GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

OSRE Relet
Aareon Digital Solutions

Nieuws > Overig nieuws
Oplossingen > Aareon Digital Solutions > Veilig en snel verhuren

Veilig en snel verhuren met OSRE Relet

Het verzamelen van de benodigde gegevens van kandidaat-huurders is vaak een tijdrovende klus. Bovendien bestaat het risico dat de gegevens die de kandidaten aanleveren niet de gevraagde zijn of dat er mee is gefraudeerd. Aareon biedt hier samen met haar partner OSRE de perfecte oplossing voor.

Relet: de oplossing van OSRE

OSRE biedt een volwaardige en bewezen toepassing voor de woningtoewijzing, vanaf het moment dat bekend is dat een woning leegkomt tot het digitaal tekenen van het contract. Het maakt daarbij niet uit of het een DAEB of een niet-DAEB woning betreft. Maar wat is nu het onderscheidende vermogen van OSRE? Er zijn immer wel meer toepassingen die dit doen. Dan komen we terug op de titel: Veilig en snel verhuren met Relet van OSRE.

In het verhuurproces is er altijd een moment waarop kandidaten gevraagd wordt om een aantal zaken aan te tonen, zoals identiteit, inkomen en soms een uittreksel uit het bevolkingsregister. Voor kandidaten een vervelende klus om dit zelf te regelen en bovendien tijdrovend. Relet lost dit digitaal op. Door gebruikt te maken van het Ockto-platform kunnen de gevraagde gegevens snel, veilig en correct worden opgehaald.

Het proces

In grote lijnen ziet een standaard verhuurproces er als volgt uit: als bekend is dat de woning leegkomt wordt deze geadverteerd, vervolgens kan er op worden ingeschreven. Daarna vindt de matching plaats en tenslotte wordt de woning aangeboden aan de kandidaat-huurder. Er zijn natuurlijk verschillende uitwerkingen hiervan, maar de grote lijn is overal gelijk.

Adverteren - Reageren - Matchen - Aanbieden - Tekenen

Op een bepaald moment in het proces wordt gevraagd om “bewijsmateriaal” om te controleren of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden. Dit kan gebeuren voorafgaand aan een eventuele (groeps-)bezichtiging, bij de selectie van de eerste kandidaat of op een later moment. Ongeacht het moment een tijdrovende bezigheid. Dankzij Relet is m.b.v. Ockto de kandidaat binnen 5 minuten gescreend en is bekend of de kandidaat terecht in aanmerking komt voor de woning. Gezien de snelheid van deze toets kan deze op elk moment van het proces worden uitgevoerd, bijvoorbeeld ook tijdens een groepsbezichtiging.

Ockto, hoe werkt dat?

Op het moment dat de verhuurder de gegevens van de kandidaat wil controleren, begint het volgende proces:

Uitnodingen - Verzamelen - Versturen.

  1. Vanuit Relet wordt de uitnodiging om de benodigde gegevens te verzamelen aan de kandidaat-huurder verstuurd.
  2. Deze geeft in de app of op zijn PC toestemming en de gegevens worden verzameld.
  3. Als de kandidaat-huurder akkoord gaat, worden de gegevens naar Relet verstuurd.

De kandidaat blijft dus volledig in control. De volgende databronnen kunnen door Ockto worden geraadpleegd:

In Relet vindt automatisch de controle plaats en daarna is bekend of de kandidaat verder kan in het proces. Het proces is daarmee iets uitgebreid.

Relet en Tobias

Om de cirkel rond te maken is Relet geïntegreerd met Tobias. Op het moment dat bekend is dat een woning leegkomt, kunnen de gegevens om de woning te adverteren inclusief de selectiecriteria automatisch vanuit Tobias aan Relet worden doorgegeven. Daar wordt vervolgens het proces doorlopen en de geselecteerde kandidaat wordt weer automatisch in Tobias opgenomen met een voorlopig contract. In Relet kan vervolgens het contract worden opgesteld en voorzien van alle benodigde bijlagen. Deze kunnen aan de juiste personen aangeboden worden om digitaal te ondertekenen. Als het onderteken is afgerond wordt het contract in Tobias geactiveerd en wordt het proces afgemeld in Relet.

to top