GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

Natuurgebied

Nieuws > Overig nieuws

Wat is de visie/ambitie van Reggewoon m.b.t. verduurzaming?

Wat zijn de visie en ambitie van Reggewoon voor de komende jaren op gebied van verduurzaming? We legden onze vragen voor aan John Olde Olthof, directeur-bestuurder.

Wat vindt Reggewoon van het klimaatakkoord en de rol (kwartiermaker) van woningcorporaties om de energie neutrale doelstellingen te behalen?

Het is goed dat er integraal een plan ligt hoe we de CO2 reduceren in verband met de effecten op het klimaat en alle consequenties die dat weer heeft. Ook goed dat het Klimaatakkoord diverse tafels heeft waarop acties zijn geformuleerd voor de diverse branches en omgevingen. Als woningcorporatie zijn we belangrijk omdat we eigenaar zijn van veel woningen. Door zaken op te pakken, kunnen we de verduurzaming versnellen. Wel is belangrijk dat kosten evenredig worden verdeeld. Niet alleen de verdeling tussen burgers en bedrijven waarbij inmiddels het beeld is ontstaan dat burgers zwaarder belast worden dan het bedrijfsleven. Ook balans tussen noodzakelijke investeringsruimte voor woningcorporaties en aan de andere kant het verhogen van allerlei heffingen en belastingen (Verhuurdersheffing, VPB, ATAD) verdient aandacht. Verwachten dat woningcorporaties fors gaan investeren en aan de andere kant investeringsruimte beperken is lastig.

Wat is de visie en ambitie van Reggewoon om de komende jaren het vastgoed verder te verduurzamen?

Reggewoon heeft de ambitie om al haar bezit CO2 neutraal te hebben in 2040. Daarmee zijn we dan 10 jaar eerder klaar dan het Parijs akkoord voorschrijft. Wij vinden het erg belangrijk dit te doen omdat we ons grote zorgen maken over de toekomst van de aarde. Als corporatie kunnen we een startmotor zijn en een versnelling op gang brengen. We zijn inmiddels gestart met het verduurzamen van ons bezit. Dit door nieuw te slopen en nieuw te bouwen maar ook door bestaand bezit aan te pakken. Naast onze klimaatverantwoordelijkheid zien we ook een mogelijkheid om door middel van het verduurzamen de woonlasten voor onze huurders omlaag te brengen. Onze investeringen rekenen we niet door aan zittende huurders. Alleen voor zonnepanelen vragen we een voor ons kostendekkende vergoeding.

Wat is het investeringsniveau van de verduurzaming (nu en de komende jaren) voor Reggewoon en is dit financieel haalbaar? Wat zijn de uitdagingen?

We zullen honderden miljoenen moeten investeren om ons bezit op het gewenste niveau te krijgen. Natuurlijk hebben we dat op basis van de huidige techniek en bijbehorende kosten doorgerekend. We verwachten echter ook dat de techniek in rap tempo doorontwikkeld wordt en daarmee effectiever zal worden. Dit zal een positief effect hebben op de benodigde financiële middelen. Op dit moment investeren we € 10 miljoen per jaar in verduurzamingsprojecten.

Zijn er al concrete projecten, zoals NOM (ready) en wat zijn de eerste bevindingen?

We hebben inmiddels diverse NOM woningen gebouwd. Ook hebben we enkele bestaande woningen tot NOM woningen getransformeerd. Op basis van de eerste signalen lijkt het er op dat we vooral doorgaan met waar we nieuwbouwen dit NOM te gaan doen. De investering bij bestaand vastgoed is vooralsnog (te) fors. Daarnaast zijn we zeer actief ons bezit met de minste labels aan te pakken. Tenslotte bieden we actief zonnepanelen aan bij onze huurders. Deze brengen we vraaggestuurd aan.

Hoe reageren huurders op de verduurzaming van de huurwoningen?

Onze huurders zijn positief over onze plannen. Zeker ook omdat we de koppeling maken met de woonlasten. We merken ook dat we mensen mee moeten nemen in bewustwording. Zo hebben we onlangs de film ‘An inconvenient truth’ bekeken met collega’s, stakeholders en huurders. Het was mooi om te zien dat de film direct leidt tot actie en we van aanwezige huurders direct de vraag kregen om zonnepanelen te plaatsen.

John Olde Olthof
Directeur-bestuurder Reggewoon

John Olde Olthof (Reggewoon)
John Olde Olthof (Reggewoon)
to top