit. Bewaak automatisch de procesprestaties in bijna realtime, om te helpen bij het starten van de optimalisatie.

Verminder de kosten
Verlaag de kosten van procesevaluatie en maak het eenvoudig om mogelijkheden voor verbetering van de kwaliteit te ontdekken.

Aareon en process mining

Aareon heeft in de afgelopen maanden de mogelijkheden van process mining onderzocht en zal nu een pilot opstarten samen met een van onze relaties. Op basis daarvan zullen we bepalen of Aareon dit als dienst gaat aanbieden. We verwachten hier in december meer over te kunnen vermelden. Heeft u op dit moment al vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u dit aangeven via een email naar productmanagement@aareon.nl.

to top