Gebruik van Cookies

Aareon gebruikt cookies om de werking van haar websites zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van haar bezoekers.
Wanneer u gebruikmaakt van de Aareon-websites, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Plato
Woningcorporaties

Oplossingen > WONINGCORPORATIES > MEER OPLOSSINGEN > PLATO

Stel snel en eenvoudig uw MJOB samen met Plato

Het maken van de meerjarenonderhoudsbegroting is bij iedere woningcorporatie een jaarlijks terugkerende activiteit. Het is de basis voor de onderhoudsprojecten voor het komende jaar en ook een essentieel onderdeel van de totale meerjarenbegroting.

Om op eenvoudige wijze een cyclische onderhoudsbegroting te kunnen maken, introduceert Aareon Plato.

Plato maakt het mogelijk om op een snelle en eenvoudige wijze uw MJOB samen te stellen. Beginnend vanuit een basis kunnen uitzonderingen eenvoudig en snel verwerkt worden. Ook het maken van meerdere scenario’s is mogelijk binnen Plato.

De verschillende functies in Plato

MJOB-console

Hiermee kunt u eenvoudig de basisbegroting opzetten en daarna finetunen door activiteiten te verschuiven en aan te passen. Bij dit finetunen kan de onderbouwing vastgelegd worden, zodat altijd inzichtelijk blijft waarom maatregelen zijn aangepast. Wijzigingen kunnen per maatregel afzonderlijk of seriegewijs worden uitgevoerd, waardoor u ook snel aanpassingen over het volledige bezit kunt uitvoeren. Hierdoor bent u in staat op overzichtelijke wijze een realistische begroting op te stellen.

Vastgoed

Met deze optie heeft u direct inzicht in de bezitgegevens. In Tobias AX kan worden aangegeven met welke frequentie er een synchronisatie van deze gegevens moet plaatsvinden, zodat deze altijd actueel zijn. In Plato kunnen de gegevens altijd worden opgevraagd, zodat u meteen kunt zien waarop de begroting is gebaseerd.

Elementen
Het beheren van aanwezige bouwdelen in de complexen gebeurt met de optie ‘Elementbeheer’. De startjaren van de activiteiten op de bouwdelen kunnen worden opgegeven en de cyclische basisbegroting is hiermee direct samengesteld en zichtbaar in de MJOB-console.

Administrator
Met de functie Administrator wordt de inrichting van Plato onderhouden. Aareon biedt voor Plato de Rapid Start-implementatiemethodiek aan. De inrichting is daarbij gebaseerd op een standaard set bouwdelen, cycli en activiteiten die aansluit bij de inrichting van Tobias AX. Daarnaast bestaat uiteraard de mogelijkheid om de inrichting te importeren uit andere systemen.

Output
De begrotingsinformatie is altijd direct opvraagbaar in Plato. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van diverse filters en niveaus waarmee de gehele MJOB inzichtelijk gemaakt kan worden, zowel op globaal als op detailniveau, als op specifieke maatregelen of maatregelgroepen. Overzichten kunnen worden getoond via het outputscherm en worden geëxporteerd naar pdf- of Microsoft Excel-bestanden.

Conditiemeting
Plato is uit te breiden met de module conditiemeting waarmee conditiemetingen volgens de NEN2767 uitgevoerd kunnen worden. Opnames kunnen uitgevoerd worden via de mobiele versie of de device onafhankelijke app. De geregistreerde gebreken inclusief foto’s zorgen voor conditiescores en risico-/prioriteitenscore die weer in de MJOB getoond worden. Op basis van deze cijfers kunnen maatregelen geschoven gaan worden. De geaggregeerde conditiescore op clusterniveau is ook inzichtelijk te maken met Plato.

Integratie met Tobias AX

Plato kent een volledig geautomatiseerde integratie met de module Bezit van Tobias AX. Hierdoor blijft Tobias AX het basissysteem voor mutaties van bezitsgegevens. Deze gegevens zijn zichtbaar in het onderdeel Vastgoed van Plato. De vastlegging van basisgegevens voor de begroting gaat vervolgens verder in Plato.

Zodra de MJOB is uitgewerkt, vastgesteld en goedgekeurd, wordt deze aangeboden aan de module MJOP in Tobias AX. De module zorgt met één druk op de knop voor het aanmaken van de totale projectstructuur en bijbehorende budgetten. De realisatie van het betreffende begrotingsjaar wordt daarna verwerkt in de Projectenmodule van Tobias AX. Niet-uitgevoerd onderhoud kan weer worden verwerkt in Plato waarmee de nieuwe begrotingscyclus start.

Veilig en vertrouwd in de cloud

Plato is een cloudoplossing die voldoet aan de door ISO27001 vastgestelde veiligheidseisen. Daarmee staan wij garant voor het uitstekend functioneren van Plato, zonder extra beheerkosten voor uw organisatie. Bovendien kan Plato hierdoor altijd en overal worden ingezien, dus bijvoorbeeld ook op een tablet op locatie. Software-updates worden automatisch geïnstalleerd. Plato kent een duidelijke en actieve roadmap en releasebeleid.

De voordelen van Plato

Hieronder zetten we de voordelen van Plato nog even op een rijtje:

to top